« Alla nyheter

Vi möter Anna-Karin Lindqvist, LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET.

2023-10-02

Tänk inte på vad du tror kan hända – tänk på barnen

Så heter aktiviteten som Luleå tekniska universitet har tillsammans med Generation Pep. Vi möter Anna-Karin Lindqvist som tar oss med till en önskad beteendeförändring, både hos barn och organisationer. 

Genom tidigare projekt tillsammans med Vinnova har de fått kännedom om Innovationsveckan.

“Vi har i flera år haft forskningsprojekt finansierade av Vinnova och har därmed fått upp ögonen för detta arrangemang. “

 Varför är ni med under Innovationsveckan i år? 

– Vill gärna passa på att sprida den kunskap vi kommit fram till i våra forskningsprojekt så brett som möjligt, säger Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor fysioterapi vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik på Luleå tekniska universitet.

Har ni deltagit under tidigare år av Innovationsveckan?

– Ja, vi har varit med de senaste åren och har dessutom varit med på den Internationella Innovationsveckan med ett Digital booth och en presentation, säger Anna-Karin.

Vilken typ av aktivitet anordnar ni i år? 

– Vi har tagit fram en ny nationell rekommendation för aktiva skolresor och gjort en barnkonsekvensanalys av den tillsammans med ett flertal partners. Nu vill vi i en presentation dela med oss av de erfarenheterna tillsammans med Generation pep som bidragit i det arbetet.

“Vi vänder oss till alla med intresse för barns hälsofrämjande mobilitet.”

Vilka vänder ni er till och vad kan jag som deltagare få ut av att delta på er aktivitet?

– Vi vänder oss till alla med intresse för barns hälsofrämjande mobilitet och hoppas kunna bidra med goda exempel på hur man kan gå från tanke till handling.

Vad hoppas du att årets Innovationsvecka ska resultera i?

– Vi vill få till en normförändring där man slutar se på barn som oskyddade trafikanter och istället ser på dem som aktiva trafikanter, det vill säga inte som ett problem utan som en del av en lösning.

Vad ser du som de tre största utmaningarna för att lyckas med innovation i offentlig sektor?

– Inom det område som vi verkar är det utan tvekan att få till hållbara affärsmodeller som gör att man undviker projektdöden. I vårt fall har vi en non-profit lösning tillsammans med Generation Pep.

Du hittar aktiviteten här i programmet.