2023-10-04

Teckna i VR och 360 – medskapa och innovera tillsammans!

Teckna i VR är en del av Mera digital. Vad är Mera digital? Mera digital är ett innovativt arbete tillsammans…

Läs mer

2023-10-03

Prova på teknikens möjligheter – medskapa och innovera tillsammans!

Prova på teknikens möjligheter är en del av Mera digital. Vad är Mera digital? Mera digital är ett innovativt arbete…

Läs mer

2023-10-02

Digital hjälp och handledning utifrån ditt behov och nyfikenhet!

Varmt välkommen på digital hjälp och handledning i Kulturhuset Fyren, Mera digital lärcenter. Tillsammans undersöker vi digitala verktyg och material….

Läs mer

2023-10-02

Skapa tillsammans

Skapa tillsammans är en del av Mera digital. Vad är Mera digital? Mera digital är ett innovativt arbete tillsammans med…

Läs mer

2023-10-02

Prova på teknikens möjligheter – medskapa och innovera tillsammans!

Prova på teknikens möjligheter är en del av Mera digital. Vad är Mera digital? Mera digital är ett innovativt arbete…

Läs mer

2023-09-29

Innovation på schemat engagerar unga i kommunens hållbarhetsarbete

Våra utsläpp av koldioxid är för höga i världen och i Luleå. Vi behöver vända utvecklingen snabbt, för att bidra…

Läs mer

2023-09-27

Innovationsspeedens guldkorn

Göteborgs Stad innovationsprogram har pågått mellan 2018 och 2023. En av strategierna har varit kompetensstärkande insatser. Målet har varit att…

Läs mer

2023-09-27

Att vara nyfiken på framtiden – en trendspaning

Rapporten presenterar tre huvudsakliga utmaningar: det gröna skiftet, den digitala omställningen och det nya samhällskontraktet. I årets rapport är fokus…

Läs mer

2023-09-27

Hissa – det idédrivna innovationsarbetet

HISSA – Hitta, Involvera, Studera, Systematisera och Agera är en möjlighet för alla medarbetare i förvaltningen att lyfta idéer och…

Läs mer

2023-09-27

Från föreläsare till avatar

När den senaste trendrapporten skulle lanseras valde Christina och Jesper att göra det i Metaverse. Det blev en möjlighet både…

Läs mer

2023-09-27

Omvärldsanalys i en föränderlig värld – så arbetar Kungsbacka med omvärldsbevakning

Under denna webbinarium kommer Niclas Siljedahl, utvecklingsledare och omvärldsbevakare (vår egen Kairos Future 😉) berätta om Kungsbacka kommuns nya arbetssätt…

Läs mer

2023-09-26

Thriving Northern Cities

Norra Sverige står inför en samhällsomställning där städernas tillväxt står i fokus. Arbetsmarknaden växer markant, bland annat genom stora gröna…

Läs mer

2023-09-26

Digitalisering i Arktiskt klimat ger en innovativt uppkopplad isbana i Luleå = Arctic IoT

Arctic IoT är ett prototyputvecklingsprojekt med syfte att stärka Luleå kommuns förmåga att initiera, leda samverkan och implementera innovativa IoT-lösningar…

Läs mer

2023-09-25

Hur ni kan arkivera er webb och sociala medier – i samarbete med Stockholms Stad

Arkiwera är en produkt som skapades för att hjälpa organisationer att spara information som har publicerats på sociala medier, som…

Läs mer

2023-09-22

Helsingborg stad feat. Kungsbacka kommun – ena (innovations)kraften för ett bättre samhälle

Äntligen hände det! Tisdag den 3:e oktober, mitt under innovationsveckan, är Helsingborg stads avdelning för Innovation och transformation på besök…

Läs mer

2023-09-21

Impact Innovation – så får vi till systemomställning i praktiken

Impact Innovation är namnet på Sveriges nästa stora innovationssatsning med sikte mot 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi…

Läs mer

2023-09-19

Jag trodde att vi visste vad folk ville ha, nu frågar vi istället!

Välkommen till ett samtal om hur användardriven innovation kan öka lärandet i våra organisationer! Eller för att bli mer specifik,…

Läs mer

2023-09-18

Hur ni kan arkivera er webb och sociala medier – i samarbete med Stockholms Stad

Arkiwera är en produkt som skapades för att hjälpa organisationer att spara information som har publicerats på sociala medier, som…

Läs mer

2023-09-11

Ungdomsperspektiv – en fråga för vuxna!

När vi arbetar med centrala samhällsfrågor behöver vi ta hänsyn till barn och ungas demokratiska och mänskliga rättigheter. Ett fungerande…

Läs mer

2023-09-11

Ett nytt recept för skolmåltider – en förmiddag om hur myndigheter och kommuner arbetar tillsammans för ett hållbart skolmåltidssystem

Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön och samhället på många sätt, hela livsmedelskedjan från jord till…

Läs mer

2023-09-08

Välkommen till ”sociala ekonomidagen”

Vi vill hälsa arbetsmarknadsenheter, näringslivsavdelningar, upphandlingsenheter och idéburen sektor välkomna till en dag om vår gemensamma fortsatta utveckling. Arbetsintegrerade sociala…

Läs mer

2023-09-05

Lärdomar från Livsmedelsverkets medborgarpanel om hållbar livsmedelskonsumtion

Under våren genomfördes en nationell medborgarpanel där dryga 60 personer fick möjlighet att bidra med sina perspektiv och förslag på…

Läs mer

2023-06-28

Tänk om alla myndigheter använde samma klarspråk

Vi pratar nästan dagligen i vårt samhälle om att digitalisering leder till demokrati. Det är inte helt sant. I värsta…

Läs mer