Konceptbussen – Förbättrad kundupplevelse ombord på stadsbuss

Kort beskrivning

Konceptbussen togs fram genom klassiskt service design manér med ett tydligt användarfokus. Genom observationer, djupintervjuer skapade vi oss insikter om medborgarna och dess resvanor.

Potential att sprida 

Skånetrafiken är övertygade om att de skånska resenärerna på intet sätt är unika utan att samma behov finns i andra svenska – och europeiska – städer. Vi tror också att innovation och nytänk kan bidra till att höja kollektivtrafikens lite tilltufsade status. Genom att fler trafikhuvudmän vågar ta klivet och kräva andra lösningar vid t ex trafikupphandlingar så får vi gemensamma muskler att göra skillnad för våra användare.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

En grupp på Skånetrafiken började fråga sig om vi verkligen mötte våra kunders behov, och om vi överhuvudtaget visste vilka dessa var. Eller gjorde vi bara en massa antaganden och utgick från en traditionell verksamhetsyn om hur en stadsbuss ska se ut och fungera? Samtidigt stod vi inför ett snabbt ökande problem med trängsel ombord och frånåkta resenärer som en följd av det. Sammanfattningsvis ville vi jobba med paradoxen att förbättra kundupplevelsen i en miljö som utsattes för påfrestningar i form av trängsel och traditionellt tänkande. Dessutom ville vi visa på att man kan göra förflyttningen snabbt.

Lösningen

Lösningen blev en Konceptbuss. Tillsammans med våra samarbetspartners; Veryday och Volvo tog vi fram ett fordon med ett antal funktionella lösningar ombord. Ombord på bussen finns ett antal funktionella lösningar som syftar till att möta de behov som våra resenärer hade. De mest utmärkande insikterna om behoven handlade om 1. Resenärer i rusningstrafik upplevde en känsla av att vara inträngd eller i vägen och en oro över att inte komma av på rätt hållplats på grund av trängseln 2. Att en kort stadsbussresa många gånger kanske inte krävde en sittplats men däremot en lösning som gjorde att du kunde stå tryggt och stadigt och utan att du kände det som att du åkte andra klass bara för att du stod upp.

Nytta

Idag finns några av de prototypade lösningarna från konceptbussen implementerade i verkligheten. Sedan vintern 2018 har elbussarna på linje 7 i Malmö en hörnsoffa ombord som både är till nytta för de som vill resa i grupp men som även tar bort oron över att vara instängd och inte hinna av i tid eftersom ingen sitter innerst. På HelsingborgsExpressen (Linje 1) rullar sedan i somras stadsbussar med ett specialkonstruerat ståbord som underlättar både kapaciteten och tryggheten att stå ombord.

Utvecklingsarbetet

Lösningarna togs fram genom klassiskt service design manér med ett tydligt användarfokus. Genom observationer, djupintervjuer skapade vi oss insikter som sedan kokades ned till lösningar som testades via prototyper och fortsatta tester. Arbetsprocessen löpte över sex månader och fyra sprintperioder och i ett nära samarbete i ett team bestående av flera olika kompetenser och discipliner.

Bidragslämnare: Skånetrafiken

Kontaktperson: Anna Archer, anna.archer@skanetrafiken.se

Läs mer

www.skanetrafiken.se/aktuellt/konceptbussen1.0/