Program 4-8 oktober 2021

Här kan du söka aktiviteter och evenemang som sker under Innovationsveckan 2021. Programmet uppdateras efterhand med nya aktiviteter. Sista dag att anmäla aktivitet är 30 september. Har du frågor om en programpunkt kontaktar du arrangören för den aktuella aktiviteten.

Genom fritextsökning kan du t.ex. hitta aktiviteter från en viss arrangör eller utifrån ämnen. Filterfunktionen låter dig sortera utifrån dagar, vad som går att ta del av digitalt/lokalt eller teman som intresserar dig.

Laddar aktiviteter

Kommande aktiviteter

aktiviteter Search and Views Navigation

Tema

Typ

Dag

Hur kan man delta

Kommande aktiviteter

aktiviteter List Navigering

oktober 2021

Öppet hus – innovationsförmåga i kommuner

4 oktober 08:3009:00
 • Arrangör: SKR och kommuner i projektet Innovationsförmåga i kommuner
 • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Innovation - vad betyder det egentligen i kommunal verksamhet och hur ska man som medarbetare driva utveckling och förnyelse. Vi tror att en del av lösningen handlar om att få hjälp och inspiration från kollegor i andra kommuner. Öppet hus är till för dig som vill hitta kommunkompisar för utbyte och inspiration.

  Innovativa arbetssätt och inkluderande måltidsupphandling

  4 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Formas, Blue Foods, SustAinimal, FINEST, PAN Sweden
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Juridik, budget, folkhälsa – det är mycket att ta hänsyn till när livsmedel och måltider ska upphandlas av offentliga aktörer. Men hur kan man som chef eller tjänsteperson i offentlig sektor få syn på och lyfta fram de mervärden som upphandlingen kan ge? Hur skapar man sig en helhetssyn och ett arbetssätt som gör att fler mål kan nås än de som hand

  Världens Största Workshop: Innovationslabb

  4 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: GovTech, Yesbox Göteborg, Framtidenkoncernen
 • Workshop
 • Demokrati
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Introduktion Världens Största Workshop. Vår utmaning: Hur gör vi Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered till världens bästa plats för barn och unga? Nu är DU inbjuden av att vara med på vårt innovationslabb under veckan.

  Innovationer i Borås, en helt ny praktik

  4 oktober 09:0009:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Carola Samuelsson, projektledare på Innovationsplattform Borås, berättar om innovationsplattformens resa, utmaningar och förhoppningsvis framtid. Är innovation en plötslig idé - en glödlampa som tänds? Eller föds innovation fram genom idogt arbete, blod, svett och tårar? Är tillit och innovationer på samma våglängd?

  Innovation är ett måste för att klara framtida välfärdsutmaningar!

  4 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, Adda- ett företag inom SKR i samarbete med Svenska ESF-rådet
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Balans mellan effektivitet och innovation är ett måste för att öka den digitala förmågan. Men oftast vänder vi inåt och effektiviserar våra redan befintliga processer. Detta måste vi ändra på! Bli därför inspirerad av hur Huddinge kommun och Västra Götalandsregionen jobbar med innovation för att öka den digitala förmågan.

  Gemensam kraft för en hållbar utveckling i Höga Kusten

  4 oktober 09:3010:00
  • Arrangör: Härnösands kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • I Härnösand och Höga Kusten startar vi upp innovationsveckan med ett digitalt samtal som tar ett avstamp i Härnösands tillväxtstrategi och med särskilt fokus på gemensam kraft och samverkan för hållbar utveckling.

  Hur kan skolor bidra till minskat matsvinn i hela samhället?

  4 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Chalmers Industriteknik, Paul Svensson, Härryda kommun, Academedia, Ester Mosessons Gymnasium, Lilla Holms förskola
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Presentation av resultat och lärdomar från tester i Resvinn där vi räddat matsvinn från butiker och grossister i både servering och hemkunskapsundervisning och testat olika sätt att utbilda elever i att minska svinnet hemma.

  Från budget till verklighet – Hur får vi det att hända?

  4 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Stockholms stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • I kommunens budget framkommer tydligt att vi ska vara mer innovativa och utveckla verksamheten med fokus på dem vi är till för. Vi ska samverka, samarbeta och nå våra mål på mest effektiva sätt. Detta betyder förnyelse och förändring, förändringsarbete och förändringsledning i kombination med ett aktivt medarbetarskap. Hur gör vi detta?

  Verklighetslabbet – projekt och samverkan i praktiken

  4 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Verklighetslabbet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Verklighetslabbet är en unik arena för samskapande mellan äldre, anhöriga, personal, entreprenörer, studenter och forskare. Testbädden startade som ett projekt finansierat av Vinnova och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 2017. Årsskiftet 2019/2020 blev Verklighetslabbet en permanent verksamhet.

  Vi sätter kunskap i rörelse – Genom samarbete kan vi skapa ett bättre samhälle!

  4 oktober 10:0014:45
  • Arrangör: Linnéuniversitetet
  • Ort: Kalmar
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Öppet hus
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur tar jag del av aktuell kunskap om samhällets utmaningar? Hur bidrar jag med mina erfarenheter så att vi kan utveckla verktygen tillsammans? Hur gör jag för att samarbeta med Linnéuniversitetet? Du som arbetar med, i eller kring någon av de utmaningar som samhället idag står inför, du är viktig i diskussionerna.

  Kommunernas framväxt och utmaningar

  4 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Niklas Karlsson, Riksdagsledamot och före detta ordförande för Kommunutredningen, presenterar Kommunutredningens slutsatser och förslag på strategier för att klara av välfärdsuppdraget.

