Program 5-9 oktober 2020

Här kan du söka bland inlagda aktiviteter i Innovationsveckans program. Har du som deltagare frågor om en programpunkt och hur du kan delta kontaktar du arrangören för den aktuella aktiviteten.  Som arrangör kan du anmäla nya aktiviteter fram till den 1 oktober.

Genom fritextsökning kan du t.ex. hitta aktiviteter från en viss arrangör eller utifrån ämnen. Filterfunktionen låter dig sortera utifrån dagar, vad som går att ta del av digitalt/lokalt eller teman som intresserar dig. Kartfunktionen visar endast lokala aktiviteter (ej digitala).

Laddar aktiviteter

Kommande aktiviteter

aktiviteter Search and Views Navigation

aktivitet Views Navigation

Tema

Typ

Dag

Hur kan man delta

Kommande aktiviteter

aktiviteter List Navigering

oktober 2020

Innovativa Campus Skellefteå

5 oktober 08:0009:00
 • Arrangör: Skellefteå kommun
 • Ort: Skellefteå
 • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Vi kickar igång Innovationsveckan med ett frukostmöte på Campus Skellefteå där du får möta ett antal aktörer som på olika sätt jobbar med samverkan och innovation på campusområdet i Skellefteå.

  AI visar var vi ska ställa vår food truck

  5 oktober 08:0008:30
  • Arrangör: Future Position X
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen på ett frukostseminarium med FPX. Ät något gott och få samtidigt lite matnyttig kunskap om hur AI kan bidra till att förutsäga människors rörelsemönster i en stadskärna, till exempel för att avgöra var bästa stället för en mobil affärsrörelse är.

  Idéhackaton med seniorer och studenter på KTH!

  5 oktober 08:3016:00
  • Arrangör: Aging2.0 Stockholm
  • Ort: Campus KTH Flemingsberg
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Samhällsbyggnad
 • Behov, problem och utmaningar för seniorer idag… Seniorer och student löser utmaningarna gemensamt! Sverige står inför flera utmaningar idag med Corona pandemin, kris i äldreomsorgen och brist på lösningar. Seniorer är en utsatt grupp på många sätt men samtidigt en del av lösningen och vägen framåt.

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  5 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  MAYday for Crisis – digitizing research collaboration under a period of crisis

  5 oktober 09:0009:45
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • MAYday for Crisis is a platform initiated by Uppsala University Innovation with the ambition to encourage new research projects and innovations, related to the COVID-19 pandemic.

  Säger du samverkan en gång till klappar jag till dig! – Samverkan!

  5 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Stockholms stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och höjd innovationskapacitet? Vilka roller har kommunen och partners och vilka verktyg, metoder och förhållningssätt behövs för att samverkan ska bli effektivt.

  Multifunktionshuset i Södra Hemlingby- Hur ska vi mäta mervärderna?

  5 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Gävle kommun, Future Position X , Högskolan i Gävle
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Gävle kommuns nya fastighet i Södra Hemlingby ska inrymma skola, förskola, vård- och omsorgsboende och idrottshall med en gemensam strategi kring samverkan. Gemensamma ytor där lokaloptimeringen ger stora ekonomiska fördelar och samtidigt skapar sociala och miljömässiga mervärden.

  AllAgeHub WebbExpo – en digital utställning av välfärdsteknik

  5 oktober 12:0013:30
  • Arrangör: AllAgeHub
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Den 5 oktober bjuder AllAgeHub in till en digital visning av WebbExpo – en digital utställning av välfärdsteknik. Under den här stunden får du möjlighet att se hur sidan fungerar, du får höra om varför vi har tagit fram den och om hur du kan bidra till att utveckla WebbExpo.

  Helsingborg Stad – en av Europas mest innovativa städer

  5 oktober 12:1012:50
  • Arrangör: Helsingborg Stad
  • Ort: Helsingborg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Helsingborg utsågs nyligen till en av Europas mest innovativa städer. Det är en utmärkelse som EU-kommissionen delar ut till den europeiska stad som bäst kan visa sin förmåga att nyttja innovation för att förbättra invånarnas livskvalitet. Lyssna på en paneldiskussion om vår resa dit vi är nu och hur vi arbetar med innovation.

  Idéburen innovation – så stärker Berättarministeriet demokratin genom riktade insatser till lärare i socioekonomiskt utsatta områden

  5 oktober 12:1513:15
  • Arrangör: Berättarministeriet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Jämlikhet
 • Skola och utbildning
 • Hur kan civilsamhället minska segregationens negativa effekter på barns skolgång? Det söker Berättarministeriet svar på under ett seminarium med bland andra Björn Åstrand, särskild utredare och Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet. Samtalet tar avstamp i rapporten “Man lär av varandra och är aldrig fullärd”.

  Att lösa grova brott med DNA

  5 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Härnösands kommun
  • Ort: Härnösand
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Ett spännande panelsamtal tillsammans med den numera rikskände DNA-släktforskaren Peter Sjölund. som med sina kunskaper bidrog till att lösa det uppmärksammade mordet på Anna-Lena och Mohammed i Linköping.

  Kan AI förbättra kvalitén i återvunnet avfall?

  5 oktober 13:3015:00
  • Arrangör: Avfallshantering Östra Skaraborg; Högskolan i Skövde
  • Ort: Skövde
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Välkomna att höra mer om vårt AI-projekt i vilket vi kommer att testa att använda AI-baserad maskininlärning för bildanalys av det avfall som lämnas på våra återvinningscentraler.

  Komma närmare men inte nära nog

  5 oktober 14:3015:30
  • Arrangör: Härnösands kommun
  • Ort: Härnösand
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Begränsar det nu styrande politiska ramverket ”Arbetslinjen” människors möjligheter till att få bästa förutsättningar i sina liv? Lyssna till en spännande diskussion som kritiskt granskar vad som menas med arbetsförmåga.

  Hur kan personer med intellektuell funktionsnedsättning lära sig och förstå AI?

  5 oktober 15:0015:45
  • Arrangör: AllAgeHub, AI Sweden, Västra Götalandsregionen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Testbädden AllAgeHub inrymmer aktiviteter för att öka förståelsen och stimulera tillämpning av AI-baserad teknik inom vård och omsorg. Ett speciellt fokus rör hur personer med intellektuell funktionsnedsättning via utbildningsinsatser kan få kunskap om och förståelse för AI och därmed kan involveras i beslut kring egen användning av AI-baserad teknik.

  SKR samtalar om: KOMET, regulatoriska växthus och försöksverksamhet

  5 oktober 15:0015:30
  • Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Stora förhoppningar sätts till ny teknologi och digitaliseringens möjligheter, inte minst i offentlig sektor. Men hur skapar vi former för att möjliggöra denna utveckling utan att bryta mot lagar och regler?

  Fikaseminarium: Artificiell intelligens och åldrande – Hur kan äldre nå en utökad rättslig beslutskapacitet med hjälp av ny teknologi?

