« Alla nyheter

2020-06-16

Upphandlingsmyndigheten – en av initiativtagarna till Innovationsveckan

Arrangörsgruppen bakom Innovationsveckan har inför årets vecka fått tillökning i form av Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Johanna Enberg är strateg med inriktning innovation på Upphandlingsmyndigheten, som med sitt engagemang i veckan hoppas bidra till ännu mer kunskapsspridning och utveckling med stöd av upphandling.

Varför är det viktigt för er att vara en del av Innovationsveckan?
För oss på Upphandlingsmyndigheten är det självklart att delta i Innovationsveckan. Vi har ju en uppgift att främja innovation och alternativa lösningar inom upphandling, och arbetar kontinuerligt med detta. Men för oss är det också i linje med det viktigt att utbyta erfarenheter och föra dialog om hur man kan driva utveckling med stöd av upphandling.

Vad ser ni som det främsta värdet med att ha en nationell innovationsvecka?
Det finns så många bra och intressanta initiativ runt om i Sverige när det gäller innovation i offentlig sektor som vi måste känna till och dela med oss av. Att samla information, inspel och inspiration om alla initiativ under en vecka är värdefullt för kunskapsspridning och utveckling.

Hur ser era egna planer ut inför Innovationsveckan?
Vi kommer att genomföra en aktivitet om hur andra länder arbetar med innovationsupphandling. Vi har bjudit in Nederländerna och Österrike att berätta om sina erfarenheter. Vi har även tankar på att ordna aktiviteter om innovationsupphandling och digitalisering i välfärden och hur innovationsupphandling kan bidra till att nå klimatmålen.

Vad är på gång inom innovationsområdet hos er just nu?
Vi arbetar med flera olika områden. Bland annat aktiviteter där många aktörer måste gå samman för att driva utveckling, med stöd av upphandling, för att ta fram nya lösningar som bidrar till samhällsutmaningarna. Exempel på detta är vårt deltagande i Miljömålsrådet och vårt nordiska samarbete. Tillsammans med andra utvecklar vi även hur vi ska arbeta med sambandet mellan hackathons och upphandling.

Vi har även flera regeringsuppdrag där klimatet står i fokus och där innovationsupphandling bidrar till att öka takten för att nå klimatmålen. Inom byggområdet handlar det om hur man med stöd av upphandling kan främja en minskad klimatpåverkan inom hela livscykeln. Ett annat uppdrag handlar om offentliga inköp kan bidra till en cirkulär ekonomi. Förutom detta stödjer vi ett antal innovationsupphandlingsprojekt kring digitalisering i välfärden.

Läs mer om Upphandlingsmyndighetens arbete med innovation

Toppbild: Från ett av Upphandlingsmyndighetens och Vinnovas tre webbsända seminarier om innovation och upphandling under Innovationsveckan 2019.  Från vänster: Johanna Enberg, Upphandlingsmyndigheten och Jenny Engström, Vinnova. Här kan du se seminarierna i efterhand

 

Johanna Enberg, strateg med inriktning innovation, Upphandlingsmyndigheten.