2023-09-29

Integrationsarbete med ett kommunalt helhetstänk

BIU Online har 50 kommunikatörer som pratar 26 olika språk placerade runt om i landet. Via kommunal samverkan kan vi…

Läs mer

2023-09-27

Innovationsspeedens guldkorn

Göteborgs Stad innovationsprogram har pågått mellan 2018 och 2023. En av strategierna har varit kompetensstärkande insatser. Målet har varit att…

Läs mer

2023-09-27

Hissa – det idédrivna innovationsarbetet

HISSA – Hitta, Involvera, Studera, Systematisera och Agera är en möjlighet för alla medarbetare i förvaltningen att lyfta idéer och…

Läs mer

2023-09-25

Följ med Kävlinge på resan mot nya måltidskoncept för äldre.

Äldre som kommer hem från en sjukhusvistelse kan ofta ha smärta, temporära eller permanenta funktionsnedsättningar som påverkar deras livssituation. Ofta…

Läs mer

2023-09-22

Presentation av nationell digital anhörigguide inom området psykisk ohälsa

Den digitala kunskapsguiden innehåller moduler om att vara anhörig, beskrivningar av olika psykiatriska diagnoser, vilket stöd som finns att få…

Läs mer

2023-09-14

Garderoben Sös – kläder för patienter som saknar egna vid hemgång

Garderoben är ett pilotprojekt och en del av Sös miljö- och hållbarhetsarbete med fokus på patientens behov, cirkularitet och minskat…

Läs mer

2023-09-14

Öppet Hus i Garderoben på Södersjukhuset

Garderoben är ett pilotprojekt och en del av Sös miljö- och hållbarhetsarbete med fokus på patientens behov, cirkularitet och minskat…

Läs mer

2023-08-17

Praktikfall, Bodens kommun: Att breddinföra det digitala verksamhetsstödet Boet inom LSS Bostad med särskild service

För tredje året i rad ordnar Boet tillsammans med befintliga kunder webbinarier under Innovationsveckan. Första året, 2021, satt medarbetare från…

Läs mer

2023-08-17

Betydelsen av ledarskap vid förändringsarbete och digitalisering inom LSS BmSS

Boet är ett verksamhetsnära och användarvänligt verktyg som främjar delaktighet, inflytande och självbestämmande för den enskilde, men också ett verktyg…

Läs mer