Teknikjakten – Ett enkelt och roligt sätt att arbeta med digital delaktighet

Teknikjakten låter deltagaren lära sig mer om teknik genom att på ett roligt och spännande vis lösa olika typer av uppdrag. Användaren besöker en webbsida där historien och uppdragen presenteras. Genom att uppge rätt svar löser deltagaren mysteriet steg för steg och lär sig av bara farten. Det är roligt och spännande för alla åldrar. Teknikjakten bidrar till arbetet med digital delaktighet och motverkar det digitala utanförskapet på ett sätt som går att anpassa till många målgrupper och lokala förutsättningar.

Vill du testa det här i din organisation?
Vill du också bidra till digital delaktighet och använda teknikjakten i din kommun kan du kontakta Jon Fällström i Umeå.

jon.fallstrom@umea.se
telefonnummer: 070-2593621