Om offentlig innovation

Den offentliga sektorn i Sverige och världen står inför stora förändringar för att kunna möta morgondagens samhällsutmaningar. Här har vi samlat länkar till några av de aktörer och initiativ som jobbar med offentlig innovation runt om i Sverige och Europa.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

I korthet definierar SKR innovation som något nytt som är nyttigt och blir nyttiggjort, som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Kommuner och regioner står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. SKR arbetar därför med att stärka innovationsförmågan hos sina medlemmar.

Läs mer på SKR:s hemsida

DIGG – myndigheten för digital förvaltning

DIGG ska främja utvecklingen av en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Samverkan är ett nyckelord; att tillsammans med andra driva utvecklingen. Några av de områden som DIGG arbetar är digital tillgänglighet, öppna data och datadriven innovation samt utveckling utifrån användarnas behov.

Läs mer på DIGG:s hemsida

OPSI (Observatory of public sector innovation)

OPSI, som tillhör OECD, är en global organisation som samlar forskning och kunskap kring innovation i offentlig sektor. I maj 2019 antogs OECD:s deklaration om innovation i offentlig sektor som bygger på fem principer och åtgärder som regeringar och offentliga organisationer kan använda för att informera, eller förbättra innovationer och dess ledning.

Läs mer på OPSI:s hemsida

Komet – kommittén för teknologisk innovation och etik

Komet arbetar för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. I samband med att OECD:s deklaration om offentlig sektor släpptes sammanfattade och kommenterade Komet innehållet utifrån ett svenskt perspektiv.

Läs Komets kommentarer

Spridningsguiden

Under 2018 och 2019 genomfördes ett projekt finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova med namnet Spridningslabbet. Syftet var att utforma en process för spridning av innovationer i offentliga sektorn, testa den på en verklig innovation och sedan använda erfarenheterna från försöket till att bygga en metodinstruktion.

Läs mer på spridningsguiden.se

Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet

Vinnova gör flera satsningar som riktar sig till offentlig verksamhet, som policylabb för att underlätta för innovationer som stärker hållbar samhällsutveckling, så kallad smart policyutveckling, och arbetet med idéslussar i kommuner. De driver också ett strategiarbete för att bli skarpare i stödet till innovation och transformation i offentliga sektorn.

Läs mer på Vinnovas hemsida

Upphandlingsmyndigheten

Genom att upphandla, implementera och använda innovativa lösningar i offentliga organisationer kan bättre tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas till våra medborgare. Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att premiera nytänkande, utveckling och för att åstadkomma en sådan långsiktig utveckling.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Innovationsguiden

Innovationsguiden från SKR erbjuder metodstöd, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter som vill samskapa innovativa lösningar tillsammans med sina användare. Metoderna bygger på tjänstedesign/användardriven innovation.

Läs mer på Innovationsguidens hemsida

Innovationstestet

Innovationstestet är ett frågeverktyg om innovation inom offentliga verksamheter. Undersök ert innovationsarbete, jämför er med andra och få ett bra underlag för diskussion.

Läs mer om Innovationstestet

Centrum för offentlig innovation

Det danska centrum för offentlig innovation (COI) är ett nationellt centrum som stöder ökad kvalitet och effektivitet i den offentliga sektorn genom innovation. COI sammarbetar med staten, regioner och kommuner i hela Danmark.

Läs mer på COI:s hemsida

Nesta

Storbritanniens innovationsmyndighet Nestas hemsida är en diger källa till fördjupning och inspiration. Till exempel så publicerade de nyligen en handbok med 20 evidensbaserade metoder för innovation, särskilt riktad till tjänstemän i offentlig sektor.

Läs mer på Nestas hemsida

Saknar du något innehåll här?

Skicka gärna ett mej till oss på innovationsveckan@skr.se