  Behovsanpassad tömning av sopkärl – en optimering för miljön och ekonomin

  4 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: SSAM, Bintel
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Ta del av det utvecklingsarbete som påbörjats i Växjö för att optimera tömningen av sopkärl i flerfamiljsbostäder.

  Gränsöverskridande samarbete – smärtsamt nödvändigt

  4 oktober 11:0011:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Doktoranden Heiti Ernits från RISE kommer att diskutera de utmaningar och möjligheter som gränsöverskridande samarbete innebär. Heiti kommer att utgå från teori och praktiska exempel. Vidare kommer några relevanta strategier presenteras som kan rusta organisationer och ledare för gränsöverskridande samarbete.

  Göteborg – Sveriges innovationsmotor: Hur stärker och utvecklar vi FoU-satsningar i Västsverige?

  4 oktober 11:3012:45
  • Arrangör: Business Region Göteborg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Västra Götaland står för en tredjedel av Sveriges samlade privata FoU-investeringar. En stor del hamnar i Göteborgsregionen och har på så sätt förvandlat Göteborg från industristad till landets innovationsmotor. Vad gör att företagen väljer att satsa just i Västsverige? Hur vi kan stärka och utveckla förutsättningarna för FoU-investeringar?

  #InnovationsveckanKronoberg – Innovationskraft för ett bättre samhälle

  4 oktober 12:3015:00
  • Arrangör: Videum Science Park, Almi, Verklighetslabbet i Region Kronoberg
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Vår tids samhällsutmaningar är många och komplexa. Ingen organisation eller aktör kan ensam lösa dem! Men vad händer om vi frisätter innovations- och omställningskraften gemensamt? Kan näringsliv, offentlig sektor, akademin och civilsamhället göra bra saker tillsammans? Och hur gör man för att katalysera den kraft vi kan åstadkomma gemensamt?

  Digitala Görel höjer innovationsnivån

  4 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Verksamhetsutveckling med stöd av ny teknik skapar förutsättningar för att göra enklare förbättringar i vardagen och det ger oss även möjlighet att förverkliga radikala idéer.

  Utfallsfinansiering – en metod för bättre välfärd och ökad omställningstakt?

  4 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Vinnova, RISE och SKR
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Det är många som vill arbeta med förebyggande och proaktiva insatser och det sker kontinuerlig social innovation på området. Men hur kan det gå till i praktiken och vilken potential har utfallsfinansiering som metod?

  #Innovationsveckan Kronoberg – Grön rehabilitering med djur- och naturbaserad aktivitet för unga vuxna hemmasittare

  4 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Region Kronoberg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Nya möjligheter när vården möter gården! Djur och natur hjälper unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och social isolering att komma vidare i livet. Ett innovativt projekt med samverkan mellan region, kommun och försäkringskassa.

  Innovation som bidrar till påskyndad etablering för nyanlända

  4 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, socialförvaltningen Stockholms stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Öppet hus
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • I Hässelby-Vällingby har innovativa arbetssätt använts för att påskynda nyanländas etableringsresa. Bland annat genom informationsdiskar som främjar socialt nätverksbyggande samt genom en ny rutin för tidig inskrivning i förskola.

  Borås 400 år – Jubileum som katalysator för utveckling

  4 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Fredrik Beckman, konstnärlig ledare för Borås 400-årsjubileum ska prata utifrån kommunikationskonceptet "Snyggare, modernare och i större kostym - Jubileum som katalysator för utveckling."

  Sänkta trösklar för innovationsupphandling

  4 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: Vinnova i samarbete med Upphandlingsmyndigheten
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Sverige står inför en mängd akuta samhällsutmaningar. Offentlig sektor behöver hållbara och innovativa lösningar för att klara sitt uppdrag och måste efterfråga dessa nya lösningar från marknadens aktörer. Det gör att innovationsupphandling är ett av de verktyg som behövs för att främja utveckling och spridning.

  Så kan vi möta svenska städers behov och potential genom att ta vidare nordamerikanska lärdomar inom digital infrastruktur och samverkan

  4 oktober 14:0016:00
  • Arrangör: DigInfra, NOSAD
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Ända sedan kommunernas tillkomst har en central uppgift varit att bistå medborgare och företag med fysisk infrastruktur som vägar, vatten och avlopp. Nu finns behov att hitta nya och innovativa sätt för att skapa en digital infrastruktur för att utbyta data med privata aktörer, uttrycka regler digitalt och möjliggöra ett mer datadrivet arbetssätt.

  Ta bussen med oss! Följ med på en innovativ resa om rätten till sitt liv

  4 oktober 14:0014:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Integration
 • Jämlikhet
 • Verksamhetsövergripande
 • Emma Lingefelt, strateg i mänskliga rättigheter för Borås Stad, inspirerar och utmanar till eftertanke och omtanke. Vad är en mänsklig rättighet och vad har det med innovation att göra?

  Innovationsarbetets utmaningar

  4 oktober 15:0015:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vilka är de stora utmaningarna med att etablera tjänstedesign i Göteborgs Stad?

  Borås DNA – 200 år i fokus

  4 oktober 15:0015:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Integration
 • Jämlikhet
 • Samhällsbyggnad
 • Fredrik Hjelm arbetar sedan drygt 20 år tillbaka som Stadsantikvarie och numera även som biträdande Stadsarkitekt i Borås Stad och har i de rollerna byggt upp en gedigen kunskap om stadens utveckling genom historien.

  Hur ska offentlig sektor möta 2000-talets utmaningar?

  4 oktober 16:0016:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • I detta pass ger Klas Danerlöv från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ett historiskt perspektiv på offentlig förvaltnings förmåga till utveckling och förnyelse.

