Kontakt

Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Vill du komma i kontakt med oss som jobbar med veckan? Mejla innovationsveckan@skr.se eller kontakta någon av oss personligen.

Har du frågor om en specifik aktivitet besvaras de av den aktuella arrangören, se angiven kontaktperson i programmet.

Talespersoner

Hör av dig till oss om du vill veta mer om vårt samarbete kring Innovationsveckan eller andra projekt.

Klas Danerlöv
Innovationssamordnare, SKR
klas.danerlov@skr.se
08-452 78 24

Judit Wefer
Handläggare, Vinnova
judit.wefer@vinnova.se
08-473 30 21

Johanna Enberg
Strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten
johanna.enberg@uhmynd.se


Projektteam Innovationsveckan 2020

Emelie Risberg Hellström
Projektledare, SKR
emelie.risberg.hellstrom@skr.se
08-452 70 53

Marianne Löfgren
Projektledare, Vinnova
marianne.lofgren@vinnova.se
08-473 32 29