Webbtidboken ger möjligheter för ungdomar att vara delaktiga i val av tid för besök

Kort beskrivning

Webbtidboken  på Ungdomshälsan i Norrköping ger möjligheter för ungdomar att vara delaktiga i val av vårdgivare och tid för besök. Vi har färre uteblivna besök, färre besök på drop in vilket leder till kortare väntetider. Lättare att planera verksamheten – leder till bättre arbetsmiljö för personalen.

Potential att sprida 

Vi ser att alla till viss del kan använda arbetssättet med webbtidbok utifrån sina förutsättningar då man kan styra hur man vill att tiderna ska se ut, hur lång tid innan de ska läggas ut osv.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Ungdomarna behövde tidigare ringa/gå på drop in på skoltid för att boka en tid till oss.

Lösningen

Webbtidbok som går att boka dygnet runt med olika besökstyper. Ungdomarna kan själva bestämma vilka tider de vill boka/boka om och vilken vårdgivare de vill boka till.

Nytta

Införande av webbtidboken har givit ungdomarna en bättre valfrihet att boka en tid som passar dem. Färre uteblivna besök och färre besök på drop in vilket leder till kortare väntetider. Lättare att planera verksamheten – leder till bättre arbetsmiljö för personalen.

Utvecklingsarbetet

I och med att vi jobbar med en målgrupp som lätt kan ta till sig nya digitala lösningar såg vi möjligheterna. Vi tog hjälp av regionens it kunniga personal och jobbade tillsammans med hela personalgruppen.

Bidragslämnare: Ungdomshälsan i Norrköping /Region Östergötland

Kontaktperson: Marie Löfving, marie.lofving@regionostergotland.se