  Borås Stads Välfärdsbokslut – framväxt och framtidsutsikter

  4 oktober 17:0017:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Verksamhetsövergripande
 • Kristina Nyberg Smahel, Utvecklingsledare Folkhälsa vid Borås Stad, presenterar Borås Stads Välfärdsbokslut. I år är det 20 år sedan Borås Stad tog fram sitt första Välfärdsbokslut. Sedan dess har stadens hela organisation ändrat form. Hur har arbetet med Välfärdsbokslutet utvecklats över tid och vilka är framgångsfaktorerna?

  Demokratilabb – En strategi för hur unga blir del av lösningen till de viktiga framtidsfrågorna

  5 oktober 08:3010:00
  • Arrangör: Malmöakademin, Ludvika kommun, Rädda Barnen
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur kan unga på riktigt bli delaktiga i att formulera utmaningarna och arbeta fram lösningar tillsammans med tjänstemän och politiker?

  Civic tech demodag

  5 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Vinnova, Civic Tech Sweden
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utställning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Civic tech är digitala lösningar som kan göra det offentliga mer öppet och transparent, där medborgare kan vara både medskapare och behovsägare. Med andra ord – teknik för samhällsnytta. Vinnova har finansierat 14 civic tech projekt. Nu är det dags för rapportering - och du kommer få träffa alla projekten!

  Smart värmeoptimering i fastigheter – Så optimerar Växjö på en ny nivå

  5 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Vöfab, Godahus, Winniio
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • Ta del av det banbrytande innovationsarbetet som pågår i Växjö för att optimera värmetillförseln i fastigheter på en helt ny nivå, med energibesparing som resultat.

  Har vi en klimatpolitik som främjar innovativa lösningar?

  5 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Innovationsföretagen, Tillväxtanalys
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Klimatutsläppen minskar alltför långsamt. Företagen är nyckelaktörer om vi ska klara av att uppnå klimatmålen. Men de behöver rätt förutsättningar som uppmuntrar till nytänkande - politiken får inte vara ett hinder. Har vi en klimatpolitik som främjar innovativa lösningar?

  Stora Sociala Företagsdagen

  5 oktober 09:0015:00
  • Arrangör: Coompanion, Mikrofonden, Västra Götalandsregionen, Skoopi, Studieförbundet Vuxenskolan, CSR Västsverige
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till en unik dag med och för sociala företag, det offentliga och den sociala ekonomins aktörer. Årets konferens bjuder på inspirerande talare och seminarier om nutidens utmaningar med fokus på delaktighet, hållbarhet och demokrati.

  Liveintervju med Fredrik Johansson, delägare FoV Fabrics

  5 oktober 09:0009:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Som delägare, styrelseordförande och affärsutvecklare på FOV Fabrics arbetar Fredrik Johansson med både tekniska lösningar, hållbar utveckling och människans roll i hållbar utveckling.

  Toppledarsamtal – Hur kan vi skapa förutsättningar för innovation?

  5 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: Vinnova, DIGG, Upphandlingsmyndigheten, SKR
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen till årets Toppledarsamtal! Möt fyra engagerade ledare och deras tankar och idéer hur vi kan skapa förutsättningar för innovation. Samtalet sker med ledare för Vinnova, Upphandlingsmyndigheten, DIGG och SKR.

  E-tjänsten Nollvision undernäring

  5 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Nollvision undernäring är en e-tjänst och app för att stimulera matlust och matglädje med information, tips och råd anpassade för äldre med nedsatt aptit. Mycket bilder och korta texter gör innehållet enklare och roligare.

  Webbshop för inflyttare

  5 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun/nätverket Jobba & Lev i Örnsköldsvik
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • "Shoppa ditt Örnsköldsvik" - ny webbshopsliknande tjänst som hjälper den som är intresserad av att flytta hit.

  Textile Fashion Center – historia, nutid och framtid

  5 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Git Guldare, Centrumledare för Textile Fashion Center, berättar mer om att åstadkomma Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode.

  Återbruk skapar nya aktörer och affärer

  5 oktober 10:4513:15
  • Arrangör: Vetenskapshuset i Markaryd
  • Ort: Markaryd
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Återbruk skapar nya affärer och aktörer!

  Att skapa förutsättningar för digital innovation inom offentlig förvaltning

  5 oktober 11:0016:30
  • Arrangör: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen på en minikonferens där vi på DIGG delar med oss av erfarenheter och tips i arbetet med digital innovation inom offentlig förvaltning.

  Innovationsrådgivning i Samverkan – Tillsammans kan vi mer

  5 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: Region Västmanland Innovation, MISTEL - Västerås Stad, Robotdalen, ALMI, Mälardalens Högskola
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Träffa nätverket som verkar för att skapa bra förutsättningar för idébärare och företag som har lösningar på utmaningar inom vård- och omsorgssektorn.

  Löser cirkulär ekonomi miljöfrågorna?

  5 oktober 11:0011:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Alla pratar om cirkulär ekonomi. Vad är det egentligen? Och vad är skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi? Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås och ledamot av Expertgruppen Normskifte till cirkulär ekonomi under Delegationen för cirkulär ekonomi, reder ut och förklarar.

  Senseable Stockholm Lab day event 2021

  5 oktober 11:3014:00
  • Arrangör: Senseable Stockholm Lab
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • I samband med Senseable Stockholm Lab Week, som pågår parallellt med innovationsveckan anordnas en officiell dag för samarbetet mellan KTH, MIT, Stockholms Handelskammare och Stockholms stad.

  Göteborg – Sveriges innovationsmotor: Gothenburg Green City Zone testar framtidens utsläppsfria transportsystem. Här och nu.

  5 oktober 11:3012:15
  • Arrangör: Business Region Göteborg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030. Vi pratar om ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem, och det kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans.