  5 oktober 16:0016:15
  • Arrangör: AllAgeHub, Göteborgs Universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • I detta "fikaseminarium" presenteras en kort film om ett nytt projekt inom Age-Cap: Artificiell intelligens och åldrande – Hur kan äldre nå en utökad rättslig beslutskapacitet med hjälp av ny teknologi?"

  Unga och egenmakt, delaktighet och entreprenörskap

  6 oktober 08:3009:10
  • Arrangör: Örnsköldsviks kommun, aktörer inom Ung utveckling
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Att arbeta med ungas egenmakt och delaktighet är viktigt för att främja hälsa och framtidstro. I Örnsköldsvik har plattformen Ung utveckling skapats, där flera aktörer arbetar för att möta ungas behov.
  Fullbokad

  Demensvänlig innovationssprint

  6 oktober 08:3016:30
  • Arrangör: Helsingborg stad
  • Ort: Helsingborg
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • Innovationssprint med tema demensvänliga utemiljöer och kunskapsspridning! Innovationssprintar är sedan våren 2020 ett etablerat koncept på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg. Genom innovationssprintar inspireras medarbetarna till nytänkande och blir mer delaktiga i stadens innovationsarbete.

  Testbäddar och innovationskraft i världsklass – hur gör vi för att inte bli omsprungna?

  6 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Business Region Göteborg, Chalmers, Göteborgs Universitet, RISE, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Innovationsplattformen Region Västra Götaland, Innovatum
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Till 2030 skall världen ställa om. Testbäddarna är viktiga verktyg för att utveckla och påskynda lösningar som möter de globala 17 hållbarhetsmålen. Välkommen till ett webbinarium som visar upp en bredd av testbäddar och en namnkunnig paneldebatt som diskuterar Sveriges och Europas utveckling av testbäddar som verktyg för stärkt innovationskraft.

  Skånes Energiting 2020

  6 oktober 09:0016:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor. Föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte varvas när näringsliv, offentlig sektor och akademin bjuds in för att sätta fokus på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet.

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  6 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Data Day

  6 oktober 09:0011:00
  • Arrangör: Urban ICT Arena, Kista Science City
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Var uppstår det folksamlingar eller bilköer, och under vilken tid på dygnet? Hur ofta ska soptunnor tömmas? Hur påverkas luftkvaliteten i staden av olika fordon? På Data Day möts offentlig sektor, företag med de mest innovativa lösningarna och akademisk spetskompetens för att diskutera möjligheterna med smart datainsamling i våra städer.

  Att möta framtiden med rätt kompetens – Halland Tech Week

  6 oktober 09:0011:00
  • Arrangör: Region Halland, Alexandersoninstitutet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Samhällsbyggnad
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Välkommen att delta och nätverka på den danska Innovationsdagen för offentlig sektor

  6 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Center for Offentlig Innovation (Danmark)
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Vær med når COI endnu engang afholder Innovationsdagen – en formiddag, hvor vi sammen bliver klogere, etablerer netværk på tværs af offentlige innovatører og får inspiration til vores innovationsarbejde. I år foregår Innovationsdagen digitalt og er gratis at deltage i. Dagen hålls på danska men svenska deltagare välkomnas!

  Beställarnätverk och beställargrupper som verktyg för innovation

  6 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: InfraSweden2030, Naturvårdsverket, SKR
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Regional utveckling
 • Övrigt
 • En workshop om kommuners behov, intresse och möjligheter att använda sig av beställarnätverk och beställargrupper för innovation i transportinfrastrukturen.

  Öppen livesändning: Att realisera en E-servicevision

  6 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Umeå kommun, Hello Future
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Digital service måste ske på användarens villkor för att den ska vara lönsam. Samtidigt är utvecklingstakten exponentiell och beteendeförändringen hos oss användare i stort sett oförutsägbar. Hur ska man göra för våga satsa och ta avgörande steg framåt för att åstadkomma transformation och inte bara förbättring?

  Biokol är det nya svarta

  6 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Intresset för biokol som ett alternativ till fossil kol och dess möjlighet att skapa negativa utsläpp ökar. I Skåne finns flera aktörer som ligger i framkant med produktion, tester och användning av biokol. Hur kan vi hitta hållbara affärsmodeller för områden som avfallshantering, energiproduktion, odling och minskad klimatpåverkan?

  Offentlig sektor på sociala medier – en del av vårt kulturarv

  6 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Sisab AB, ArkivIT AB
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Vad gäller när offentlig sektor är aktiv på olika sociala medieplattformar och på webben? Hur ska informationen omhändertas för framtiden? Det kommunala bolaget Sisab och företaget ArkivIT berättar mer om sina erfarenheter. ArkivIT visar även sin lösning för arkivering av inlägg publicerade på Facebook och Instagram.

  Nätverksbaserat ledarskap, möjligheter och erfarenheter. Exempel från Våler kommun i Norge.

  6 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: JOIN21, Våler kommune, Norge
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Integration
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Nätverksledning hjälper att dig se organisationen som et nätverk. Det är i nätverk arbetet sker, kunskap flyter och förtroende skapas. JOIN21 är et teknologiföretag med fokus på nätverksledning som hjälper dig att se och förstå din organisation som ett nätverk.

  En hållbar affär för alla

  6 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Genom att ställa miljökrav på sina leverantörer kan företag och offentliga organisationer bidra till att marknaden agera enligt utsatta miljömål. Frågan är dock: Hur vet man att marknaden kan svara upp?

  Stora solcellsanläggningar

  6 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Övrigt
 • De stora solcellsanläggningarna har gjort entré i Sverige. Nu tittar vi närmare på drivkrafter och affärsmodeller. Hur ser framtidens solcellsparker ut, hur kan parkerna agera i symbios med lokalproduktionen och hur fungerar egentligen andelsägd solel?

  Låt kompetensen komma till sin rätt – kriser kan skapa innovation

  6 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: Arbetsgivarverket
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Styrning och ledning
 • Coronapandemin har ställt det svenska samhället inför många utmaningar. För staten, som för andra arbetsgivare, har krisen inte minst inneburit ändrade förutsättningar att leda och säkra kompetensen. Men kriser kan också leda till nya lösningar.

  Toppledarsamtal om innovation i offentlig sektor

  6 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: SKR, Vinnova, DIGG, Upphandlingsmyndigheten
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • I ett direktsänt webbinarium möter du ledarna för SKR, Vinnova Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, i ett samtal om innovation och förnyelse och hur vi kan jobba smartare i en annorlunda tid.

  Testa Center och Uppsala universitet utvecklar för efterfrågad spetskompetens

  6 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Testa Center, Uppsala Universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Uppsala universitet identifierade tidigt behovet av att utbilda för morgondagens kompetensbehov. Välkommen att lyssna till hur de arbetar tillsammans med innovationsmiljön Testa Center.

