Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • 5 oktober 08:3012:00
 • Livsmedelsverket, Vinnova, Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Jordbruksverket/MATtanken, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Karlstad kommun, Vallentuna kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Grön omställning
 • Leda och organisera
 • Ny teknik och data
 • Upphandling
 • Ett nytt recept för skolmåltider – en förmiddag om hur myndigheter och kommuner arbetar tillsammans för ett hållbart skolmåltidssystem

  I missionen Ett nytt recept för skolmåltider utforskar myndigheter och kommuner omställningen till ett hållbart skolmåltidssystem. Under förmiddagen bjuder vi genom fem olika seminarier in till att ta del av lärdomar, arbetsmetoder och pågående processer från olika delar i projektet.

  Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön och samhället på många sätt, hela livsmedelskedjan från jord till bord berörs. Vi behöver arbeta för en förändring i hela livsmedelssystemet, men det är en stor och svår uppgift att ta sig an. Eftersom skolmaten i sig är ett system har vi börjat arbeta för en förändring där. Tanken är att ett omvandlat skolmåltidssystem kan fungera som en hävstång och drivkraft för att ställa om hela livsmedelssystemet.

  I projektet Ett nytt recept för skolmåltider, som finansieras av Vinnova, samarbetar flera myndigheter och organisationer utifrån ett systemperspektiv med ett missionorienterat arbetssätt. Vi drar nytta av varandras expertis och kompetenser och tar tillsammans reda på hur man kan skapa ett hållbart system för skolmåltider.

  Ta del av: bakgrunden till och lärdomar från att arbeta med ett missionorienterat arbetssätt, hur du kan stärka demokratin genom att involvera elever i innovationsarbetet, hur vi utvecklar revolutionerande verktyg för upphandling, hur man får till tvärsektoriellt arbete i kommunen och hur du kan bidra i omställningen till ett hållbart skolmåltidssystem.

  PROGRAM
  8.30 – 9.00 Ett nytt recept för skolmåltider – en förmiddag om hur myndigheter och kommuner arbetar tillsammans för ett hållbart skolmåltidssystem
  Hur ett missionorienterat arbetssätt kan användas för att skapa systemförändring. Lärdomar och erfarenheter från projektet.
  Medverkar: Livsmedelsverket och Vinnova

  9.00 – 09.40 Ungdomsperspektiv – en fråga för vuxna!
  Metoder för att få med ungdomsperspektiv i förändringsarbete inom skolan. Karlstad kommun berättar om sina erfarenheter.
  Medverkar: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Karlstad kommun

  09.50 – 10.30 Upphandla i en app?
  Teknik för att underlättar lokala affärer mellan producenter och kockar.
  Medverkar: Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Karlstad kommun, Vallentuna kommun

  10.40 – 11.20 Från stuprör till samarbete – hur gör man det viktiga till ett ”måste” och hur går man från enskilda aktiviteter till Hela skolan – Hela dagen?
  Att göra skolmåltiden till en skolangelägenhet och inte bara kostenhetens ansvar genom att skapa samsyn och ett lustfyllt samarbete med gemensamma mål.
  Medverkar: Vallentuna kommun

  11.30 – 12.00 Erfarenhetsbanken ger spridning åt framgångsrika arbetssätt – så kan du bidra till hållbara skolmåltider!
  Från inspiration till genomförande – Erfarenhetsbanken för hållbara offentliga måltider samlar och sprider metoder och arbetssätt.
  Medverkar: MATtanken på Jordbruksverket, Livsmedelsverket

  Varmt välkomna att följa med oss hela eller delar av förmiddagen!

  Information

  Datum
  5 oktober
  Tid
  08:30–12:00
  Hur kan man delta?
  Digitalt
  Arrangör
  Livsmedelsverket, Vinnova, Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Jordbruksverket/MATtanken, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Karlstad kommun, Vallentuna kommun
  Kontaktperson
  Elin Sandström
  E-post
  elin.sandstrom@slv.se
  Föranmälan krävs
  Anmälan
  Vi kommer att sända från en sändningslänk hela förmiddagen men det går bra att ansluta till en enskild programpunkt. Du kan läsa mer om respektive programpunkt genom att leta upp den i Innovationsveckans program. Det går även att anmäla sig till arrangemanget från respektive programpunkt.