« Alla nyheter

2020-09-07

Vinnova vill stärka offentliga aktörers innovationskraft – Darja Isaksson om Innovationsveckan

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Med tanke på de samhällsutmaningar som vi nu står inför är det viktigt att det innovationsarbete som sker hos offentliga aktörer, liksom i samhället i stort, bedrivs systematiskt och utifrån ett systemperspektiv. Genom stöd till och dialog med aktörer i offentlig sektor vill vi på Vinnova vara med och bidra till en ökad transformationsförmåga hos offentlig sektor.

Därför har Vinnova tillsammans med SKR, Upphandlingsmyndigheten och DIGG tagit initiativet till Innovationsveckan som äger rum den 5-9 oktober, för att uppmärksamma den innovationskraft som finns i offentlig sektor. Vi hoppas att många, många kommuner, myndigheter och regioner vill delta och visa upp det engagemang och den innovationskraft som finns i offentlig sektor.

Se filmen med Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson: