Teknikjakten – stärkt digital självkänsla och självförtroende genom spelifieriat lärande i grupp

Kort beskrivning

Folkbiblioteken i Umeå ville bli ännu bättre på att hjälpa människor bli digitalt delaktiga och nå ut till personer som upplever ett utanförskap. Därför startades Teknikjakten, där teknik-ovana får öva på att söka på och lösa problem med hjälp av Internet.

Potential att sprida 

Teknikjakten utgår från samarbete och lek istället för att sätta e-tjänster och annat som kan väcka skamkänslor i fokus. Den kan även användas som fortbildning i personalgrupper som vill stärka sin digitala kompetens. Detta genom att själva lösa jakten eller att skapa egna versioner. Sammanfattande resultat, mallar och exempel olika Teknikjakter finns på www.minabibliotek.se/merforfler.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Enligt undersökningen Svenskarna och internet 2018 är det ca 500 000 personer som aldrig använder internet.Ett av folkbibliotekens uppdrag är att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Lösningen

Vägen till digital delaktighet handlar mer om känslor än teknik. Tillsammans med besökare och medarbetare utvecklades en metod för att stärka personers digitala självkänsla. Teknikjakten är en spelifierad metod inspirerad av escape rooms.
Tanken med Teknikjakten var att skapa något som är roligt och klurigt, men samtidigt utvecklande. Att det är lite spännande och går stegvis framåt i ett narrativ gör att fokus främst ligger på problemlösning och samarbete snarare än känslan av att gå en digitala hjälpmedel-kurs. Deltagarna möts av en webbsida som vi i projektgruppen skapat i HTML, där de får sina uppdrag och digitala gåtor. När de löst ett uppdrag skriver de in svaret i en svarsruta och om svaret är rätt kommer de vidare till nästa uppdrag. Vi har sett hur deltagarna i Teknikjakten med engagemang tillsammans löst problem de inte skulle klarat av på egen hand. Teknikjakten är lätt att anpassa till olika situationer och behov.

Nytta

Skam och andra känslor är nära sammankopplade med att känna sig digitalt utanför. För att lära oss och att bli modigare behöver vi människor få en chans att öva och att göra fel. Digitalt utanförskap är också ofta ett språkligt utanförskap. Därför behöver vi arbeta med förståelse av symboler och begrepp.

Utvecklingsarbetet

Arbetsgruppen bestod av bibliotekspersonal med representation från flera olika folkbibliotek i kommunen, samt en person ur bibliotekens ledningsgrupp. Vi arbetade med metoden tjänstedesign och de resurser som finns på www.innovationsguiden.se. Genom att under hela projektet involvera besökare i utvärderingar, metodutveckling och tolkning av resultat kunde vi snabbt se om vi var på rätt spår eller inte. Det skapade en trygghet även om vi arbetade på ett för oss helt nytt sätt.

Bidragslämnare: Folkbiblioteken i Umeå kommun och Regionbibliotek Västerbotten

Kontaktperson: Jon Fällström, jon.fallstrom@umea.se

Läs mer

www.minabibliotek.se/merforfler

sites.google.com/regionvasterbotten.se/teknikjakten/startsida

www.itbib.se/teknikjakten/