2023-09-28

Hur tänker Hello Future kring det värde innovation bidrar till?

Många av oss känner till innovationspartnern Hello Future. Kanske följer du deras populära podd ”Transformationspodden” om och kring innovation. Hello…

Läs mer

2023-09-27

Att vara nyfiken på framtiden – en trendspaning

Rapporten presenterar tre huvudsakliga utmaningar: det gröna skiftet, den digitala omställningen och det nya samhällskontraktet. I årets rapport är fokus…

Läs mer

2023-09-27

Omvärldsanalys i en föränderlig värld – så arbetar Kungsbacka med omvärldsbevakning

Under denna webbinarium kommer Niclas Siljedahl, utvecklingsledare och omvärldsbevakare (vår egen Kairos Future 😉) berätta om Kungsbacka kommuns nya arbetssätt…

Läs mer

2023-09-27

Innovationsledare – de nya hjältarna som kommer att rädda världen?

PROGRAM: “På rätt spår mot hållbar framtid” (JOLANTA WALLSTRÖM, Projektledare Standardisering Informationsteknik & Ledningssystem, Svenska Institutet för Standarder – moderator)…

Läs mer

2023-09-26

Thriving Northern Cities

Norra Sverige står inför en samhällsomställning där städernas tillväxt står i fokus. Arbetsmarknaden växer markant, bland annat genom stora gröna…

Läs mer

2023-09-26

Hur kan vi påverka och stärka innovationsekosystemet att bli mer jämställt och inkluderande?

Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med hur skapas förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande…

Läs mer

2023-09-26

Innovationsledning av en hel Regions innovationsekosystem, går det att göra systematiskt?

Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med Innovationsledareutbildningar, kvartalsmöten och uppföljning för att utveckla ett system…

Läs mer

2023-09-26

Digital kompetens lyfter Västerbotten – erfarenheter av att skapa lärande i och för samverkan

Region Västerbotten har under många år arbetat med att stärka digital kompetens hos högsta ledning, chefer och medarbetare i länets…

Läs mer

2023-09-22

Helsingborg stad feat. Kungsbacka kommun – ena (innovations)kraften för ett bättre samhälle

Äntligen hände det! Tisdag den 3:e oktober, mitt under innovationsveckan, är Helsingborg stads avdelning för Innovation och transformation på besök…

Läs mer

2023-09-22

Innovation i kommuner och regioner – Vart står vi? Vart går vi?

I början av 2000-talet var offentliga sektorns perspektiv nära nog osynligt i samhällets diskussion kring innovation. Sakta förändrades detta. Under…

Läs mer

2023-09-21

Impact Innovation – så får vi till systemomställning i praktiken

Impact Innovation är namnet på Sveriges nästa stora innovationssatsning med sikte mot 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi…

Läs mer

2023-09-20

Vi behöver innovera hur vi innoverar – välkommen till lansering av Samverkets playbook

Precis som coworking inom näringslivet har visat sig stärka innovationskraften hos företag har Samverket erbjudit offentlig sektor att i innovativa…

Läs mer

2023-09-19

Jag trodde att vi visste vad folk ville ha, nu frågar vi istället!

Välkommen till ett samtal om hur användardriven innovation kan öka lärandet i våra organisationer! Eller för att bli mer specifik,…

Läs mer

2023-09-18

I Fokus – Dialog är nyckeln till goda affärer

I Uppsala är man säker: Innovation krävs för att nå uppsatta mål. En kultur av att arbeta tillsammans och att…

Läs mer

2023-09-18

One Stop Myndighetsshop: Myndigheter i samverkan för radikal innovation

Se inspelningen från eventet här: Ni kan även ladda ned presentationen som vi gav här: https://www.dropbox.com/scl/fi/oucuar8y892n65tmjvjtb/Innovationsveckan-One-stop-Myndighetsshop.pdf?rlkey=a746avvmpdslbjqvwpc97y038&dl=0 För att uppnå målen…

Läs mer

2023-09-18

Hur hämtar vi hem effekterna?

Så här jobbar vi med effekthemtagning för innovation i Helsingborg stad! Innovation i Helsingborg handlar om nya och bättre sätt…

Läs mer

2023-09-08

Välkommen till ”sociala ekonomidagen”

Vi vill hälsa arbetsmarknadsenheter, näringslivsavdelningar, upphandlingsenheter och idéburen sektor välkomna till en dag om vår gemensamma fortsatta utveckling. Arbetsintegrerade sociala…

Läs mer

2023-09-05

Så kan systematisk innovationsledning bli ett stöd för klimatanpassning

Det finns många aspekter att ta hänsyn till för de som ska hantera såväl dagens som kommande effekter av ett…

Läs mer

2023-09-04

Verktyg för design och utvärdering av innovationsprojekt som ger effekt!

Genom att förstå och visualisera resultat och effekt kan vi säkerställa att lösningar som faktiskt gör skillnad sprids och kommer…

Läs mer

2023-08-31

Hur kan systemtänkande, innovation och design hjälpa oss att lösa våra stora samhällsutmaningar?

Vi lever i en tid där vi ofta stöter på återkommande problem utan att kunna hitta en enskild förklaring eller…

Läs mer

2023-08-17

Betydelsen av ledarskap vid förändringsarbete och digitalisering inom LSS BmSS

Boet är ett verksamhetsnära och användarvänligt verktyg som främjar delaktighet, inflytande och självbestämmande för den enskilde, men också ett verktyg…

Läs mer

2023-06-29

Innovation i Stockholms stad – Vad behöver finnas på plats för att arbeta med innovation?

Stockholms stads nya e-utbildning om innovation är tillgänglig för alla stadens medarbetare. Utbildningen är i tre moduler och detta seminarium…

Läs mer