Sustainable Poetry – Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter för ett samskapande lärande har barn och unga i förskolor och skolor fått möjlighet att lära sig mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Dessutom har elever genom poesin fått möjlighet att ge röst kring hur de vill se samtiden och framtid på hållbar väg. Projektet sammankopplas med samtliga läroplaner, Agenda 2030 och barnkonventionen. Projektet medskapades av elever och lärare i ett läranderum på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg 2017 och  har sedan dess engagerat barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet i Trelleborg och vidare utanför Trelleborgs gränser såväl nationellt som internationellt.

Vill du testa detta i din organisation?
Nyfiken på hur du kan ge möjlighet för barn och unga att skapa poesi för en hållbar framtid. Läs mer här https://sustainablepoetry.se/ eller kontakta gärna Maria Glawe, maria.glawe@trelleborg.se 0734-422834