2023-09-29

Integrationsarbete med ett kommunalt helhetstänk

BIU Online har 50 kommunikatörer som pratar 26 olika språk placerade runt om i landet. Via kommunal samverkan kan vi…

Läs mer

2023-09-27

Omvärldsanalys i en föränderlig värld – så arbetar Kungsbacka med omvärldsbevakning

Under denna webbinarium kommer Niclas Siljedahl, utvecklingsledare och omvärldsbevakare (vår egen Kairos Future 😉) berätta om Kungsbacka kommuns nya arbetssätt…

Läs mer

2023-09-26

Hur kan en kommun främja cirkulär samhällsplanering?

Byggsektorn står för ca 20% av Sveriges utsläpp av växthusgaser och ca 40% av Sveriges avfall. Majoriteten av en byggnads…

Läs mer

2023-09-26

Thriving Northern Cities

Norra Sverige står inför en samhällsomställning där städernas tillväxt står i fokus. Arbetsmarknaden växer markant, bland annat genom stora gröna…

Läs mer

2023-09-26

Mobilitet under omställning

Mobilitet och transporter utgörs av ett komplext nätverk i vårt samhälle som är uppbyggt av en mängd sammanflätade element. Området…

Läs mer

2023-09-26

Hur kan vi påverka och stärka innovationsekosystemet att bli mer jämställt och inkluderande?

Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med hur skapas förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande…

Läs mer

2023-09-26

Innovationsledning av en hel Regions innovationsekosystem, går det att göra systematiskt?

Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med Innovationsledareutbildningar, kvartalsmöten och uppföljning för att utveckla ett system…

Läs mer

2023-09-26

Vad är nyttan med att mäta regioners innovationsekosystem, går det?

Mätmodellen Metric, Measurement of Regional Innovation Capacity, har utvecklats tillsammans med innovationsforskare, ett arbete som fortfarande pågår – nu i…

Läs mer

2023-09-26

Digitalisering i Arktiskt klimat ger en innovativt uppkopplad isbana i Luleå = Arctic IoT

Arctic IoT är ett prototyputvecklingsprojekt med syfte att stärka Luleå kommuns förmåga att initiera, leda samverkan och implementera innovativa IoT-lösningar…

Läs mer

2023-09-25

Immaterialrätternas betydelse för värdeskapande innovationer

Hanteringen av immateriella rättigheter är grundläggande för möjligheterna att använda och skapa värde ur innovation. Samtidigt finns en stor osäkerhet…

Läs mer

2023-09-22

Offentliga organisationer och innovativa SMF skapar framtidens lösningar

Under det här seminariet kommer vi presentera exempel på hur dessa aktörer tillsammans har potentialen att omforma den offentliga sektorn…

Läs mer

2023-09-22

Helsingborg stad feat. Kungsbacka kommun – ena (innovations)kraften för ett bättre samhälle

Äntligen hände det! Tisdag den 3:e oktober, mitt under innovationsveckan, är Helsingborg stads avdelning för Innovation och transformation på besök…

Läs mer

2023-09-21

Impact Innovation – så får vi till systemomställning i praktiken

Impact Innovation är namnet på Sveriges nästa stora innovationssatsning med sikte mot 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi…

Läs mer

2023-09-11

Erfarenhetsbanken ger spridning åt framgångsrika arbetssätt – så kan du bidra till hållbara skolmåltider

Söker du inspiration för att komma vidare med en utmaning, eller har ni utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt? Med hjälp av…

Läs mer

2023-09-11

Upphandla i en app?

I missionen ”Ett nytt recept för skolmåltider” har den offentliga upphandlingen identifierats som en möjlig ”hävstångspunkt” för att förändra livsmedelssystemet…

Läs mer

2023-09-11

Ett nytt recept för skolmåltider – en förmiddag om hur myndigheter och kommuner arbetar tillsammans för ett hållbart skolmåltidssystem

Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön och samhället på många sätt, hela livsmedelskedjan från jord till…

Läs mer

2023-09-08

IoTak -Smarta tak för en snabbare klimatomställning

Projektet IoTak undersöker nya arbetssätt kring tak och grönytor där planering, optimering och utvärdering sker med hjälp av data. Projektets…

Läs mer

2023-09-08

Utvecklingen av framtidens delningsbostad i Svenska Bostäders regi – från idé till verklighet

Hösten 2022 inledde Svenska Bostäder projektet Framtidens delningsbostad där målet var att undersöka hur Svenska Bostäder kan bygga och förvalta…

Läs mer

2023-09-08

Välkommen till ”sociala ekonomidagen”

Vi vill hälsa arbetsmarknadsenheter, näringslivsavdelningar, upphandlingsenheter och idéburen sektor välkomna till en dag om vår gemensamma fortsatta utveckling. Arbetsintegrerade sociala…

Läs mer

2023-09-05

Framtidens material finns redan – så kan samhället lyfta med grafen

Nu är det nästan 20 år sedan grafen, det första tvådimensionella materialet, upptäcktes. Sveriges kraftsamling för att snabba på grafens…

Läs mer

2023-09-05

Så kan systematisk innovationsledning bli ett stöd för klimatanpassning

Det finns många aspekter att ta hänsyn till för de som ska hantera såväl dagens som kommande effekter av ett…

Läs mer

2023-09-05

Lärdomar från Livsmedelsverkets medborgarpanel om hållbar livsmedelskonsumtion

Under våren genomfördes en nationell medborgarpanel där dryga 60 personer fick möjlighet att bidra med sina perspektiv och förslag på…

Läs mer

2023-09-04

Verktyg för design och utvärdering av innovationsprojekt som ger effekt!

Genom att förstå och visualisera resultat och effekt kan vi säkerställa att lösningar som faktiskt gör skillnad sprids och kommer…

Läs mer

2023-08-22

Möjligheter och nytta med VR inom utbildning

Välkommen till en grundläggande introduktion i hur utbildningar i VR kan skapa ett ökat engagemang bland era medarbetare. Vi går…

Läs mer

2023-08-18

Skåne Innovation Day 2023 – Invest In Innovation

En heldag med fokus på att investera i innovation Ett innovativt näringsliv skapar hög produktivitet och stärker ekonomins förnyelse- och…

Läs mer

2023-06-28

Konversationslärande med språkbaserad AI

Kompetensutveckling kräver både kunnande (eng. proficiency) och övning som leder till kvalitet på genomförande (eng. performance) i en viss situation…

Läs mer