Spridning av goda innovativa exempel som är nya, nyttiga och nyttiggjorda

Kort beskrivning

I reportageform lyfter vi varje månad minst en medarbetaridé, “Månadens goda exempel”, som kommit till nytta för oss som organisation, våra kunder eller medborgare.

Potential att sprida 

All offentlig verksamhet står inför samma utmaning. Vi har stor nytta av att sprida nya arbetssätt och lösningar, ex via SKLs initiativ “Dela digitalt”. Motala kommun har i olika sammanhang haft möjlighet att berätta om arbetet med Månadens goda exempel och Innovationspriset, till såväl privat som offentlig verksamhet. Det krävs en långsiktig satsning med deltagande från flera olika tjänstepersonroller, samt en ledning som aktivt visar vägen för en ny typ av medarbetarskap och ledarskap.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Motala kommun, som en del av offentlig sektor, står inför en välfärdsutmaning där vi behöver göra mer för mindre resurser. Vi har också en utmaning i att attrahera arbetskraft till vissa funktioner. Vår strävan var från början, och är fortfarande, att bygga bästa möjliga förutsättningar för att även i framtiden kunna erbjuda kommuninvånarna service av hög kvalitet. Det förutsätter att våra medarbetare har kompetens och utrymme att ta initiativ till nya arbetssätt och lösningar.

Lösningen

Motala kommun, som en del av offentlig sektor, står inför en välfärdsutmaning där vi behöver göra mer för mindre resurser. Vi har också en utmaning i att attrahera arbetskraft till vissa funktioner. Vår strävan var från början, och är fortfarande, att bygga bästa möjliga förutsättningar för att även i framtiden kunna erbjuda kommuninvånarna service av hög kvalitet. Det förutsätter att våra medarbetare har kompetens och utrymme att ta initiativ till nya arbetssätt och lösningar.

Nytta

Våra kunder och medborgare har … > fått ökad möjlighet att aktivt delta i utvecklingen av en kommun i tillväxt. Exempel: Årets innovation 2017 https://extranat.motala.se/media/uploads/Arets-medarbetarinnovation-2017.pdf > tack vare kommunens interna effektiviseringsarbete fått mer tid vid handläggning, där det har behövts. Exempel: Månadens goda exempel juni 2019 https://www.motala.se/nyheter/22820/ > fått ökad tillgänglighet till tjänster genom förenklat språkbruk, kundfokuserade processer, stöd för att ta del av digitaliseringens möjligheter. Exempel: Månadens goda exempel juni 2019 https://www.motala.se/nyheter/biblioteket-arbetar-for-okad-digital-delaktighet/ Bland våra medarbetare har vi främjat en innovativ kultur genom ökad kompetens i förbättrings- och innovationsarbete samt stärkt samverkan internt och externt. Det har vi gjort genom att uppmärksamma 59 Månadens goda exempel sedan 2014. Fem av dessa initiativ har fått priset Årets medarbetarinnovation.

Utvecklingsarbetet

Från 2015 till 2017 inleddes arbetet i projektform med finansiering från Vinnova.

Bidragslämnare: Motala kommun

Kontaktperson: Sofia Löf, sofia.lof@motala.se

Läs mer

www.motala.se/nyheter/uf-och-barncentrum-vinner-arets-medarbetarinnovation/