  API lunchworkshop x 2

  5 oktober 12:1012:50
  • Arrangör: API1st, Allmännyttans digitaliseringsinitiativ, 46elks
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Har du många gånger befunnit dig i möten med IT-avdelningen där du känner dig lite bortkommen och nickar för att alla andra verkar förstå? Det är nog en känsla som många kan känna igen sig i och det är dags att bryta det tabut en gång för alla! 5/10 och 8/10 kör vi!

  InnovationsveckanKronoberg – Lunchklubben med Verklighetslabbet, samtal om tilltag i Kronoberg

  5 oktober 12:1512:45
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg
 • Övrigt
 • Kultur och fritid
 • Regional utveckling
 • Allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa. För att nå ungdomar där de är har ungdomsmottagningen i Ljungby satsat på närvaro i sociala medier som Tiktok och Instagram och en podd. Resultatet blev "Lilla podden om Livet". Nu prisas de för sitt innovativa sätt att arbeta med digitala verktyg och årets nytänkare.

  Hur realiserar Trafikverket våra strategiska målsättningar och driver utveckling och innovation via affären?

  5 oktober 12:3013:30
  • Arrangör: Trafikverket
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • Trafikverket är Sveriges största offentliga beställare inom väg och järnväg. Vårt samarbete med leverantörsmarknaden är viktig och gör det möjligt att via affärerna stimulera marknaden att utvecklas och leverera det samhället behöver. Välkommen till en inspiration, praktiska exempel och en öppen dialog om utveckling och innovation via affären.

  Innovation som bidrar till att fler barn och unga ökar närvaron i skolan

  5 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Skola och utbildning
 • Med goda resultat fick barn, unga och deras vårdnadshavare stöd av skolsocionomer för ökad skolnärvaro, men skolsocionomerna ville att fler barn och unga skulle få möjlighet till stödet. Därför genomfördes nytänkande förändringar som gav nya resultat.

  Hej Sveriges innovationsledare (även självutnämnda)! Kom och upptäck dina förmågor med oss. Är du en idébärare, -förare eller -röjare?

  5 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Uppsala kommun, Helsingborg stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Vi välkomnar nybörjare och proffs att reflektera kring attityder och beteenden för innovation. Tillsammans med innovationsforskare och nio kommuner, utvecklar Helsingborg stad och Uppsala kommun ett lärstöd för nytänkande i vardagen. Kom, det blir kul :)

  Tillsammans på väg mot klimatneutrala städer – Viable Cities och Klimatkontrakt 2030

  5 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för hållbara, klimatneutrala städer
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Viable Cities Klimatkontrakt 2030 ska ge muskler till klimatomställningen i städer. Det första kontraktet signerades 2020 av nio städer och fyra myndigheter. Nu arbetar vi tillsammans med över 20 städer och kontraktet ska signeras igen, men med vässade åtaganden – allt för att snabba på omställningen. Men hur fungerar det egentligen?

  Sweden API Award

  5 oktober 13:0013:40
  • Arrangör: API1st, Allmännyttans digitaliseringsinitiativ
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • API 1st instiftar Sweden API Award för att uppmärksamma utmärkta API:er. Sveriges bästa API ska vara till nytta för mänskligheten, lättanvänt, säkert, byggd med integritet och på öppen teknik

  Vad kan grundskolan lära sig av skuggutbildning?

  5 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Skola och utbildning
 • Fredrik Zimmerman, lektor i barn och ungdomsvetenskap vid Sektionen för pedagogiskt arbete på Högskolan i Borås föreläser om skuggutbildning och antipluggkultur.

  Digital Serviceinfrastruktur – En nyckel till en blomstrande landsbygd

  5 oktober 14:0014:45
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun, Umeå Universitet och Bygdsam Nätradalen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • För att stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling och tillväxt inom landsbygderna har Örnsköldsviks kommun, tillsammans med Umeå universitet, utvecklat en ny typ av öppen digital tjänsteinfrastruktur som gör det enkelt för medborgare, föreningar och näringsliv att själva utveckla och tillhandahålla nya bra tjänster i sina lokalsamhällen.

  Misstagen som gjorde mig till serieentreprenör

  5 oktober 14:0014:45
  • Arrangör: Borås Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Dennis Lénberg, medgrundare till Effektiv och mediabyrå samt tidigare snowboardproffs inspirerar med berättelser om med och motgångar på sin resa i näringslivet.

  Innovation i konkurrens

  5 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Vinnova
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Vi testar nya metoder för att driva innovation i konkurrens. Genom att kommunicera behov eller aktuella samhällsutmaningar brett stimuleras marknaden som helhet och möjliggör för flera lösningar.

  Så upphandlar du för innovation

  5 oktober 15:0016:00
  • Arrangör: Växjö kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Att upphandla för innovation inom Lagen för offentlig upphandling (LOU) är fortfarande relativt ovanligt. I det här eventet ger Växjö kommun insikter från det pågående projektet Diaccess, där man tillämpar upphandling av innovationspartnerskap i praktiken.

  KASAM Innovation Partnerskap

  6 oktober 08:0009:00
  • Arrangör: SKR
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Ofrivillig ensamhet, digital inkludering samt trygghet och självständighet med digitala stöd är behov som ett antal kommuner i landet vill göra skillnad kring genom att tillsammans upphandla nya digitala lösningar på behoven, och involvera både målgrupp, verksamhet och marknad i processen. På det här seminariet berättar vi mer!

  Stoppa oseriösa från att delta i offentlig upphandling! Kapitel13 – Äntligen är lösningen här!

  6 oktober 08:0009:00
  • Arrangör: Evoluu AB
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Upphandlare är enligt lag skyldiga att utesluta anbudsgivare ur upphandling om de eller företrädarna själva begått vissa brott enligt Lagen om offentlig upphandling, 13 kapitlet. Men de får samtidigt inte ha tillgång till information från belastningsregistret. Sedan 2017 har denna paradox gäckat 4000 upphandlande organisationer Nu är lösningen här!