  Stärkt innovationskraft genom smart specialisering

  6 oktober 12:0012:45
  • Arrangör: Region Västmanland, Region Örebro Län, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Östergötland
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen på en digital lunchföreläsning med Östra Mellansveriges regioner! Vi arbetar för att möjliggöra innovation och för att våra innovationsstödjande aktörer och miljöer samt företag ska kunna leverera hållbara lösningar på komplexa utmaningar. Genom metoden smart specialisering kraftsamlar vi inom fyra strategiskt utvalda utmaningar.

  Sköra äldre som medskapare i innovationsprocessen i Göteborgs Stad

  6 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • På vilket sätt kan brukarinvolvering och tjänstedesign användas tillsammans med sköra äldre personer som ofta upplever både fysisk och kognitiv påverkan på sin funktionsförmåga? Åkerhus äldreboende har drivit ett projekt med stöd av SKR:s Innovationsguiden och samskapat med sina hyresgäster där hälften har en demensdiagnos.

  SMMART – Koldioxidfri energilösning för asfalt

  6 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Projektet SMMART. Projektparter är LKAB, Combitech, Skanska, Nynas, Glasir, GeoArc, Ecoloop, Luleå tekniska universitet, Trafikverket och VTI.
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till projektet SMMART:s webinar om koldioxidfri värmning av asfalt! Under webinaret presenteras och diskuteras koldioxidfria energilösningar för asfalt och vad som krävs för att uppnå en jämställd och attraktiv asfaltbransch.

  Hur hjälps vi åt för att ställa om till biobaserade plaster?

  6 oktober 13:0014:30
  • Arrangör: Bengt Dahlgren AB, Chalmers Industriteknik, Johanneberg Science Park, mfl
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Kravställning från offentlig sektor är en viktig drivkraft för att snabbare lyckas ställa om till större andel biobaserade plaster. Ni kommer att få ta del av information om policyer inom biobaserade plaster, vad olika begrepp innebär, samt tips och råd i en workshop om hur ni på ett enkelt sätt kan kravställa och samverka bättre!

  Hållbar mobilitet för barns rörelsefrihet

  6 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Mötesplats Social Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Omställningen av transportsektorn spänner över många samhällsområden. I denna programpunkt utgår vi från ett barnrättsperspektiv och bjuder på forskning samt innovativa och sektorsövergripande exempel på hur transport- och samhällsplanerare, arkitekter och folkhälsostrateger kan främja barns rörelsefrihet genom hållbar mobilitet.

  Hållbara transporter – köp rent!

  6 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Omställning av transportsektorn är den stora utmaningen för att nå klimatmålen för 2030. Hur kan vi driva åt samma håll? Kan marknaden svara upp när företag och offentlig sektor ställer om sina fordonsflottor?

  Flexibilitet i elnätet

  6 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Kapacitetsbristen i Skåne har fått stor uppmärksamhet det senaste året. Regionala lösningar för en mer flexibel elanvändning som anpassas efter tillgången blir allt intressantare. Hur kan elanvändningen styras bort från effekttoppar? Kan elbilar bli en tillgång i elnätet? Hur kan el lagras vid god tillgång och till lågt pris?

  Bli fossilfri – så gör du!

  6 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Energikontoret Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Övrigt
 • Kapacitetsbristen i Skåne har fått stor uppmärksamhet det senaste året. Regionala lösningar för en mer flexibel elanvädning som anpassas efter tillgången blir allt intressantare. Hur kan elanvändningen styras bort från effekttoppar? Kan elbilar bli en tillgång i elnätet? Hur kan el lagras vid god tillgång och lågt pris?

  Innovationssprint: Hur kan kommuner i Sverige samarbeta kring gemensamma utmaningar?

  6 oktober 13:0016:00
  • Arrangör: Kungsbacka kommun
  • Föranmälan krävs
 • Utbildning
 • Workshop
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Välkommen till tre inspirerande, roliga och utvecklande eftermiddagar, där du tillsammans med kollegor från andra kommuner i Sverige deltar i en digital innovationssprint för att lösa en utsliten evighetsfråga. Låter intressant - läs vidare och anmäl dig snarast!

  Medarbetarkraft och användarengagemang – så skapar Järfälla nya lösningar inom socialpsykatrin

  6 oktober 13:3014:30
  • Arrangör: Järfälla kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Hur får vi loss kraften hos medarbetarna i utvecklingsarbetet? Hur bibehåller vi kraften och engagemanget? Och hur tar vi till vara på användarnas upplevelser av våra insatser? Välkommen till en film- och samtalsstund om hur hur Järfälla arbetar med användardriven innovation.

  Skellefteå utan gränser

  6 oktober 14:0016:00
  • Arrangör: Region Västerbotten, Skellefteå Kommun
  • Ort: Skellefteå
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Skellefteå utan gränser - ett digitalt seminarium med framtidens vård och hälsa i fokus

  SKR samtalar om: Norge vässar politiken för innovation i offentlig sektor

  6 oktober 15:0015:30
  • Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • I Norge formas just nu en nationell politik för en innovativ offentlig sektor. Hur ser förslagen ut och vad kan vi dra för lärdomar från Norge när det gäller svensk policyutveckling för en innovativ offentlig verksamhet?

  MobilityXlab Future Mobility Awards

  6 oktober 15:1517:00
  • Arrangör: MobilityXlab, Lindholmen Science Park, Volvo Cars, Volvo Group, Veoneer, Cevt, Ericsson, Mathworks
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till MobilityXlab Future Mobility Awards där vi tillsammans med industrin lyfter fram de bästa startups inom fyra kategorier: Sustainability, AI for Safety, Connectivity och Virtual Development! Eventet är öppet och hålls på engelska!

  Virtual reality i undervisning på gymnasiet? Historielärare och forskare i innovativ och explorativ samverkan

  6 oktober 15:3016:30
  • Arrangör: Högskolan i Gävle; Gävle kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Skola och utbildning
 • Vilken potential har virtuella verkligheter (VR) inom undervisning och lärande? Hur kan lärare bedriva explorativ och innovativ verksamhet för att värdera teknologier och utveckla undervisningen? Vad kan ett samarbete mellan lärare och forskare i dessa sammanhang ge för ömsesidiga vinster och lärdomar?

  Hack Helsingborg Tillsammans

  7 oktober 08:0016:00
  • Arrangör: Helsingborg Stad
 • Övrigt
 • Verksamhetsövergripande
 • Ett hackathon med alla förvaltningar och bolag i Helsingborg Stad för att samarbeta kring en viktig utmaning.

  Digital skola – hot eller möjlighet? Distansundervisning i forskning och praktik.

  7 oktober 08:0010:00
  • Arrangör: Ifous
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Skola och utbildning
 • Längtan efter kompisar, men också lättnad över att slippa den sociala pressen – det är några av de upplevelser av distansundervisning som gymnasieelever berättar om i enkätsvar. I detta digitala frukostseminarium diskuterar vi möjligheter och utmaningar i att bedriva undervisning i en digital miljö, utgående från elevers och lärares erfarenheter.

