Nyckelfria dörrar inom vård och omsorg

Personalen inom vård och omsorg hade det svårt att komma igenom dörrar med händerna fulla, t.ex. in tvättrummet. Lösningen blev en app och ett lås som låser upp & öppnar dörren när personalen närmar sig. Nyttan: underlättar i arbetet, bättre ergonomi, tidsbesparing och bättre basala hygien.

Hur kan man börja göra likadant/använda lösningen?

För mer information kontakta projektgruppen på e-post: vardochomsorg.diggahalland@kungsbacka.se