« Alla nyheter

Blankt papper med penna och pappersbollar

2023-06-15

Fem tips till dig som arrangör

Med fem års erfarenhet av Innovationsveckan i bagaget ger vi fem tips till dig som funderar på att arrangera en aktivitet.

  1. Tänk hybrid. Förr hade vi nästan bara fysiska möten, med pandemin blev det bara digitalt. Så hur vill ni ha det idag? Med det digitala når ni utanför geografisk begränsning. Med fysisk får ni till mötet som många saknar. Fundera på om er aktivitet går att kombinera till en hybrid variant. Skulle en studiosändning med publik gå att genomföra, med en moderator och andra på länk?
  2. Tydlig syfte. Vem är aktiviteten till för? Vad vill ni säga? Att fundera ett extra varv på just detta har ni tillbaka när ni ska välja bild och rubrik till er aktivitet. Då kan ni anpassa er till vald målgrupp och ert budskap. Det hjälper även oss på Innovationsveckan att sprida information om er aktivitet.
  3. Samarbeta och samskapa. Vilka andra aktörer finns som ni skulle kunna samskapa med? Tillsammans kan ni ta fram en aktivitet som tilltalar en större målgrupp och på så sätt få in fler åhörare och idéer beroende på var i processen ni befinner er. Kika runt och fråga om samarbeten.
  4. Tillgänglighet. Om ni gör en digital aktivitet, en hybrid eller en fysisk. Vad händer efter sändning? Kan ni göra den tillgänglig efter så att fler kan se? Går en fysisk aktivitet att filma? Många gånger kommer riktiga guldkorn fram som kan användas i flera sammanhang efter. Glöm inte bort att texta filmer bara.
  5. Börja i tid. Innovationsveckan går av stapeln i oktober och i juni kan det kännas som oceaner av tid. Men ofta blir det mycket i slutet. Genom att anmäla din aktivitet tidigt, så finns det stora möjligheter att få till större spridning och därmed nå fler med er aktivitet. Vi på Innovationsveckan kan hjälpa till att sprida din aktivitet, om vi vet att den finns i programmet.