  Skatteverkets hackathon

  7 oktober 08:0017:00
  • Arrangör: Skatteverket
 • Övrigt
 • Nu är årets roligaste tävling tillbaka för alla Skatteverkets medarbetare!

  Innovationsveckan Kronoberg – Beteendedesign och Nudging

  7 oktober 08:0009:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur använder man psykologi för att få till en förändring? Vad är nudging och bettendedesign och varför är det viktigt att kunna? Hur gör man rent praktiskt och var kan man lära sig mer?

  Framtidens cancervård bygger vi tillsammans – Upprop till innovation på systemnivå!

  7 oktober 09:0010:30
  • Arrangör: Nollvision cancer innovationsmiljö, ATMP-Sweden innovationsmiljö
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Innovationsmiljöerna Nollvision cancer och Sverige ledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier 2030 (ATMP), bjuder tillsammans in till ett digitalt möte där vi berättar om våra visioner och pågående insatser för att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt.

  Offentlig sektors digitalisering: Innovationens roll och förutsättningar

  7 oktober 09:0010:45
  • Arrangör: AllAgeHub, Göteborgs universitet/SCDI
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • AllAgeHub bjuder tillsammans med Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation in till ett webbsänt seminarium om relationen mellan digitalisering och innovation i offentlig sektor. Kan vi med innovation öka takten på digitaliseringen inom våra verksamheter?

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  7 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Vi måste sluta uppfinna hjulet – här är lösningen!

  7 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: PRV
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Men hur kan vi fortsätta att utveckla vår innovationsförmåga? Genom att titta bakåt kan vi i framtiden bli än mer innovativa.

  Social Innovation i Norr 2020 – Social Innovation för barn och unga

  7 oktober 10:0015:00
  • Arrangör: Coompanion, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Skellefteå Kommun, Umeå Kommun, Luleå Kommun och Mötesplats Social Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Välkommen till en digital version av Social Innovation i Norr! Vi kommer att lära oss mer om hur social innovation kan bidra till att utveckla goda samhällen för barn och unga. Rörelse och lek, platser och boendemiljöer, ekonomiskt utsatta barn och involvering av barn genom dialog är några områden som kommer att genomsyra dagen.

  Jämställdhet i kollektivtrafiken för ökad användning

  7 oktober 10:0010:40
  • Arrangör: Europeiska Investeringsbanken (EIB)
 • Seminarium/föreläsning
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Moa Westman och Maja Roginska kom nyligen ut med en artikel om jämställdhet i kollektivtrafiken för ökad användning av alla. Föreläsningen beskriver olika innovativa exempel i Sverige och Europa.

  Rundabordssamtal om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor

  7 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: Inkludera, Vinnova
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hur skapar vi fler samarbeten mellan idéburen och offentlig sektor? Varmt välkommen till ett inspirerande och lärorikt rundabordssamtal där vi tillsammans fördjupar oss i hur starka samarbeten mellan offentlig sektor och sociala aktörer kan byggas.

  Alternativ till fysiska visningar av hyresbostäder

  7 oktober 10:0010:20
  • Arrangör: Uppsala Bostadsförmedling
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • När man står in för en eventuell flytt vill man se hur det boende man ska hyra ser ut. Pandemin satte stopp för de fysiska visningarna för bostadssökanden som Uppsala Bostadsförmedling brukar erbjuda. Här får du ta del av hur en kommunal bostadsförmedling löste utmaningen.

  Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad hälso- och sjukvård med hjälp av tillämpad AI

  7 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: AI Sweden, Region Halland and Karolinska Universitetssjukhuset
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • AI har potential att lösa våra största sjukvårdsutmaningar, frigöra administrationstid och förbättra hälso- och sjukvården för alla i Sverige. För att vi framgångsrikt ska kunna använda oss av AI i sjukvården så måste svenska sjukvårdsleverantörer, på regions och kommunnivå, samarbeta både med varandra och näringsliv, akademi och beslutsfattare.

  Tjänstedesign inom familjehemsvården

  7 oktober 10:2010:50
  • Arrangör: Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Hur kan man använda tjänstedesign i utvecklingen av socialtjänstens familjehemsvård? Logga in och lyssna till socialförvaltningen i Uppsala kommun och deras arbete.

  Innovation genom samverkan mellan universitet och kommun

  7 oktober 10:3011:00
  • Arrangör: Uppsala universitet, SLU och Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Vi ger smakprov på hur universitet och kommun samverkar i dag och reflekterar över hinder och utvecklingsmöjligheter.

  Hur kan vi använda innovation för att tillsammans bygga framtidens klimatsmarta stad?

  7 oktober 10:3011:00
  • Arrangör: Innovationsföretagen
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Att bygga klimatsmarta städer är en av de största utmaningarna för det offentliga framöver. För att kunna nå de nationella och globala klimatmålen krävs en ökad takt i klimatarbetet för att snabbt ställa om och skapa verklig förändring.

  Ledarlabbet – en innovativ satsning för medarbetare som vill bli chefer

  7 oktober 11:0011:45
  • Arrangör: Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Uppsala kommuns satsning Ledarlabbet syftar till att inspirera och träna medarbetare som vill bli chefer för sina kommande uppdrag. Fokus ligger på ledarskap, utveckling och innovation.

  Barnens agenda i vården – om designen av ett spel för ökad delaktighet

  7 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: Coompanion Halland, Högskolan Halmstad, Halland Tech Week
  • Ort: Varberg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hälsa sjukvård
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Hållbarhet i flera led – från digitalisering till bolagsbyggande

  7 oktober 11:0013:30
  • Arrangör: Gothenburg Tech Week, Halland Tech Week, Alexandersoninstitutet
  • Ort: Varberg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Styrning och ledning
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Innovationsveckan Kronoberg – Upplev Videum Science Parks labbmiljöer

  7 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: Videum Science Park
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Upplev Videum Science Parks labbmiljöer! Du får en presentation av Videum Science Park om våra labbmiljöer och hur man kan använda dem för innovation samt sedan en rundvandring med lite prova på VR. Presentationen kan vi hålla både online och på plats, rundvandringen går naturligt visst bara att köra på plats.

  Ethical and Societal Risks of AI – How Public Sector Organizations Can Work Responsibly

  7 oktober 12:0013:00
  • Arrangör: AI Sustainability Center
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • The seminar will highlight ethical and societal risks of AI and other data driven technologies, and how public sector organizations can work to avoid them. We will provide practical examples of how two Swedish public agencies have worked to increase their efforts when it comes to Sustainable AI.

