Surfsupport för seniorer med gymnasieelever som lärare!

Kort beskrivning

Genom en ny samverkan mellan gymnasieskola och öppen, förebyggande verksamhet för personer 65+, har vi inom Region Gotland lyckats att skapa en viktig mötesplats mellan generationer – där den digitala inkluderingen har en central plats och där vi sett goda effekter i både digital kompetens och mervärde i form av goda möten.

Potential att sprida 

Vi är helt övertygade om att detta arbete är fullt möjligt för andra verksamheter att ta vid och använda redan idag – samt möjligt att utveckla vidare i samverkan med andra målgrupper så som personer med funktionsnedsättning, samt “surfsupportörer” även i yngre åldrar – för att skapa möten och främja kunskap i det praktiska.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Forskning visar att ett digitalt utanförskap också ger en upplevd ensamhet – något som i sin tur har negativ inverkan på hälsan i stort. Genom att samverka med gymnasieskolans elever ville vi bidra till att minska det digitala utanförskap som våra besökare 65+ har!

Lösningen

I samverkan mellan gymnasieskola och öppen, förebyggande verksamhet för personer 65+ har vi utvecklat “surfsupport för seniorer” – en öppen verksamhet 1 gång per månad dit alla 65+ kan komma för att lära sig mer om sina smartphones, plattor eller datorer. Gymnasieeleverna som är del av ett Teknik och kommunikationsprogrammet blir supporten – som en del av sin utbildning i att lära ut till andra.

Nytta

Både besökare över 65 år och gymnasieeleverna rapporterar med glädje om vinsterna de får uppleva. Någon har lärt sig Skypea med barnbarnen, andra lär sig om att shoppa online och betala räkningar – andra vill få parkeringsappen att fungera eller stänga av push-notiserna på Facebook. Gymnasieeleverna vittnar om att de möten som skapas med våra årsrika, bidrar till en större förståelse om hur digitalt vårt samhälle är och hur mycket det är som vi behöver kunna idag – för att vara inkluderade i samhället, i stort och smått.

Utvecklingsarbetet

Lösningen har varit att våga – mod  och en önskan om att göra processen enkel har varit central för att lyckas. Medarbetare har tagit initiativ till kontakter – med entusiasm inför uppdraget att främja hälsa & skapa meningsfullt lärande. Vi har bidragit med personella resurser ifrån respektive verksamhet och eleverna har bidragit med sin tid som en del av sin undervisning. Frivilliga bidrar med sin närvaro!

En god och viktig hjälp har också varit socialförvaltningens kommunikatör – för spridning av information!

Bidragslämnare: Socialförvaltningen och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i samverkan, Region Gotland

Kontaktperson: Tove Öberg, tove.oberg@gotland.se

Läs mer

https://gotland.se/104320