VINNARE 2020 – Stöd vid läkemedelshantering – Krossningsdatabasen

Sedan apoteksmonopolet avskaffades saknas sammanställd samlad information om hur personer med sväljsvårigheter kan få i sig olika mediciner. Två av våra apotekare har byggt en kvalitetssäkrad app och hemsida där patienter och vårdpersonal gratis kan komma åt informationen.

Hur kan man börja göra likadant/använda lösningen?

Databasen kan nås av alla på: www.lakemedelshantering.se