Kontakt

Innovationsveckan samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. Vill du komma i kontakt med oss som jobbar med veckan på SKL eller Vinnova? Mejla innovationsveckan@skl.se eller kontakta någon av oss i teamet personligen.

Anette Olovborn
Projektledare, SKL
anette.olovborn@skl.se
08-452 77 82

Emelie Risberg Hellström
Projektkoordinator, SKL
emelie.risberg.hellstrom@skl.se
08-452 70 53

Anton Ternström
Projektkoordinator, SKL
anton.ternstrom@skl.se
08-452 76 92

Klas Danerlöv
Innovationssamordnare, SKL
klas.danerlov@skl.se
08-452 78 24

Marianne Löfgren
Kommunikatör, Vinnova
marianne.lofgren@vinnova.se
08-473 32 29

Ylva Linde
Kommunikatör, Vinnova
ylva.linde@vinnova.se
08-473 30 68

Sofia Norberg
Handläggare, Vinnova
sofia.norberg@vinnova.se
08-473 32 95