  Innovationsveckan Kronoberg – Poddlunch #1. Verksamhetsutveckling och Innovation

  7 oktober 12:0013:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg, Hello Future
  • Ort: Växjö
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Vad är verksamhetsutveckling och vad är innovation? Varför är det så viktigt att skilja dem åt? Det handlar om att de kräver helt skilda arbetssätt, inställning och resultatkrav, bland annat. Det är dags att sortera och bestämma vad som är vad.

  Digitalt först – hur gör vi smarta bibliotek tillsammans?

  7 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: BIblioteksutveckling Sörmland, Region Sörmland, Mälardalens högskola
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Kom med på en workshop om läsning och lärande genom det digitala biblioteket! Genom att involvera fler och skapa bättre användarupplevelser kan vi utveckla det digitala biblioteket. Hur når biblioteken fler med mer - på ett tillgängligt och hållbart sätt?

  Framtidsspaning – så arbetar vi med tänkbara framtidsbilder i Göteborgs Stad

  7 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Hur kommer framtiden att se ut och hur kan vi anpassa vår verksamhet efter dessa behov?

  Workshop inom Green Valleys – en utvecklingsplattform för grön bioraffinering och cirkulär bioekonomi

  7 oktober 13:0016:00
  • Arrangör: VGR Naturbruksförvaltning, Agroväst, Chalmers, SLU
  • Ort: Töreboda
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Hållbarhet
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Green Valleys är en utvecklingsplattform som i Västra Götaland består av en gårdsbaserad testanläggning av grön bioraffinering. Anläggningen använder gräs- och baljväxter som råvara för att sedan vidareförädlas i olika fraktioner som kan kopplas samman i ett kretsloppssystem inom lantbruket.

  Hur kan offentlig sektor bli proaktiv i att hantera komplexa utmaningar?

  7 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Vinnova
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Verksamhetsövergripande
 • I en värld av komplexa problem är reaktiv policyutveckling ofta ineffektiv. Istället för att vänta till en kris har uppstått och sedan försöka ta sig ur den är det viktigt att försöka förutse och agera på den innan den uppstår. Den här frågan är mycket aktuell i dessa dagar, men hur gör man då?

  Finansiering för ökad samverkan och innovation

  7 oktober 13:0013:30
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Samverkan är ett medel för att den akademiska kunskapsbasen ska få genomslag och komma till nytta i samhället. Finansiering av samverkansprojekt är ofta en avgörande faktor för att konkreta samarbeten mellan akademi och andra organisationer ska kunna initieras. Små medel i tidigt läge kan skapa stora värden

  Innovation procurement: examples and inspiration from Austria and the Netherlands

  7 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • The Austrian and Dutch competence centres for innovation procurement will share their experiences of promoting innovation procurement. Cases and best practice examples will be shared to enforce the understanding of innovation procurement.

  Innovationsveckan Kronoberg – Uppsamlingsheat Tjänstedesign

  7 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg, Växjö kommun, Samordningsförbundet Värend.
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Har du gått grundkursen i tjänstedesign? Vill du tända nytt liv i lågan eller fräscha upp kunskaperna? Välkommen till två timmar med andra i samma båt!

  Framtidens lekplats – interaktiv, föränderlig och uppkopplad

  7 oktober 13:1514:45
  • Arrangör: Ecorado, Drakryggen, Uppsala Universitet, KTH, Linköpings kommun
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Verksamhetsövergripande
 • I Magistratshagen i Linköping har framtidens lekplats just invigts; en lekmiljö som genom att kombinera natur och teknik skapar nya, unika lekvärden. I två år har lekforskare, ingenjörer och programmerare och arbetat tillsammans för att utveckla världsunika lekinstallationer som är omprogrammerbara och ihopkopplade genom Internet of Things

  Boende i centrum för smarta städers värdenätverk

  7 oktober 14:0016:00
  • Arrangör: Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Invånarinvolvering
 • Kultur och fritid
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Hur gör vi den smarta staden till någonting bra? I Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ samverkar 100 bostadsbolag för att driva digital transformation. Vi har bjudit in intressanta aktörer från vårt växande värdenätverk inom smart samhällsutveckling, med aktörer från både offentlig och privat sektor, till en paneldiskussion om morgondagens stad.

  Gemensam digital infrastruktur för offentlig sektor

  7 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Kultur och fritid
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • DIGG berättar om regeringsuppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

  “Hur kan vi få till systemförändringar för att förbättra användning och tillgänglighet av antibiotika?”

  7 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Styrning och ledning
 • PLATINEA (www.platinea.se) är en samverkansplattform mellan akademi, vård, industri och myndigheter för att förbättra användning och tillgänglighet av antibiotika.

  SKR samtalar om: Inbäddad forskning i Helsingborgs stad

  7 oktober 15:0015:30
  • Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Under två års tid har Caroline Wigren-Kristoferson vid Lunds Universitet verkat som sk. Flexit-forskare i Helsingborgs stad. Caroline har på nära håll studerat innovationsarbete i olika delar av stadens verksamhet. I samtalet berättar Caroline om sina erfarenheter och de forskningsresultat som arbetet lett fram till.

  Innovation i verkligheten

  8 oktober 08:0009:30
  • Arrangör: Varberg Energi, Halland Tech Week
  • Ort: Varberg
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Innovationsveckan Kronoberg – Sociala innovationer – vad är det och vad kan det betyda för Region Kronoberg?

  8 oktober 08:0017:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg, m.fl.
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Vad är en social innovation? Vad är en samhällsutmaning och hur kan social innovation hjälpa oss att möta våra stora samhällsutmaningar?

  Medborgare som medskapare – Så utvecklar vi samverkan inom offentlig verksamhet

  8 oktober 08:3010:30
  • Arrangör: Samordningsförbund
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen att lyssna på fyra Samordningsförbund i landet som utvecklar välfärden genom användarinvolvering. Vad gör ett samordningsförbund? Hur lyckas vi utveckla samverkan genom användarcentrerad verksamhetsutveckling?

  Hur svårt kan det vara att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen?

  8 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: AgeLab test och lärandemiljö Göteborgs Stad Centrum
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Den frågan ställde vi oss själva efter att ha prövat med olika punktinsatser. Svaret blev att vi måste hitta ett mer innovativt och strukturerat tillvägagångssätt för att få hyresgäster, personal och anhöriga involverade direkt i användningen av välfärdsteknik. Vi kommer under vår tid tillsammans beskriva vårt angreppssätt.

  Presentation Day about virtual and augmented reality in health and social care

  8 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Leap for Life, Halmstad University, Careware Nordic, Halland Tech Week
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Discover the potential of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) in health and social care. Learn more about what value these technologies can provide in the health and social care context and what products exists already today.

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  8 oktober 09:0010 oktober 12:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Hur vi blåste liv i den utdöende enkäten

  8 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Demokrati
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Styrning och ledning
 • Övrigt
 • När kände du senast att det gav dig något att fylla i en enkät? Idag har enkäter ofta låg svarsfrekvens och vi tror att det kan bero på att den inte är gjord för respondentens känsla av meningsfullhet. För att blåsa liv i enkäten som kraftfullt verktyg att se mönster på gruppnivå skiftade vi perspektiv och satte respondentens upplevelse i centrum.

