2023-10-03

“Hitta rätt!” – Ett samarbete mellan Eppow och Region Jönköping för att bemöta kompetensförsörjningen inom vården

Välkommen till ett samtal om framtidens jobb inom vården och vad vi kan göra för att fler ska välja och…

Läs mer

2023-09-29

Innovation på schemat engagerar unga i kommunens hållbarhetsarbete

Våra utsläpp av koldioxid är för höga i världen och i Luleå. Vi behöver vända utvecklingen snabbt, för att bidra…

Läs mer

2023-09-27

Omvärldsanalys i en föränderlig värld – så arbetar Kungsbacka med omvärldsbevakning

Under denna webbinarium kommer Niclas Siljedahl, utvecklingsledare och omvärldsbevakare (vår egen Kairos Future 😉) berätta om Kungsbacka kommuns nya arbetssätt…

Läs mer

2023-09-27

Innovationsledare – de nya hjältarna som kommer att rädda världen?

PROGRAM: “På rätt spår mot hållbar framtid” (JOLANTA WALLSTRÖM, Projektledare Standardisering Informationsteknik & Ledningssystem, Svenska Institutet för Standarder – moderator)…

Läs mer

2023-09-26

Hur kan en kommun främja cirkulär samhällsplanering?

Byggsektorn står för ca 20% av Sveriges utsläpp av växthusgaser och ca 40% av Sveriges avfall. Majoriteten av en byggnads…

Läs mer

2023-09-26

Thriving Northern Cities

Norra Sverige står inför en samhällsomställning där städernas tillväxt står i fokus. Arbetsmarknaden växer markant, bland annat genom stora gröna…

Läs mer

2023-09-26

Mobilitet under omställning

Mobilitet och transporter utgörs av ett komplext nätverk i vårt samhälle som är uppbyggt av en mängd sammanflätade element. Området…

Läs mer

2023-09-26

Hur kan vi påverka och stärka innovationsekosystemet att bli mer jämställt och inkluderande?

Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med hur skapas förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande…

Läs mer

2023-09-26

Innovationsledning av en hel Regions innovationsekosystem, går det att göra systematiskt?

Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med Innovationsledareutbildningar, kvartalsmöten och uppföljning för att utveckla ett system…

Läs mer

2023-09-26

Vad är nyttan med att mäta regioners innovationsekosystem, går det?

Mätmodellen Metric, Measurement of Regional Innovation Capacity, har utvecklats tillsammans med innovationsforskare, ett arbete som fortfarande pågår – nu i…

Läs mer

2023-09-26

Digital kompetens lyfter Västerbotten – erfarenheter av att skapa lärande i och för samverkan

Region Västerbotten har under många år arbetat med att stärka digital kompetens hos högsta ledning, chefer och medarbetare i länets…

Läs mer

2023-09-26

Digitalisering i Arktiskt klimat ger en innovativt uppkopplad isbana i Luleå = Arctic IoT

Arctic IoT är ett prototyputvecklingsprojekt med syfte att stärka Luleå kommuns förmåga att initiera, leda samverkan och implementera innovativa IoT-lösningar…

Läs mer

2023-09-22

Fordonsdalen – för en hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri

Fordonsdalen är samlingsnamnet för ett flertal projekt som har drivits av Region Stockholm, KTH och Kista Science City sedan 2020….

Läs mer

2023-09-22

Offentliga organisationer och innovativa SMF skapar framtidens lösningar

Under det här seminariet kommer vi presentera exempel på hur dessa aktörer tillsammans har potentialen att omforma den offentliga sektorn…

Läs mer

2023-09-22

KREATIV LUNCH FÖR NÄTVERKANDE

Välkommen på Kreativ lunch hos Openlab! En gång i månaden arrangerar vi Kreativ lunch, en ny informell nätverksarena för innovativa…

Läs mer

2023-09-21

Impact Innovation – så får vi till systemomställning i praktiken

Impact Innovation är namnet på Sveriges nästa stora innovationssatsning med sikte mot 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi…

Läs mer

2023-09-20

Vi behöver innovera hur vi innoverar – välkommen till lansering av Samverkets playbook

Precis som coworking inom näringslivet har visat sig stärka innovationskraften hos företag har Samverket erbjudit offentlig sektor att i innovativa…

Läs mer

2023-09-18

I Fokus – Dialog är nyckeln till goda affärer

I Uppsala är man säker: Innovation krävs för att nå uppsatta mål. En kultur av att arbeta tillsammans och att…

Läs mer

2023-09-18

One Stop Myndighetsshop: Myndigheter i samverkan för radikal innovation

För att uppnå målen i Agenda 2030 och Sveriges Livsmedelsstrategi finns det stora behov av att öka innovationshöjden i det…

Läs mer

2023-09-11

Erfarenhetsbanken ger spridning åt framgångsrika arbetssätt – så kan du bidra till hållbara skolmåltider

Söker du inspiration för att komma vidare med en utmaning, eller har ni utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt? Med hjälp av…

Läs mer

2023-09-11

Upphandla i en app?

I missionen ”Ett nytt recept för skolmåltider” har den offentliga upphandlingen identifierats som en möjlig ”hävstångspunkt” för att förändra livsmedelssystemet…

Läs mer

2023-09-11

Ett nytt recept för skolmåltider – en förmiddag om hur myndigheter och kommuner arbetar tillsammans för ett hållbart skolmåltidssystem

Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön och samhället på många sätt, hela livsmedelskedjan från jord till…

Läs mer

2023-09-08

Utvecklingen av framtidens delningsbostad i Svenska Bostäders regi – från idé till verklighet

Hösten 2022 inledde Svenska Bostäder projektet Framtidens delningsbostad där målet var att undersöka hur Svenska Bostäder kan bygga och förvalta…

Läs mer

2023-09-08

Välkommen till ”sociala ekonomidagen”

Vi vill hälsa arbetsmarknadsenheter, näringslivsavdelningar, upphandlingsenheter och idéburen sektor välkomna till en dag om vår gemensamma fortsatta utveckling. Arbetsintegrerade sociala…

Läs mer

2023-09-04

Verktyg för design och utvärdering av innovationsprojekt som ger effekt!

Genom att förstå och visualisera resultat och effekt kan vi säkerställa att lösningar som faktiskt gör skillnad sprids och kommer…

Läs mer

2023-08-18

Skåne Innovation Day 2023 – Invest In Innovation

En heldag med fokus på att investera i innovation Ett innovativt näringsliv skapar hög produktivitet och stärker ekonomins förnyelse- och…

Läs mer

2023-06-28

Konversationslärande med språkbaserad AI

Kompetensutveckling kräver både kunnande (eng. proficiency) och övning som leder till kvalitet på genomförande (eng. performance) i en viss situation…

Läs mer