Digisupport – Digitalt stöd och förenklade arbetsprocesser för skolan

Digisupport är en plattform för att nå ut till lärare med digitala tjänster och processer. Genom att använda supporten kan lärarna enklare uppfylla sitt kärnuppdrag att höja sin och elevernas digitala kompetens. Det underlättar för såväl lärare, rektorer, IT pedagoger och de som arbetar centralt. De flesta kommuner har intranät, men saknar ett verksamhetsspecifikt stöd. Digisupport ger verksamhetsspecifikt stöd och skapar samtidigt en samverkansyta genom de automatiserade kopplingar som finns på siten. Det är dessa olika kopplingar som skapar mervärdet.

Vill du testa detta i din organisation?
Vill du också öka stödet till lärare och andra genom att använda digisupport så kan du kontakta Katarina Eriksson i Luleå.

Katarina.eriksson@skol.lulea.se