« Alla nyheter

2020-10-09

Vinnaren korad i Lätt att sprida-priset 2020 

Sju bidrag tog sig till final i årets tävling och över 1 100 personer röstade på sin favorit på Innovationsveckans webb!  Vinnaren av 2020 års Lätt att sprida-pris blev Stöd vid läkemedelshantering  Krossningsdatabasen, en app och hemsida med information om vilka läkemedel som kan krossas så att personer med sväljsvårigheter eller med sond kan få i sig sina mediciner på ett enklare sätt. Bakom bidraget står Skånes Universitetssjukhus, enhet läkemedel.

Syftet med Lätt att sprida-priset är lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända. Årets tävlande har beskrivit sina lösningar i korta filmer på max 1 minut, som lätt ska kunna spridas vidare. Priset, som delas ut för andra året i rad, är instiftat av initiativtagarna för Innovationsveckan.

Hedersomnämnanden

Två bidrag som även erhållit många röster får ett särskilt hedersomnämnande: Bildstöd för att öka barns delaktighet inom socialtjänsten, framtaget av Familjeenheten vid socialtjänsten i Kumla kommun, samt Digital daglig verksamhet, från Kungsholmens dagliga verksamhet.

 

Se alla bidrag här

 

Mer om vinnarbidraget – Krossningsdatabasen 

Sedan apoteksmonopolet avskaffades 2012 saknas sammanställd samlad information om vilka läkemedel som kan krossas så att personer med sväljsvårigheter eller med sond kan få i sig sina mediciner på ett enklare sätt. Två apotekare vid Skånes Universitetssjukhus har därför byggt en kvalitetssäkrad app och hemsida där patienter och vårdpersonal gratis kan komma åt informationen. Att kunna nå rätt information leder till ökad trygghet och säkerhet för patienten. Databasen kan nås av alla intresserade via https://www.lakemedelshantering.se/

Fatima Kapetanovic och Eva Rickhag är apotekarna bakom lösningen. Vad betyder det för er att vinna priset?

Att vi vunnit betyder mycket då spridningen kommer ökas och nå ut till vårdpersonal. Idag finns det inte någon annan motsvarande plattform, men vi vet att behovet av informationen som finns i databasen är stor, samtidigt som många inte vet om att den finns och är tillgänglig till alla. 

 Varför är Krossningsdatabasen viktig?  

Det finns flera patienter som har sväljningssvårigheter eller får sin näring administrerad via sond och som inte kan få i sig sina läkemedel. Att ha en databas där denna information går att hitta ökar chansen att patienten får sina läkemedel på ett säkert och adekvat sätt. Det sparar även en hel del tid för vårdpersonal då informationen är lättillgänglig och kan nås var som helst i och med att det är digitalt. 

Detta är ett första steg i att digitalisera och öka stödet för alla yrkeskategorier som arbetar med läkemedel. Innehållet utökas kontinuerligt och vi arbetar med andra funktioner som kan underlätta för vårdpersonal så som information om spädning eller dosering vid nedsatt njurfunktion. 

Fatima Kapetanovic och Eva Rickhag.