Miljövänlig återvinning och kunskapsspridning med Retur-Cykeln

Kort beskrivning

Retur-cykeln skapar möjlighet för invånare att ta ansvar för sin egen avfallshantering även då de inte har tillgång till bil. Tjänsten kombinerar social och ekologisk nytta och är ett klimatsmart alternativ för ett renare Sverige.

Potential att sprida 

Cykeln är ett enkelt och miljövänligt sätt att sprida information med och att skapa kontakter med när man är ute och det har bidragit till ett renare område. Cykeln köpte vi från RISE, som har skapat den och utvecklat idén från början.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Mobile infocenter (MIC) i Borås har länge arbetat med att informera om sopsortering på olika språk, och lära människor hur viktigt det är att ta hand om det vi har, att sopsortera rätt och att få en förståelse hur viktigt detta är för vår framtid. Vi har det senaste året haft fokus på stadsdelarna Norrby och Hässleholmen, då sopor är ett stort problem i dessa områden. Många har svårt att göra sig av med sitt skräp då de inte har tillgång till bil.

Lösningen

I början av 2019 köpte vi in en cykel med släp som tagits fram inom ett projekt för RISE tidigare (Tjafs-Cykeln). Vi på MIC har senare döpt om den till Retur-Cykeln. Det senaste året har vi erbjudit boende i Norrby att vi hämtar upp deras skrymmande avfall och kör det till återvinningscentralen Lusharpan eller till närmaste sopsorteringsstation.

Genom Mobile Info center kan man boka hämtning med Retur-cykeln 2 dagar i veckan, tisdagar och torsdagar, bokningarna sker per telefon.

Nytta

Vi på Mobile Info Center anser att det här är ett väldigt bra och miljövänligt sätt få ett renare Norrby. När vi är ute träffar vi mycket människor så att vi kan sprida informationen vidare. Cykeln väcker mångas nyfikenhet och vi får också frisk luft och motion.

Utvecklingsarbetet

Lisa Andersson på RISE kontaktade oss efter att de haft projektet Tjafs-Cykeln på Norrby, sedan har vi under året anpassat behovet till de som bor på Norrby.

Bidragslämnare: Borås stad

Kontaktperson: Mari Svensson, mari.svensson@boras.se

Läs mer

https://www.facebook.com/watch/?v=139331786983001