Utvecklingskraft – arbetssätt för digitalisering som skapat stor nytta på kort tid

Med en nytt arbetssätt för digitalisering har vi identifierat problem och löst dem, vilket skapat stort värde för våra invånare på kort tid, utan stor budget. Vi arbetar med veckovisa möten och korta cykler där tvärfunktionellt samarbete och nyttjande av befintliga resurser är viktiga principer.

Hur kan man börja göra likadant/använda lösningen?

Kontakta maria.ericsson@sollentuna.se för mer information.