  Innovation i samverkan

  8 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Bolagsverket
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • För att skapa lösningar som är uthålliga och fungerar ur flera perspektiv är det viktigt med samskapande över organisationsgränser. Vi kommer under detta webbinarium beskriva hur Bolagsverket ser på området och våra tankar på hur vi kan utveckla det vidare.

  E-signering – hur vet man om en lösning uppfyller kraven från verksamheten, DIGG och Eidas?

  8 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: Örebro kommun, Frontit, Knowit
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Lärdomar och erfarenheter från ett införande av e-signering i Örebro kommun

  Samverkansarbete – ideella och offentliga aktörer

  8 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: Möckelnföreningarna och Region Örebro Län Område väster
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Regional utveckling
 • Kan ideella och offentliga aktörer samverka bättre än idag för våra invånares bästa? Välkommen till ett seminarium kring detta, med exempel från insatser i Karlskoga/Degerfors.

  Innovation + Tillit = Sant

  8 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Vad säger forskningen om innovativt ledarskap och hur arbetar vi konkret med ledarskapet i Göteborgs Stad. Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet berättar om de senaste forskningsrönen. Noshin Hafizi projektledare för Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare berättar om stadens inriktning och utmaningar.

  Kan hackaton vara till nytta i offentlig förvaltning?

  8 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Välkommen till ett seminarium där vi tar ett nytt tag på konceptet hackaton!

  Gamification som metod för integration och personlig utveckling

  8 oktober 10:0014:00
  • Arrangör: Erikshjälpen, Växjö kommun, Linnéuniversitetet och RISE
  • Ort: Huskvarna
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Integration
 • Skola och utbildning
 • Neighbourhood är ett unikt koncept som motiverar ungdomar att satsa på utbildning och arbetsträning med hjälp av gamification. En mobilapp har utvecklats, där deltagarna samlar poäng genom att utföra olika uppdrag, som läxläsning, ledarutbildning och arbetsträning. Poängen kan sedan lösas in mot olika slags belöningar.

  IoT Sveriges årskonferens 8 oktober 2020 – IoT Studio Talks och Workshops

  8 oktober 10:0015:00
  • Arrangör: IoT Sverige/Uppsala universitet Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Workshop
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Integration
 • Jämlikhet
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Välkommen att delta i IoT Sveriges digitala årskonferens 8 oktober 2020. Vi genomför årskonferensen digitalt från Uppsala – med först IoT Studio Talks kl 10-12, och på eftermiddagen kl 13-15 IoT Studio Workshops. Årskonferensen är kostnadsfri!

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov

  8 oktober 10:5015:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen och Södra Älvsborgs sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • För att möta vårdens utmaningar krävs innovativa lösningar som utvecklas i samverkan, exempelvis över vårdens professions-, verksamhets- eller förvaltningsgränser, eller tillsammans med företag och akademi. Välkommen till en dag av åtta webseminarier med innovativa samverkansprojekt i hälso- och sjukvården i VGR.

  Prova på-workshop – ny app som gör vardagen roligare

  8 oktober 11:0016:00
  • Arrangör: Maria Lindqvist (Finlandiabiosciences), Klas Palm (Uppsala Universitet)
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Regional utveckling
 • Vi utvecklar just nu en plattform/app som skall göra vardagen roligare och bättre för människor. Det kan till exempel handla om hjälp och kunskap för att komma igång och odla grönsaker, eller hur man kan börja byta saker med sina grannar. Våra idéer presenteras kort under denna Zoom-workshop, och alla som vill har möjlighet att testa tjänsten med oss. 

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Gemensam innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR

  8 oktober 11:0011:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Just nu leder Innovationsplattformen arbetet med att utveckla en gemensam innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR. Processen utvecklas med hjälp av andra regionala områden, såsom inköps-, IT- och digitaliseringsfunktioner inom VGR.

  Innovationsveckan Kronoberg – Upplev Videum Science Parks labbmiljöer

  8 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: Videum Science Park
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Upplev Videum Science Parks labbmiljöer! Du får en presentation av Videum Science Park om våra labbmiljöer och hur man kan använda dem för innovation samt sedan en rundvandring med lite prova på VR. Presentationen kan vi hålla både online och på plats, rundvandringen går naturligt visst bara att köra på plats.

  Framtidens besöksnäring – Destinationsutveckling med sikte på 2030

  8 oktober 11:3012:30
  • Arrangör: Göteborg & Co
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Besöksnäringen har drabbats hårt av den pågående pandemin och behovet av nya innovativa lösningar är stort. Peter Grönberg, vd på Göteborg & Co, berättar om visioner och utmaningar för destinationen Göteborg och om arbetet med att skapa en hållbar, trygg och attraktiv destination.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Digital ätskola minskar barns svårigheter att äta

  8 oktober 11:3012:00
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Det tvärprofessionella innovationsprojektet på Södra Älvsborgs Sjukhus ska ska minska barns svårigheter att äta. Genom att införa digitala vårdmöten ska ett ökat stöd erbjudas till föräldrar till barn med ätsvårigheter, t.ex. genom täta uppföljningar och måltidsobservationer i hemmiljö.

  Att hitta sin idé och förstå dess potential

  8 oktober 11:3012:15
  • Arrangör: LTU Business, Coompanion
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Hur ska jag hitta min idé? Och hur går jag tillväga för att förstå om det är en idé jag ska satsa på?

  Tjänsteinnovation i FINSAM

  8 oktober 12:0013:00
  • Arrangör: Samordningsförbundet FINSAM Landskrona Svalöv
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Hållbarhet
 • Hälsa sjukvård
 • Invånarinvolvering
 • Regional utveckling
 • Skola och utbildning
 • Styrning och ledning
 • Varmt välkommen till en lunchföreläsning om samordningsförbundets innovationsresa - från traditionellt ansökningsförfarande till aktivt samskapande för utveckling av samverkan!

  Scenariolunch: så kan jämställda verksamhets- och affärsmodeller gagna din organisation

  8 oktober 12:0012:45
  • Arrangör: Luleå tekniska universitet
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Övrigt
 • Demokrati
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Regional utveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Historiskt har innovationsutveckling kretsat kring ett fåtal människor och perspektiv, främst män med expertis inom teknik, industri och naturvetenskap. Andra grupper har således inte fått samma möjlighet att påverka utbudet och utformningen av framtidens produkter, tjänster och värdekedjor.

  Innovationsveckan Kronoberg – Poddlunch #2. Tre-box-modellen

  8 oktober 12:0013:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet Region Kronoberg, m.fl.
  • Ort: Växjö
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Workshop
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • 3-box-modellen är en modell som hjälper organisationer att hantera sitt nuläge och samtidigt utvecklas för framtiden genom att sortera sina aktiviteter och beteenden utifrån tre olika “boxar”. Vad ska vi förbättra, vad ska vi tänka helt nytt kring och vad är det vi ska sluta göra?

