2023-10-03

Social sustainable Impact Model: a prototype toolkit for gender inclusive innovation ecosystems

The EQUALS-EU project is finalising activities focused on gender inclusive innovation eco-systems. Among the outputs of the project is Sustainable…

Läs mer

2023-10-03

“Hitta rätt!” – Ett samarbete mellan Eppow och Region Jönköping för att bemöta kompetensförsörjningen inom vården

Välkommen till ett samtal om framtidens jobb inom vården och vad vi kan göra för att fler ska välja och…

Läs mer

2023-10-03

Prova på teknikens möjligheter – medskapa och innovera tillsammans!

Prova på teknikens möjligheter är en del av Mera digital. Vad är Mera digital? Mera digital är ett innovativt arbete…

Läs mer

2023-10-02

Digital hjälp och handledning utifrån ditt behov och nyfikenhet!

Varmt välkommen på digital hjälp och handledning i Kulturhuset Fyren, Mera digital lärcenter. Tillsammans undersöker vi digitala verktyg och material….

Läs mer

2023-10-02

Skapa tillsammans

Skapa tillsammans är en del av Mera digital. Vad är Mera digital? Mera digital är ett innovativt arbete tillsammans med…

Läs mer

2023-10-02

Prova på teknikens möjligheter – medskapa och innovera tillsammans!

Prova på teknikens möjligheter är en del av Mera digital. Vad är Mera digital? Mera digital är ett innovativt arbete…

Läs mer

2023-09-29

Integrationsarbete med ett kommunalt helhetstänk

BIU Online har 50 kommunikatörer som pratar 26 olika språk placerade runt om i landet. Via kommunal samverkan kan vi…

Läs mer

2023-09-29

Innovation på schemat engagerar unga i kommunens hållbarhetsarbete

Våra utsläpp av koldioxid är för höga i världen och i Luleå. Vi behöver vända utvecklingen snabbt, för att bidra…

Läs mer

2023-09-27

Innovationsspeedens guldkorn

Göteborgs Stad innovationsprogram har pågått mellan 2018 och 2023. En av strategierna har varit kompetensstärkande insatser. Målet har varit att…

Läs mer

2023-09-27

Att vara nyfiken på framtiden – en trendspaning

Rapporten presenterar tre huvudsakliga utmaningar: det gröna skiftet, den digitala omställningen och det nya samhällskontraktet. I årets rapport är fokus…

Läs mer

2023-09-27

Hissa – det idédrivna innovationsarbetet

HISSA – Hitta, Involvera, Studera, Systematisera och Agera är en möjlighet för alla medarbetare i förvaltningen att lyfta idéer och…

Läs mer

2023-09-27

Från föreläsare till avatar

När den senaste trendrapporten skulle lanseras valde Christina och Jesper att göra det i Metaverse. Det blev en möjlighet både…

Läs mer

2023-09-27

Omvärldsanalys i en föränderlig värld – så arbetar Kungsbacka med omvärldsbevakning

Under denna webbinarium kommer Niclas Siljedahl, utvecklingsledare och omvärldsbevakare (vår egen Kairos Future 😉) berätta om Kungsbacka kommuns nya arbetssätt…

Läs mer

2023-09-27

Innovationsledare – de nya hjältarna som kommer att rädda världen?

PROGRAM: “På rätt spår mot hållbar framtid” (JOLANTA WALLSTRÖM, Projektledare Standardisering Informationsteknik & Ledningssystem, Svenska Institutet för Standarder – moderator)…

Läs mer

2023-09-26

Hur kan vi påverka och stärka innovationsekosystemet att bli mer jämställt och inkluderande?

Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med hur skapas förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande…

Läs mer

2023-09-26

Innovationsledning av en hel Regions innovationsekosystem, går det att göra systematiskt?

Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med Innovationsledareutbildningar, kvartalsmöten och uppföljning för att utveckla ett system…

Läs mer

2023-09-22

Offentliga organisationer och innovativa SMF skapar framtidens lösningar

Under det här seminariet kommer vi presentera exempel på hur dessa aktörer tillsammans har potentialen att omforma den offentliga sektorn…

Läs mer

2023-09-22

KREATIV LUNCH FÖR NÄTVERKANDE

Välkommen på Kreativ lunch hos Openlab! En gång i månaden arrangerar vi Kreativ lunch, en ny informell nätverksarena för innovativa…

Läs mer

2023-09-22

Helsingborg stad feat. Kungsbacka kommun – ena (innovations)kraften för ett bättre samhälle

Äntligen hände det! Tisdag den 3:e oktober, mitt under innovationsveckan, är Helsingborg stads avdelning för Innovation och transformation på besök…

Läs mer

2023-09-22

Presentation av nationell digital anhörigguide inom området psykisk ohälsa

Den digitala kunskapsguiden innehåller moduler om att vara anhörig, beskrivningar av olika psykiatriska diagnoser, vilket stöd som finns att få…

Läs mer

2023-09-21

Impact Innovation – så får vi till systemomställning i praktiken

Impact Innovation är namnet på Sveriges nästa stora innovationssatsning med sikte mot 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi…

Läs mer

2023-09-14

Garderoben Sös – kläder för patienter som saknar egna vid hemgång

Garderoben är ett pilotprojekt och en del av Sös miljö- och hållbarhetsarbete med fokus på patientens behov, cirkularitet och minskat…

Läs mer

2023-09-14

Öppet Hus i Garderoben på Södersjukhuset

Garderoben är ett pilotprojekt och en del av Sös miljö- och hållbarhetsarbete med fokus på patientens behov, cirkularitet och minskat…

Läs mer

2023-09-14

Tänk inte på vad du tror kan hända. Tänk på barnen.

Många beteenden skapas under ungdomsåren och följer med individen upp i vuxen ålder. När det gäller fysisk aktivitet så är…

Läs mer

2023-09-08

Utvecklingen av framtidens delningsbostad i Svenska Bostäders regi – från idé till verklighet

Hösten 2022 inledde Svenska Bostäder projektet Framtidens delningsbostad där målet var att undersöka hur Svenska Bostäder kan bygga och förvalta…

Läs mer

2023-09-08

Välkommen till ”sociala ekonomidagen”

Vi vill hälsa arbetsmarknadsenheter, näringslivsavdelningar, upphandlingsenheter och idéburen sektor välkomna till en dag om vår gemensamma fortsatta utveckling. Arbetsintegrerade sociala…

Läs mer

2023-09-04

Verktyg för design och utvärdering av innovationsprojekt som ger effekt!

Genom att förstå och visualisera resultat och effekt kan vi säkerställa att lösningar som faktiskt gör skillnad sprids och kommer…

Läs mer

2023-08-22

Möjligheter och nytta med VR inom utbildning

Välkommen till en grundläggande introduktion i hur utbildningar i VR kan skapa ett ökat engagemang bland era medarbetare. Vi går…

Läs mer

2023-08-18

Skåne Innovation Day 2023 – Invest In Innovation

En heldag med fokus på att investera i innovation Ett innovativt näringsliv skapar hög produktivitet och stärker ekonomins förnyelse- och…

Läs mer

2023-08-17

Praktikfall, Bodens kommun: Att breddinföra det digitala verksamhetsstödet Boet inom LSS Bostad med särskild service

För tredje året i rad ordnar Boet tillsammans med befintliga kunder webbinarier under Innovationsveckan. Första året, 2021, satt medarbetare från…

Läs mer

2023-08-17

Betydelsen av ledarskap vid förändringsarbete och digitalisering inom LSS BmSS

Boet är ett verksamhetsnära och användarvänligt verktyg som främjar delaktighet, inflytande och självbestämmande för den enskilde, men också ett verktyg…

Läs mer

2023-06-28

Konversationslärande med språkbaserad AI

Kompetensutveckling kräver både kunnande (eng. proficiency) och övning som leder till kvalitet på genomförande (eng. performance) i en viss situation…

Läs mer