Kontakt

 Vill du komma i kontakt med oss som jobbar med veckan? Mejla innovationsveckan@skr.se eller kontakta någon av oss personligen.

Har du frågor om en specifik aktivitet besvaras de av den aktuella arrangören, se angiven kontaktperson i programmet.

Projektteam Innovationsveckan 2020

Jessica Röök
Projektledare, SKR
jessica.rook@skr.se
070-431 93 79

Tove Löfgren
Projektledare, SKR
tove.lofgren@skr.se
070-431 95 06

Marianne Löfgren
Projektledare, Vinnova
marianne.lofgren@vinnova.se
08-473 32 29

Talespersoner

Hör av dig till oss om du vill veta mer om vårt samarbete kring Innovationsveckan eller andra projekt.

Klas Danerlöv
Innovationssamordnare, SKR
klas.danerlov@skr.se
08-452 78 24

Judit Wefer
Handläggare, Vinnova
judit.wefer@vinnova.se
08-473 31 38

Johanna Enberg
Strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten
johanna.enberg@uhmynd.se

Mats Snäll
Chef digital utveckling, DIGG
mats.snall@digg.se