Vad är Innovationsveckan?

Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt.

Det som gör Innovationsveckan unik är att den är lokal och nationell samtidigt. Innovationsveckans program skapar vi tillsammans. Under veckan pågår aktiviteter på många platser runt om i landet och på webben, ordnade av olika aktörer. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige, och visar upp projekt, processer, arbetssätt och konkreta resultat som på olika sätt bidrar till att möta samhällets utmaningar.

Aktiviteterna blir en del av ett gemensamt nationellt program som koordineras och marknadsförs av SKR och Vinnova, som också anordnar ett antal nationella, webbsända aktiviteter under veckan.

Temat för Innovationsveckan 2019 var Att sprida och involvera. Sprida kopplar naturligt an till behovet av att nya smarta lösningar sprids och används av fler. Involvera kan exempelvis innebära medskapande med invånare, företag, akademi, civilsamhälle eller dialog inom organisationens olika funktioner och roller. Kommuner, regioner, statliga myndigheter och samarbetspartners bjuds in att delta och arrangera lokala aktiviteter/webbsändningar under veckan för att visa upp arbeten och innovationer, i till exempel föreläsningar, studiebesök, workshops, utställningar eller dialogmöten.

Ansvarig projektledare 2019 var Anette Olovborn, SKR Innovation.

Anmäl aktivitet

Programmet för 2019 är under uppbyggnad. Var med och bidra till innehållet under Innovationsveckan genom att anmäla din aktivitet!

Anmäl aktivitet