Drönagränser: utred fastighetsgränser med hjälp av drönare

I Värmdö använder kommunen drönare för att säkerställa fastighetsgränser. Fastighetsägare hjälper till genom att markera sina tomtgränser på ett synligt sätt som gör det möjligt att koordinatsätta gränserna i kartan.
I Sverige finns det många osäkra fastighetsgränser. För att invånare ska få ett tryggt och säkert bygglov är det viktigt att fastighetsgränserna ligger rätt i kartan. Det är också en viktigt förutsättning för att t.ex. kunna digitalisera detaljplaner. Det traditionella sättet att ta reda på var fastighetsgränserna ligger är långsamma och resurskrävande. Genom att istället använda drönare och ta hjälp av invånarna blir det både enklare och går fortare!

Vill du testa det här i din organisation?
Om du vill använda drönare för att säkerställa fastighetsgränser i din kommun kan du kontakta Malin Sträng i Värmdö kommun.
malin.strang@varmdo.se,
telefon: 08-570 475 50