Vad är Innovationsveckan?

Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt.

Det som gör Innovationsveckan unik är att den är lokal och nationell samtidigt. Innovationsveckans program skapar vi tillsammans. Under veckan pågår aktiviteter på många platser runt om i landet och i digitala kanaler, ordnade av olika aktörer. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige, och visar upp projekt, processer, arbetssätt och konkreta resultat som på olika sätt bidrar till att möta samhällets utmaningar.

Kommuner, regioner, statliga myndigheter och samarbetspartners bjuds in att delta och arrangera fysiska eller digitala aktiviteter under veckan för att visa upp arbeten och innovationer, i till exempel föreläsningar, studiebesök, workshops, utställningar eller dialogmöten. 

Aktiviteterna blir en del av ett gemensamt nationellt program som delas här på Innovationsveckan.nu. Initiativet till Innovationsveckan kommer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, som också anordnar ett antal nationella, webbsända aktiviteter under veckan.

Ansvarig projektledare 2020 är Emelie Risberg Hellström, Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Se programmet från Innovationsveckan 2019