Hedersomnämnande 2020 – Digital daglig verksamhet, glädje för många

Digital verksamhet, ett alternativ för att tillgodose behovet hos brukarna som inte fysiskt kan komma till sin dagliga verksamhet. Genom att använda digitala lösningar kan vi möjliggöra för brukare att ta del av aktiviteter även de dagar de inte har möjlighet att ta sig till sin dagliga verksamhet.

Hur kan man börja göra likadant/använda lösningen?

För mer information kontakta: vanja.schwamberg@stockholm.se