  Medborgarna som medskapare i klimatomställningen – Klimatfrukost 14

  6 oktober 08:0509:00
  • Arrangör: Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för klimatneutrala och hållbara städer
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • I våras fick Anthesis i uppdrag av Viable Cities att utveckla en strategi för hur medborgare och civilsamhället kan engageras som medskapare i stadens framtid. Genom bland annat workshops och intervjuer har Anthesis samlat in information som analyseras och nu resulterar i rekommendationer om en möjlig väg framåt.

  Experimentera tillsammans! Så löser vi felaktig läkemedelsanvändning med policylabb

  6 oktober 08:3009:30
  • Arrangör: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges Apoteksförening
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Felaktig läkemedelsanvändning är en samhällsutmaning som både kostar stora summor och orsakar onödigt lidande. Myndigheten TLV och apoteksbranschen samarbetar i ett policylabb om farmaceutiska tjänster på apotek med målet att lösa utmaningen. Ta del av våra bästa lärdomar och tips kring policylabb och innovation kring stora samhällsutmaningar!

  EU-finansiering av ett utvecklingsprojekt – hur gör man?

  6 oktober 08:3010:00
  • Arrangör: Växjö Kommun, Region Kronoberg, Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Har din organisation utvecklingsprojekt med finansieringsbehov? I detta event har vi samlat experter med stor erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete med stöd av EU-finansiering, redo att ge dig insikter. Vad kan man söka för, vart vänder man sig, hur ska man tänka som organisation?

  Impact investeringar – Hur utvecklar vi det sociala investeringslandskapet i Sverige?

  6 oktober 08:3010:00
  • Arrangör: Mötesplats Social Innovation, The Swedish National Advisory Board for Impact Investing, Malmö stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Mötesplats Social Innovation bjuder tillsammans med Malmö stad och The Swedish National Advisory Board for Impact Investing (NAB) in till ett webbinarium onsdagen den 6 oktober kl. 08:30-10:00 med fokus på frågeställningarna: vad är impact investeringar och hur kan vi utveckla det sociala investeringslandskapet i Sverige?

  Öppet hus – innovationsförmåga i kommuner

  6 oktober 08:3009:00
  • Arrangör: SKR med kommuner i projektet Innovationsförmåga i kommuner
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Innovation - vad betyder det egentligen i kommunala verksamheter och hur ska man som medarbetare driva utveckling och förnyelse? Vi tror att en del av lösningen handlar om att få hjälp och inspiration från kollegor i andra kommuner. Öppet hus är till för dig som vill hitta kommunkompisar för utbyte och inspiration.

  Kista Data Day

  6 oktober 09:0015:00
  • Arrangör: Senseable Lab/ KTH/ MIT/ Ericsson/ Stockholm Stad/ kommunala innovationsnätverket mellan kommuner i Stockholms län
  • Ort: Kista
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Kista Data Day ger dig som deltagare ny kunskap och nya kontakter i samtal om hur företag och offentlig sektor kan arbeta tillsammans för att accelerera digitaliseringens möjligheter för en hållbar stad. 9:00-12:00: Data Day med Senseable Stockholm lab 13:00-15:00: Hur bidrar testbäddar till innovationsarbetet? (Kommunala innovationsnätverket)

  Smart Snöröjning till frukost

  6 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Bron Innovation, Mittuniversitetet, Ånge kommun, Örnsköldsviks kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • Att ploga och halkbekämpa är inte svårt men det är svårplanerat och kostsamt. Att använda smart teknik, som IoT och AI, skulle kunna möjliggöra bättre planering, nya analysmetoder och verksamhetsutveckling av snöröjning och halkbekämpning i kommunerna.

  #innovationsveckan Kronoberg – Problemförståelse leder dig till rätt lösning

  6 oktober 09:1510:00
  • Arrangör: Innovationslänken, Videum Science Park, Linnéuniversitetet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Ofta läggs majoriteten av vår tid på att finna en lösning när vi egentligen borde fokuserat ännu mer på att identifiera rätt problem. Varför är det så viktigt och hur identifieras rätt problem? Du som deltar kommer här att få med dig tankesätt och modeller att tillämpa i den egna verksamheten.

  #InnovationsveckanKronoberg- Tänka Stort, vad ska man tänka på när man bygger företag

  6 oktober 09:3012:30
  • Arrangör: Företagsfabriken
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Utbildning
 • Näringslivsutveckling
 • Jonas Larsson kommer med tre av sina företagsresor som exempel visa på de mekanismer hindrar en att tänka stort och brytpunkter som man möter när man tänker och bygger företag. Hur skalar man upp? Vad betyder och framförallt innebär termerna ”life time value” och kundförvärvskostnad i praktiken?

  Digital transformation och innovationer inom hälso- och sjukvård, miljö och arbetslivet

  6 oktober 10:1511:15
  • Arrangör: Linnéuniversitetet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Hur skapas enhetlighet utifrån innovativa metoder i samverkan med omgivande samhälle.

  Förändring på riktigt – hur gör ledare som lyckas?

  6 oktober 11:0011:50
  • Arrangör: Centrum för ledarskap i Småland, Linnéuniversitetet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur kan man som chef och ledare i praktisk handling få medarbetare delaktiga i ett nödvändigt förändrings- och innovationsarbete?

  Göteborg – Sveriges Innovationsmotor: Cirkulärt byggande skapar nya affärsmöjligheter

  6 oktober 11:3012:15
  • Arrangör: Business Region Göteborg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad har som mål att bygga så fossilfritt som möjligt. Första projektet i innovationsprogrammet Hoppet, är ett led i att skapa förutsättningar för att nå Göteborgs Stads mål om att minska klimatpåverkan från bygg och anläggning i stadens regi med 90% till 2030.

