Vad är Innovationsveckan?

Innovationsveckan är vigd åt innovation av och för offentlig sektor. Under denna vecka fokuserar vi på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar inom offentlig sektor.

Innovationsveckan är unik genom att vara både lokal och nationell. Programmet för veckan skapas tillsammans med aktörerna och innehåller aktiviteter både digitalt och lokalt. Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar, är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige.

Aktörerna bestämmer själva vilken typ av aktivitet de vill anordna.

Alla anmälda aktiviteter på Innovationsveckan.nu blir del av ett gemensamt sökbart program som besökare kan ta del av. SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder plattformen för det gemensamma programmet. En plattform för arrangörer att nå och involvera fler i arbetet – medarbetare, politiker, samverkanspartners och inte minst de vi finns till för – invånarna.

 

Innovationsveckan i korthet

 • SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder en plattform för gemensamma program där alla registrerade aktiviteter är sökbara.
 • Pågår 2-6 oktober över hela Sverige.
 • Programmet för veckan skapas tillsammans.
 • Under Innovationsveckan 2022 arrangerades över 100 aktiviteter, varav de flesta var digitala.
 • Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar, är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan.
 • Varje aktivitet måste ha en arrangerande/medverkande part från offentlig sektor.
 • Arrangörerna skapar och ansvarar själva för sina program och aktiviteter.
 • Registrering av aktiviteter kan göras fram tills veckans genomförande.
 • Det är gratis för arrangörer att anmäla aktiviteter

För deltagare:

 • Alla är välkomna att ta del av Innovationsveckans aktiviteter.
 • Alla frågor kring ett arrangemang besvaras av arrangören.
 • Om ett event kräver anmälan framgår det av programmet.
 • Programmet publiceras i augusti och växer hela vägen fram till veckan startar.