Kontakt

 Vill du komma i kontakt med oss som jobbar med veckan? Mejla innovationsveckan@skr.se eller kontakta någon av oss personligen.

Har du frågor om en specifik aktivitet besvaras de av den aktuella arrangören, se angiven kontaktperson i programmet.

Projektteam Innovationsveckan 2023

Jessica Röök
Projektledare, SKR
jessica.rook@skr.se
070-431 93 79

Tove Löfgren
Projektledare, SKR
tove.lofgren@skr.se
070-431 95 06

Talespersoner

Hör av dig till oss om du vill veta mer om vårt samarbete kring Innovationsveckan eller andra projekt.

Klas Danerlöv
Innovationssamordnare, SKR
klas.danerlov@skr.se
08-452 78 24

Jonas Gumbel
Handläggare, Vinnova
jonas.gumbel@vinnova.se

Maria Boija
Leveransledare kommunikation, DIGG – myndigheten för digital förvaltning
maria.boija@digg.se

Elenor Kroge
Samverkansstrateg, Upphandlingsmyndigheten
elenor.kroge@uhmynd.se