  Kreativa och affärsinriktade möten är grunden till smarta lösningar!

  6 oktober 12:0012:30
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun och RISE Processum
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Med den skogliga bioekonomin i fokus lyfter vi lyckade initiativ. Vi kommer att presentera framgångsrika aktiviteter och satsningar som givit stort värde för företagen regionalt, nationellt och internationellt.

  #InnovationsveckanKronoberg – Lunchklubb med Verklighetslabbet, samtal om innovativa tilltag i Kronoberg

  6 oktober 12:1512:45
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Vi samtalar om utmaningar, framgångar och svårigheter i regionala utvecklingsarbeten i Kronoberg.

  Den svenska innovationsnoden för cybersäkerhet

  6 oktober 13:0013:30
  • Arrangör: RISE AB
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Sverige behöver nya innovationer inom cybersäkerhet! Innovationsnoden skapar möjligheter till samverkan mellan alla typer av aktörer inom cybersäkerhet - hitta dina nya samverkanspartners med vår hjälp! Mer info på cybernode.se.

  Gammalt blir nytt : Driftsloggar ger verksamhetsvärde

  6 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Försäkringskassan
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Verksamhetsövergripande
 • I alla IT system finns driftsloggar. De kan användas på ett nytt sätt. Genom att arbeta avdelningsövergripande utifrån våra olika kompetenser och perspektiv har vi skapat ett sätt att generera verksamhetsvärde som bland annat kan användas till att identifiera bidragsbrott.

  Sommarjobbande innovatörer

  6 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Göteborgs Stads sommarjobbare fick en utmaning och skulle ta fram lösningar med hjälp av användardrivna innovationsmetoder inom hållbarhetsområdet.

  Hur kan vi förändra medborgares resvanor?

  6 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Vinnova
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • Utan omfattande beteendeförändringar hos medborgare klarar vi inte de uppsatta klimatmålen. Välkomna till ett seminarium där vi diskuterar hur offentlig sektor kan arbeta för att människor ska förändra invanda resebeteenden.

  Sustaid – Samverkan för hållbara och innovativa lösningar i kris och katastrof – i Sverige, Europa & Världen runt

  6 oktober 13:0017:00
  • Arrangör: Företagsfabriken
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till en informationsträff om SUSTAIDs program som riktar sig till dig som har idéer, innovationer eller lösningar som kan bidra till minskad miljöpåverkan och som kan användas både nationellt och internationellt.

  Digitala författningar – en enhetligare tillämpning av regler

  6 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: Boverket
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • Boverket har tagit ytterligare ett steg mot att bli en mer digital myndighet genom att göra Boverkets författningssamling tillgänglig som en digital tjänst (API). Tjänsten gör det möjligt att integrera innehållet i Boverkets författningar, som till exempel Boverkets byggregler, i digitala tjänster och programvaror.

  Framtidens klimatneutrala infrastruktur måste upphandlas nu

  6 oktober 14:0015:30
  • Arrangör: InfraSweden2030 och Upphandlingsmyndigheten
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Övrigt
 • Tillsammans driver vi på utvecklingen – beställarnätverket Klimatneutral anläggningssektor visar vägen med upphandling som verktyg för klimatomställning och innovation. Delta på vårt webbinarium och bidra till en klimatneutral anläggningssektor.

  Smart snöröjning och halkbekämpning – så optimerar Växjö på en helt ny nivå för kommunalt vägnät

  6 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: Växjö kommun, Klimator AB
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Ta del av det banbrytande innovationsarbetet som pågår i Växjö för att optimera snöröjning och halkbekämpning av kommunalt vägnät på ett helt nytt sätt med hjälp av såväl teknik som forskning.

  #InnovationsveckanKronoberg – Hur kan regioner dra nytta av den europeiska arenan för att bidra till utveckling av hälso- och sjukvården?

  6 oktober 14:3015:30
  • Arrangör: Region Kronoberg
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Hälsa sjukvård
 • Digitalisering, äldrefrågor och nära vård är utmaningar för såväl svenska som europeiska regioner. Det finns därför anledning att samarbeta med regioner även utanför Sveriges gränser. Paneldiskussionen lyfter frågor kring hur svenska regioner kan samarbeta sinsemellan, men också med lärosäten för att bättre nyttja den europeiska arenan.

  Göteborg, vassa på Öppna Data

  6 oktober 15:0015:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Med hjälp av stadens Öppna Data kan den som vill och kan, bygga egna tjänster och ta fram statistik.

  Världen finns här – så görs vuxna sfi-studerande och elever till resurser för varandras lärande.

  6 oktober 15:3016:30
  • Arrangör: Världen finns här, ABF Göteborg, Center för skolutveckling Göteborgs Stad.
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Skola och utbildning
 • Vi rör oss oftast i miljöer där vi träffar personer som är lika oss själva. Världen finns här är ett nytt innovativt arbetssätt som skapar personliga möten mellan erfarenhetsrika vuxna som studerar på sfi och elever i grundskolan/ gymnasiet. Hur kan vi bidra till att skapa lärande samtal och nya samarbetsformer mellan skolor?

  Att göra och förstå sin research innan vi fattar beslut

  7 oktober 08:3009:15
  • Arrangör: Konsumentverket
  • Ort: Karlstad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Varför testa när vi kan gissa vad användarna behöver? Varför kartlägga när vi kan utgå från oss själva? Varför inte utveckla direkt så att tidplan och budget hålls? Vore mycket smidigare? Eller? Konsumentverkets enhet för digitala tjänster berättar om digital tjänsteutveckling och delar med sig av sin vardag med konkreta tips från ux-verktygslådan.

