2023-10-03

“Hitta rätt!” – Ett samarbete mellan Eppow och Region Jönköping för att bemöta kompetensförsörjningen inom vården

Välkommen till ett samtal om framtidens jobb inom vården och vad vi kan göra för att fler ska välja och…

Läs mer

2023-09-29

Integrationsarbete med ett kommunalt helhetstänk

BIU Online har 50 kommunikatörer som pratar 26 olika språk placerade runt om i landet. Via kommunal samverkan kan vi…

Läs mer

2023-09-27

Innovationsledare – de nya hjältarna som kommer att rädda världen?

PROGRAM: “På rätt spår mot hållbar framtid” (JOLANTA WALLSTRÖM, Projektledare Standardisering Informationsteknik & Ledningssystem, Svenska Institutet för Standarder – moderator)…

Läs mer

2023-09-26

Hur kan vi påverka och stärka innovationsekosystemet att bli mer jämställt och inkluderande?

Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med hur skapas förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande…

Läs mer

2023-09-26

Innovationsledning av en hel Regions innovationsekosystem, går det att göra systematiskt?

Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med Innovationsledareutbildningar, kvartalsmöten och uppföljning för att utveckla ett system…

Läs mer

2023-09-26

Digitalisering i Arktiskt klimat ger en innovativt uppkopplad isbana i Luleå = Arctic IoT

Arctic IoT är ett prototyputvecklingsprojekt med syfte att stärka Luleå kommuns förmåga att initiera, leda samverkan och implementera innovativa IoT-lösningar…

Läs mer

2023-09-26

Hur nyttiggör vi vårdens och omsorgens data i projektet SARDIN?

I Vinnovas satsning ”Systemdemonstrator för nyttiggörande av vårdens och omsorgens data”, som stängde den 21 juni, sökte man projekt som…

Läs mer

2023-09-25

Följ med Kävlinge på resan mot nya måltidskoncept för äldre.

Äldre som kommer hem från en sjukhusvistelse kan ofta ha smärta, temporära eller permanenta funktionsnedsättningar som påverkar deras livssituation. Ofta…

Läs mer

2023-09-22

Presentation av nationell digital anhörigguide inom området psykisk ohälsa

Den digitala kunskapsguiden innehåller moduler om att vara anhörig, beskrivningar av olika psykiatriska diagnoser, vilket stöd som finns att få…

Läs mer

2023-09-21

Utforska möjligheter och utmaningar med hälsodata med spelet Interopoly

Under Innovationsveckan vill vi passa på att samla personer med olika perspektiv för att hitta nya vägar för att skapa…

Läs mer

2023-09-21

Impact Innovation – så får vi till systemomställning i praktiken

Impact Innovation är namnet på Sveriges nästa stora innovationssatsning med sikte mot 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi…

Läs mer

2023-09-14

Garderoben Sös – kläder för patienter som saknar egna vid hemgång

Garderoben är ett pilotprojekt och en del av Sös miljö- och hållbarhetsarbete med fokus på patientens behov, cirkularitet och minskat…

Läs mer

2023-09-14

Öppet Hus i Garderoben på Södersjukhuset

Garderoben är ett pilotprojekt och en del av Sös miljö- och hållbarhetsarbete med fokus på patientens behov, cirkularitet och minskat…

Läs mer

2023-09-14

Tänk inte på vad du tror kan hända. Tänk på barnen.

Många beteenden skapas under ungdomsåren och följer med individen upp i vuxen ålder. När det gäller fysisk aktivitet så är…

Läs mer

2023-09-05

Framtidens material finns redan – så kan samhället lyfta med grafen

Nu är det nästan 20 år sedan grafen, det första tvådimensionella materialet, upptäcktes. Sveriges kraftsamling för att snabba på grafens…

Läs mer

2023-08-31

Hur kan systemtänkande, innovation och design hjälpa oss att lösa våra stora samhällsutmaningar?

Vi lever i en tid där vi ofta stöter på återkommande problem utan att kunna hitta en enskild förklaring eller…

Läs mer

2023-08-22

Möjligheter och nytta med VR inom utbildning

Välkommen till en grundläggande introduktion i hur utbildningar i VR kan skapa ett ökat engagemang bland era medarbetare. Vi går…

Läs mer