Smart samhälle – en kunskaps och mötesplats för digitaliseringens möjligheter

Kort beskrivning

Smarta samhället – är en mötes- och kunskapsplats som sprider information om digitaliserings möjligheter inom alla områden. Flera platser med information behövs runt om i Sverige för att höja kunskapen om vår största förändringsresa i moderna tid.

Potential att sprida 

Detta informationsmaterial, folder/webbplats och koncept till utställningen skulle kunna användas i alla kommuner i Sverige tillsammans med regioner och näringsliv. Alla medborgare får samma basinformation på ett enkelt sätt om digitaliseringens möjligheter i ett samhälle.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Bredbandsutbyggnaden pågår i hela Sverige och även inom FIBER TILL ALL I SKÅNE OCH BLEKINGE – projektets upptagningsområde, för att få fart på de sista delarna av fiberutbyggnaden – så behöves en information om ʺnyttan med fibernʺ för att medborgaren skulle varför denna digitala infrastruktur var nödvändig.

Lösningen

Vi såg i projektet FIBER TILL ALLA I SKÅNE OCH BLEKINGE att det behövdes en koppling med nyttan av varför medborgaren skulle gör ett fiberinköp. Vi skapade samhällsinformation med folder, webbplats och en utställning – www.smartasamhallet.se för att ge kunskap om digitaliseringens förutsättningar och möjligheter till medborgaren.

Nytta

Det har gett en kunskapshöjning hos de 10 000 besökare som besöktes utställningen under 6 månader. Många av de som står utanför digitalisering fick en möjlighet att på ett analogt sätt ta till sig kunskap på olika nivåer. Digital teknik sattes i sitt sammanhang och skapade en trygghet om att tekniken kan skapa möjligheter i vår vardag. Vetskap om utställning och folder har spridits runt om i Sverige (genom Post- och telestyrelsens försorg) till andra regioner, som Jönköping, Kronoberg, Västernorrland, Uppsala för att nämna några. Besök har gjorts från hela Sverige till utställningen, Sveriges bredbands-och digitaliseringskoordinatorer gjorde ett av sina inspirationsmöten i utställningen i april, för att se om de kan samverka kring detta informationskoncept. Svenska mässan hämtade inspiration för sin utställning Kvalitetsmässan, som sker hösten 2019.

Utvecklingsarbetet

Lösningarna togs fram genom klassiskt service design manér med ett tydligt användarfokus. Genom observationer, djupintervjuer skapade vi oss insikter som sedan kokades ned till lösningar som testades via prototyper och fortsatta tester. Arbetsprocessen löpte över sex månader och fyra sprintperioder och i ett nära samarbete i ett team bestående av flera olika kompetenser och discipliner.

Bidragslämnare: Region Skåne, Regional utveckling

Kontaktperson: Vivi-Anne Bengtsson, vivi-anne.bengtsson@regionblekinge.se

Läs mer

www.smartasamhallet.se/