  #InnovationsveckanKronoberg – Utvecklingsdag- Tema digitalisering och välfärdsinnovation inom vård och omsorg

  7 oktober 08:3014:30
  • Arrangör: Region Kronoberg, ESF-projekt Framtid Vård och omsorg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Följ med på en inspirerande digital dag med inriktning på välfärdsinnovation och digital transformation. Med föreläsare i toppklass tillsammans med en expertgrupp från olika verksamheter får vi ny energi , strategier och goda exempel som vi kan bära med oss i den fortsatta digitala utvecklingen. Välkomna!
  Fullbokad

  #InnovationsveckanKronoberg – Torsdagsfrukost med Verklighetslabbet och Castellum

  7 oktober 08:3009:30
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg, Castellum
  • Ort: Växjö
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Övrigt
 • Castellums hyresgäster i World Trade Center bjuds in till Torsdagsfrukost hos Verklighetslabbet, den nya hyresgästen i huset. Under frukosten kommer vi att få en kort presentation av Verklighetslabbet och samtala kring frågan ”Hur kan vi i World Trade Center dra nytta av varandra med våra olika verksamheter, kompetenser och nätverk?

  Ekosystem – en möjliggörare för innovation

  7 oktober 08:3009:30
  • Arrangör: Växjö kommun (Diaccess-projektet), Videum Science Park (Innovationslänken)
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • När utvecklingshastigheten i omvärlden är exponentiell – blir ekosystem en möjliggörare för att hänga med. I detta event diskuterar vi erfarenheter och framgångsfaktorer från projekt som bygger på ekosystem mellan offentlig sektor, näringslivet och akademi för att öka innovationstakten.

  Mänskliga rättigheter i praktiken

  7 oktober 09:0009:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Verksamhetsövergripande
 • Det handlar om människor.

  Innovationsmodell för medicinsk teknik

  7 oktober 09:0009:30
  • Arrangör: Umeå Universitet, Region Västerbotten
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Den medicintekniska innovationsprocessen omfattar många utmanande och tidskrävande processer som måste övervinnas för att nå en lyckad produktlansering. Via samverkan med forskare och samarbetspartners inom medtech-branschen har vi utvecklat en överskådlig innovationsmodell som ska stödja medicintekniska innovatörer till ökad success rate.

  Från slump till struktur – på väg mot en innovativ organisation

  7 oktober 09:0011:40
  • Arrangör: Stockholms stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Det här seminariet har fokus på struktur, styrning och samverkan som behövs för att främja en organisation med en hög innovationskapacitet. Det blir en blandning av föreläsningar, "popcornpresentationer" och panelsamtal med avstamp i praktik och teori.

  Sätt mål för energianvändning och klimatutsläpp vid planering och renovering av en stadsdel

  7 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Under denna workshop får du titta närmre på hur man sätter klimatmål för en stadsdel och hur man hittar finansiering för att jobba med att minska sina klimatutsläppåtgärder vid stadsutveckling. Vi lägger särskilt fokus på hur man kan koppla ihop arbetet i stadsdelen med kommunens övergripande klimatambitioner.

  #InnovationsveckanKronoberg- Tänka Stort, vad ska man tänka på när man bygger företag

  7 oktober 09:3012:30
  • Arrangör: Företagsfabriken
  • Ort: Markaryd
  • Föranmälan krävs
 • Utbildning
 • Näringslivsutveckling
 • Jonas Larsson kommer med tre av sina företagsresor som exempel visa på de mekanismer hindrar en att tänka stort och brytpunkter som man möter när man tänker och bygger företag. Hur skalar man upp? Vad betyder och framförallt innebär termerna ”life time value” och kundförvärvskostnad i praktiken?

  Hallå! Det är dags att ta ditt läkemedel – tryck på knappen!

  7 oktober 10:0010:30
  • Arrangör: Välfärdsförvaltningen, avdelningen för hälso- och sjukvård och hemtjänst
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Införande av Medicingivare i Örnsköldsviks kommun, som stöd för trygg och säker läkemedelshantering samt självständighet och delaktighet för patienten.

  #InnovationsveckanKronoberg – Att integrera forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i vardagen

  7 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: FoU Kronoberg
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Styrning och ledning
 • Att integrera FoUU i vardagen är viktigt för att tillvarata forskarkompetens, samordna och sprida pågående aktiviteter och därigenom främja samverkan verksamheter och medarbetare emellan. Detta är grunden för att på ett effektivt och evident sätt förankra, disseminera och implementera ny kunskap samt främja lärande.

  Re:store Höga Kusten – skapandet av Norrlands första återbruksgalleria

  7 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Härnösands kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Är du nyfiken på att höra mer om Norrlands första återbruksgallria? Re:store är ett koncept som samlar butiker med återbrukade, återanvända (second hand) och hållbart producerade varor. Gallerian kommer att ligga mitt i centrala Härnösand och slår upp portarna innan julhandeln drar igång.

  #InnovationsveckanKronoberg – Lunchklubben med Verklighetslabbet, samtal om innovativa tilltag i Kronoberg

  7 oktober 12:1512:45
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg
 • Övrigt
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vi samtalar om utmaningar, framgångar och svårigheter i regionala utvecklingsarbeten i Kronoberg.

  Innovation som leder till kreativt och flexibelt socialt arbete

  7 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Hässelby–Vällingby stadsdelsförvaltning, RISE
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • I en verksamhet som under lång tid haft stora utmaningar och som är hårt styrd av lagar och regler, socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga, har Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning byggt upp en innovativ testmiljö för att prova kreativa och flexibla arbetssätt samt nya former för samhandling.