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – VGR som Innovationsmotor

  8 oktober 12:3013:00
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • VGR som Innovationsmotor är ett projekt som syftar till att skapa en process för hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri i Västra Götaland, med artrospatienters vårdresa som pilotprojekt. Detta är en del av Medtech4Healths nationella innovationsmotorinitiativ.

  Innovations- och lärdomssalong

  8 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Stadsledningskontoret, Stockholms stad
  • Ort: Stockholm
 • Workshop
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Som en del i den nationella innovationsveckan bjuder stadsledningskontoret in till en salong för reflektion, diskussion och delande av lärdomar. Hur fungerar det att leda och arbeta på distans? Hur svårt kan det egentligen vara att få till digitala möten?

  Ökad innovationskraft inom samhällsbyggnadssektorn

  8 oktober 13:0014:00
  • Arrangör: Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, InfraSweden2030, Byggföretagen, Installatörsföretagen
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Samhällsbyggnad
 • Hur kan upphandlingar och kravställande öka innovationskraften inom samhällsbyggnadsbranschen?

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Digital smärtskola

  8 oktober 13:0013:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Digital smärtskola erbjuder fler personer med långvarig smärta behandling. Långvarig smärta är ett utbrett problem förenat med stort personligt lidande, höga sjukvårdskostnader och stora konsekvenser för samhället.

  Innovationsveckan Kronoberg – FDM 3D printing Industrial Applications- customized tooling

  8 oktober 13:0015:00
  • Arrangör: Videum Science Park
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Fused Deposition Modeling 3D Printing Technology is the most used 3D printing technology. In this workshop we are going to discuss how different industries are benefiting from this technology.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Spelplan för bättre nationell utveckling och upphandling

  8 oktober 13:3014:00
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • När krävs upphandling? När kan regioner ta fram gemensamma lösningar? När bör konkurrensutsättning ske? Syftet med Spelplanen är att besvara frågor som dessa. Spelplanen har utvecklats inom projektet Sweper, av bl.a. Region Stockholm, Region Västerbotten, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

  Diverse and inclusive workplaces – Share, Mingle and Inspire

  8 oktober 13:3015:00
  • Arrangör: Openlab
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Integration
 • Jämlikhet
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Businesses that actively work for diversity and inclusion are more innovative and more successful in attracting talent. Join us on October 8th and listen to five interesting speakers sharing their stories on increasing diversity and inclusion at work or on the labour market.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Kartläggning av innovationssystemet på ett sjukhus

  8 oktober 14:0014:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Vilka förutsättningar finns och vilka behöver skapas för att kunna utveckla och implementera innovationer på ett sjukhus? Kartläggningen av innovationssystemet på Skaraborgs Sjukhus är ett forskningsprojekt av Högskolan i Skövde, Skaraborgs Sjukhus och Innovationsplattformen.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Delia: digitalt verktyg för patientdelaktighet

  8 oktober 14:3015:00
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Delia är ett digitalt verktyg för patientdelaktighet och styrning i första kontakten med vården för psykisk ohälsa. Målet med verktyget är att främja patienters egen kraft, känsla av kontroll och delaktighet i sin vård.

  Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Bildmonitorering för ökad trygghet under Covid-19

  8 oktober 15:0015:30
  • Arrangör: Innovationsplattformen och Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Projektet, som snabbt gick från idé till pilotprojekt, syftade till att se om möjligheten till bildmonitorering kunde bidra till en ökad trygghet för både patient och personal – samt en minskad användning av skyddsutrustning. Projektet genomförs på Östra Sjukhuset (SU).

  Hållbar innovation för ett Skellefteå i omvandling

  9 oktober 08:3011:45
  • Arrangör: Skellefteå kommun
  • Ort: Skellefteå
 • Seminarium/föreläsning
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Näringslivsutveckling
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Hur utvecklar vi tillsammans förutsättningarna att leva och verka i framtidens Skellefteå? Hur kan vi arbeta medvetet med digitalisering och innovation när vi ska uppnå tillgänglighet, trygghet, effektivitet och samhällsutveckling? Kring detta tema kretsar finaldagen på Innovationsveckan i Skellefteå där även årets Växthuspris delas ut!

  Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

  9 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Innovationsguiden SKR
  • Föranmälan krävs
 • Övrigt
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Behöver du stöd för att komma igång med ett tjänstedesignprojekt eller kanske ro det i hamn? Söker du argument och verktyg för att få med medarbetare och chefer på tåget, eller kanske konkreta lösningsförslag på en utmaning? Välkommen att boka in ett rådgivningssamtal med Innovationsguidens tjänstedesignexperter - Sara Tunheden och Ulrika Lundin.

  Kompetens för innovation och innovationsledning – hur då?

  9 oktober 09:0011:00
  • Arrangör: Uppsala kommun i samverkan med Helsingborg stad
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Styrning och ledning
 • Verksamhetsövergripande
 • Övrigt
 • Innovationsforskarna Leif Denti och Klas Palm ingår båda i det nystartade projektet E-lärande för innovationskraft som Uppsala kommun och Helsingborg stad driver. Tillsammans kommer vi få lära oss mer om vilken kompetens offentlig sektor behöver för öka sin innovationskraft och hur man går från idé till verkstad?

  Digitala omsorgsmöten i pandemins spår – Hur tar vi trygga och säkra videomöten till äldreomsorgen?

  9 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Camanio AB, RISE
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Under våren 2020 har digitala vårdmöten exploderat i användning med en ökning på 1000% i vissa regioner, men vad sker inom omsorgen? Kan digitala möten ge ett tryggt och säkert alternativ till de fysiska mötena även inom äldreomsorgen och hur arbetar vi för att göra det möjligt? Vi bjuder in till ett liveseminarium med panelgäster.

  Det digitala mötet och den nya arbetsplatsen

  9 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: Högskolan i Halmstad, Hello future, Halland Tech Week
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Demokrati
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Fusion Cities

  9 oktober 09:0012:00
  • Arrangör: Nacka kommun and City of London
  • Föranmälan krävs
 • Workshop
 • Kultur och fritid
 • Skola och utbildning
 • The City of London is for the second time hosting a meeting for cities in Europe that take fusion skills in consideration in their strategies for how to plan the city and its services. Nacka has been invited as one of the Citities and are together with the City of London inviting more cities to join.

  Bygga hus av hus – Återhus!

  9 oktober 09:0010:00
  • Arrangör: CoTalk genom Codesign Sweden AB
  • Föranmälan krävs
 • Konferens
 • Seminarium/föreläsning
 • Utbildning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Hur får vi ihop materialsnurran i bygg- och fastighetsbranschen genom återbruk av våra tyngsta byggnadsresurser - stommar, pelare, balkar, bjälklag, trapphus, hisschakt och fasader av stål och betong?

