2023-09-29

Integrationsarbete med ett kommunalt helhetstänk

BIU Online har 50 kommunikatörer som pratar 26 olika språk placerade runt om i landet. Via kommunal samverkan kan vi…

Läs mer

2023-09-29

Innovation på schemat engagerar unga i kommunens hållbarhetsarbete

Våra utsläpp av koldioxid är för höga i världen och i Luleå. Vi behöver vända utvecklingen snabbt, för att bidra…

Läs mer

2023-09-27

Innovationsspeedens guldkorn

Göteborgs Stad innovationsprogram har pågått mellan 2018 och 2023. En av strategierna har varit kompetensstärkande insatser. Målet har varit att…

Läs mer

2023-09-22

KREATIV LUNCH FÖR NÄTVERKANDE

Välkommen på Kreativ lunch hos Openlab! En gång i månaden arrangerar vi Kreativ lunch, en ny informell nätverksarena för innovativa…

Läs mer

2023-09-22

När behoven får styra- Digisupport

Digisupport är en plattform för att nå ut till våra användare med support och information kring våra digitala tjänster och…

Läs mer

2023-09-21

Impact Innovation – så får vi till systemomställning i praktiken

Impact Innovation är namnet på Sveriges nästa stora innovationssatsning med sikte mot 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi…

Läs mer

2023-09-19

Jag trodde att vi visste vad folk ville ha, nu frågar vi istället!

Välkommen till ett samtal om hur användardriven innovation kan öka lärandet i våra organisationer! Eller för att bli mer specifik,…

Läs mer

2023-09-14

Tänk inte på vad du tror kan hända. Tänk på barnen.

Många beteenden skapas under ungdomsåren och följer med individen upp i vuxen ålder. När det gäller fysisk aktivitet så är…

Läs mer

2023-09-11

Erfarenhetsbanken ger spridning åt framgångsrika arbetssätt – så kan du bidra till hållbara skolmåltider

Söker du inspiration för att komma vidare med en utmaning, eller har ni utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt? Med hjälp av…

Läs mer

2023-09-11

Från stuprör till samarbete – hur gör man det viktiga till ett ”måste” och hur går man från enskilda aktiviteter till Hela skolan – Hela dagen?

Vallentuna kommun har under 2 års tid utforskat möjligheter och hinder, vad som driver olika intressenter och vad som krävs…

Läs mer

2023-09-11

Upphandla i en app?

I missionen ”Ett nytt recept för skolmåltider” har den offentliga upphandlingen identifierats som en möjlig ”hävstångspunkt” för att förändra livsmedelssystemet…

Läs mer

2023-09-11

Ungdomsperspektiv – en fråga för vuxna!

När vi arbetar med centrala samhällsfrågor behöver vi ta hänsyn till barn och ungas demokratiska och mänskliga rättigheter. Ett fungerande…

Läs mer

2023-09-11

Ett nytt recept för skolmåltider – en förmiddag om hur myndigheter och kommuner arbetar tillsammans för ett hållbart skolmåltidssystem

Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön och samhället på många sätt, hela livsmedelskedjan från jord till…

Läs mer

2023-09-08

IoTak -Smarta tak för en snabbare klimatomställning

Projektet IoTak undersöker nya arbetssätt kring tak och grönytor där planering, optimering och utvärdering sker med hjälp av data. Projektets…

Läs mer