  Följarskap som innovationsstrategi

  7 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Handelshögskolan
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Är det alltid smartast att vara först? Hur kul det än är att vara den som andra sneglar på kanske det inte är det smartaste. Vi tror att många organisationer vinner på att följa snarare än leda utveckling. Men det innebär inte att sitta i baksätet och passivt vänta. Ett aktivt följarskap kräver en strategisk förmåga och struktur.

  I hjärnan på en rekryterare

  7 oktober 13:3014:45
  • Arrangör: Idélab - Mälardalens högskolan, Jobagent
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Skola och utbildning
 • En föreläsning om innovation i HR-tech och varför du inte kan bestämma dig för vilken film du ska se på Netflix.

  #InnovationsveckanKronoberg – Digitala simuleringsövningar för blåljuspersonal – pedagogik för framtiden?

  7 oktober 14:0014:45
  • Arrangör: Region Kronoberg, Linnéuniversitetet mfl.
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Samhällets räddningsaktörer står inför stora utmaningar att rusta sig för det ständigt föränderliga samhället med nya hotbilder och krav. Denna utmaning delas av de aktörer som ansvarar för grundutbildning och för arbetsgivare som fortbildar de yrkesaktiva räddningsaktörerna. Är digitala simuleringsövningar svaret?

  #InnovationsveckanKronoberg – Hur socialt entreprenörskap förebygger kriminalitet – Ett djupgående samtal med sonen till Pablo Escobar

  7 oktober 17:0018:00
  • Arrangör: Coompanion Kronoberg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Samhällsbyggnad
 • Pablo Escobar var en av världens mäktigaste knarkkungar och ägde över 80 % av kokainhandeln i världen på 80-talet. Mitt i detta växte sonen Juan Pablo Escobar upp, men han valde att inte gå i pappans fotspår. Idag arbetar han aktivt för att motverka kriminalitet.

  Öppet hus – innovationsförmåga i kommuner

  8 oktober 08:3009:00
  • Arrangör: SKR och kommuner i projektet Innovationsförmåga i kommuner
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Innovation - vad betyder det egentligen i kommunal verksamhet och hur kan man som medarbetare driva utveckling och förnyelse? Vi tror att en del av lösningen handlar om att få hjälp och inspiration från kollegor i andra kommuner. Öppet hus är till för dig som vill hitta kommunkompisar för utbyte och inspiration.

  Världens Största Workshop: Avslutning Innovationslabb

  8 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: GovTech, Yesbox Göteborg, Framtidenkoncernen
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Demokrati
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Vi summerar innovationslabbet för Världens Största Workshop. Vår utmaning: Hur gör vi Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered till världens bästa plats för barn och unga? Här presenteras veckan gemensamma arbete och vi berättar om vad som händer härnäst.

  Från slump till struktur – uppskalning av hållbara lösningar!

  8 oktober 09:0011:00
  • Arrangör: Stockholms stad, IVL Svenska miljöinstitutet, KTH
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Samhällsbyggnad
 • Workshopen vänder sig till dig som jobbar med stadsutveckling i befintliga och nya områden. Vi diskuterar erfarenheter och utmaningar som kopplar till uppskalning, presenterar ett nytt analysverktyg samt nyckelfaktorer för en lyckad samverkan som sammantaget bidrar till uppskalning av hållbara lösningar.

  Innovationslabbet fyller 1 år

  8 oktober 09:0009:45
  • Arrangör: Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vad har hänt i Uppsalas Innovationslabb sedan de slog upp portarna i oktober 2020? Kom och lyssna på hur vi arbetar och labbar tillsammans för ett mer hållbart Uppsala. Välkommen!

  Ta chansen att vara med och utveckla ett kommande producentansvar för fiskeredskap av plast

  8 oktober 09:3011:30
  • Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sotenäs kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Öppet hus
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur kan du som producent av fiskeredskap i plast förbereda dig inför ett kommande producentansvar, vad tycker du är viktigt för dig och för dina kunder? Är du aktiv fritidsfiskare, yrkesfiskare (ink vattenbruk) kan du även vara med och utveckla framtidens producentansvar för fiskeredskap av plast?

  Boet, ett digitalt verksamhetsstöd som främjar delaktighet, inflytande och självbestämmande.

  8 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: Välfärdsteknik Sverige AB, Halmstads kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Delaktighet, inflytande och självbestämmande är centrala begrepp inom LSS, men de kan också vara svåra då de personer vi möter har en nedsatt kognitiv förmåga. Hur kan vi skapa förutsättningar för den enskilde individen att vara med och bestämma så mycket som möjligt utifrån förmåga? Hur har Boet hjälpt Halmstads kommun i det arbetet?

  Utvecklingsarbetet Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld

  8 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Samordningsförbundet Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Örnsköldsviks kommun har de senaste åren intensifierat arbetet för jämställdhet och frihet från våld. Utvecklingsarbetet ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld tar kommunen tillsammans med andra samhällsaktörer krafttag för ökad jämställdhet och mot våld.

  Hack för hopp och hälsa!

  8 oktober 11:0012:45
  • Arrangör: eHealth Arena, Kalmar kommun
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Hur kan vi med digitala lösningar stimulera till rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättningar? Under "Hack för hopp och hälsa" tar sig fem lag an utmaningen - vi sänder live från deras presentationer inför juryn samt när det vinnande bidraget utses!

  #InnovationsveckanKronoberg – Invigning av Verklighetslabbet

  8 oktober 12:3015:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Region Kronoberg
  • Ort: Växjö
 • Utställning
 • Workshop
 • Öppet hus
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Verklighetslabbet är Kronobergs utvecklingsarena för användardriven innovation och i samband med avslutningen på innovationsveckan inviger vi våra nya lokaler!
  + Export Events