  Planeringsprocesser för transportinfrastruktur

  9 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: InfraSweden2030
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Webbinariet är en workshop om kommuners behov, intresse och möjligheter att vidareutveckla planeringsprocesser för transportinfrastrukturen.

  Så har Umeå arbetat med att framtidssäkra en stadsdel för morgondagens mobilitet

  9 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Umeå kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Styrning och ledning
 • Inom ramen för Vinnovaprojektet Nästa generations resor och transporter har Umeå utforskat mobilitet och måluppfyllelse. Vad innebär en framtidssäkring och hur har vi gått till väga? Här berättar vi om hur vi tagit oss an uppgiften att framtidssäkra en stadsdel för morgondagens mobilitet och delar lärdomar till andra som går i liknande tankar.

  Kom igång med normkreativa metoder – exempel och lärdomar från Göteborgs Stad och RISE

  9 oktober 10:0010:45
  • Arrangör: Göteborgs Stad
 • Seminarium/föreläsning
 • Invånarinvolvering
 • Göteborgs Stad jobbar tillsammans med Julia Jonasson Tolv på RISE med att utforma och testa metoder inom normkritik och normkreativitet. Detta gör vi för att stärka upp innovationsprocessen och på så sätt få fram mer inkluderande, jämställda och jämlika lösningar.

  Innovation inom upphandlingar

  9 oktober 10:0012:00
  • Arrangör: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Övrigt
 • Vi välkomnar er till en workshop där vi diskuterar hur upphandlingar kan bli effektivare, mer konkurrenskraftiga och transparenta med öppna data.

  Testa center skapar branschöverskridande samarbeten

  9 oktober 10:0011:00
  • Arrangör: Testa Center, Region Uppsala, STUNS Life Science
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Vi står mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där en fusion av tekniska, biologiska och digitala teknologier skapar nya spelregler och branschdefinitioner som kräver nya former av samverkan för att säkra framtida konkurrenskraft. I detta seminarium berättar vi om hur metoden Testa Challenge kan användas i detta syfte.

  Exponentiell tech och hållbarhet

  9 oktober 10:0011:30
  • Arrangör: High Five, Högskolan Halmstad, Halland Tech Week
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Expertkraft – smartare vård tillsammans

  9 oktober 10:00
  • Arrangör: Region Uppsala Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • Har du någon gång upplevt svårigheter att nå hälso-och sjukvården för att få en produkt eller tjänst utvärderad? Nära vård och hälsa i Region Uppsala testar just nu ”En väg in” för företag som vill träffa vårdens experter. Under vårt seminarie får du möjlighet att testa strukturen och diskutera dina idéer och behov av att möta vården.

  Innovationsveckan Kronoberg – Upplev Videum Science Parks labbmiljöer

  9 oktober 11:0012:00
  • Arrangör: Videum Science Park
  • Ort: Växjö
  • Föranmälan krävs
 • Öppet hus
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Upplev Videum Science Parks labbmiljöer! Du får en presentation av Videum Science Park om våra labbmiljöer och hur man kan använda dem för innovation samt sedan en rundvandring med lite prova på VR. Presentationen kan vi hålla både online och på plats, rundvandringen går naturligt visst bara att köra på plats.

  Broar som hanterar morgondagens utmaningar – hur Umeå arbetat med idékoncept

  9 oktober 11:1512:00
  • Arrangör: Umeå kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • Som en del av projektet Nästa generations resor och transporter ur ett stadsbyggnadsperspektiv, delfinansierat av Vinnova, har Umeå kommun utforskat vad utmaningar inom samhällsbyggnad och trender inom mobilitetsområdet kan innebära för utformning av nya brokopplingar över Umeälven.

  Swedish Edtest – en testbädd för digitala lärverktyg

  9 oktober 11:1512:00
  • Arrangör: Uppsala kommun
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Skola och utbildning
 • Hur kan digitala lärverktyg stärka lärare och elever? Och hur kan lärare få ökad kompetens i att arbeta med digitala lösningar? Logga in och lyssna på hur Uppsala arbetar i det nationella projektet Swedish Edtest.

  AI.m – for the future

  9 oktober 11:3012:30
  • Arrangör: Högskolan Halmstad, Halland Tech Week, High Five
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Arbetsmarknad
 • Näringslivsutveckling
 • Regional utveckling
 • 6–9 oktober anordnas flera programpunkter av olika arrangörer i Halland under paraplyet Halland Tech Week. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI, VR m.m. och får möjlighet att möta företagsledare, inspiratörer och forskare.

  Innovationsveckan Kronoverg – Poddlunch #3. Strategiarbete? Suck!

  9 oktober 12:0013:00
  • Arrangör: Verklighetslabbet, Hello future
  • Ort: Växjö
 • Seminarium/föreläsning
 • Regional utveckling
 • Verksamhetsövergripande
 • Varför är strategiarbete så svårt? Hur prioriterar man vad som är viktigt att genomföra och vad man bör plocka bort?

  Nästa generations läkemedelsforskare: ett ekosystem för forskning och kompetensutveckling i samverkan

  9 oktober 13:0013:20
  • Arrangör: Uppsala universitet, SweDeliver
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • The Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver) är ett kompetenscentrum med akademiskt nav vid Uppsala universitet och 15 involverade företag från Sverige, Finland och Danmark.

  Innovationsjakten- jakten på innovativa lösningar på vårdens behov. Varför ska företagen bry sig?

  9 oktober 13:0013:45
  • Arrangör: Region Uppsala Innovation
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Workshop
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • I förflyttningen mot effektiv och nära vård sker en omfattande transformation av hälso- och sjukvården. För att möta de nya behoven behöver vi hitta nya former för samverkan över organisationsgränserna. Därför bjuder Region Uppsala nu in till Innovationsjakten, med utmaningen: Digitala stöd för egenvård med patienten som utförare och användare.

  Vem vinner Lätt att sprida-priset 2020?

  9 oktober 13:0013:30
  • Arrangör: Innovationsveckan
 • Övrigt
 • Verksamhetsövergripande
 • Under denna direktsändning presenteras finalisterna till Lätt att sprida-priset 2020 och årets vinnare avslöjas!

  AddLife Kompetenscentrum – ett samarbete mellan akademi, industri och offentlig sektor för additiv tillverkning inom livsvetenskaper

  9 oktober 14:0015:00
  • Arrangör: Uppsala universitet, AddLife Kompetenscentrum
  • Föranmälan krävs
 • Seminarium/föreläsning
 • Hälsa sjukvård
 • Näringslivsutveckling
 • AddLife är ett nyfinansierat VINNOVA kompetenscenter som samlar fler än 20 partners inom akademi, industri och offentlig sektor för att stödja kompetensutveckling inom additiv tillverkning för livsvetenskap www.uu.se/en/research/addlife
  + Export Events