Vad är Innovationsveckan?

Under denna vecka fokuserar vi på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor.

Programmet skapar vi tillsammans. Veckans aktiviteter arrangeras av olika aktörer runtom i landet. Du bestämmer själv vad du vill anordna för aktivitet. Genom att lägga in era aktiviteter på Innovationsveckan.nu blir ni del av ett gemensamt program.

SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder plattformen för det gemensamma programmet där alla aktiviteter blir tillgängliga och sökbara.

Innovationsveckan är unik: den är lokal och nationell samtidigt. Programmet skapar vi tillsammans, med aktiviteter digitalt och lokalt. Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar, är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige.

Genom att lägga in era aktiviteter här på Innovationsveckan.nu blir ni del av ett gemensamt program, ett nationellt paraply som ger er tillfälle att nå och involvera fler i ert arbete – medarbetare, politiker, samverkanspartners och inte minst de vi finns till för – invånarna.

Under denna vecka fokuserar vi på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor.  Under Innovationsveckan 2020 arrangerades närmare 170 aktiviteter, varav de flesta var digitala. I år hoppas vi på minst lika stor uppslutning!

Den 20 augusti öppnar vi programmet för alla som vill ta del av veckans aktiviteter.

Så anmäler du en aktivitet

Innovationsveckan i korthet

  • Upplägget liknar Almedalsveckan, men aktiviteterna kan arrangeras var som helst i landet, antingen genom digitala eller fysiska möten.
  • Varje aktivitet måste ha en arrangerande/medverkande part från offentlig sektor.
  • Aktiviteterna lägger arrangörer själva in i ett gemensamt program här på innovationsveckan.nu.
  • Alla arrangörer ansvarar för sina egna aktiviteter, från innehåll till kommunikation med deltagare och fysisk lokal och/eller digital kanal där aktiviteten äger rum.
  • Det är gratis att registrera aktiviteter i Innovationsveckans program, och man kan anmäla aktiviteter fram tills dess genomförande.
  • SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder plattformen för det gemensamma programmet där alla era aktiviteter blir tillgängliga och sökbara.