Bup Skåne online för ökat psykiskt välbefinnande i samhället

Med hjälp av Bup Skåne online bidrar region Skåne till att göra insatser för psykisk hälsa tillgängliga för alla. Antalet barn och unga som upplever psykisk ohälsa fortsätter att öka i vårt samhälle och det finns en stor och ökande efterfrågan på Bups tjänster. Dessutom vet vi att många barn och unga inte alls söker hjälp kring sin psykiska ohälsa. För att motverka diskriminering av vem som får tillgång till insatser kring psykisk (o)hälsa arbetar Bup Skåne med nytänkande för hitta nya lösningar med målet att tillgängliggöra hjälp för alla barn och unga kring psykisk (o)hälsa. Denna webbtjänst bidrar i allra högsta grad till att främja psykisk hälsa för alla!

Vill du testa det här i din organisation?

Denna befintliga webbtjänst kan användas av andra regioner, kommuner, elevhälsa etc. Om du vill veta mer om hur du kan skapa online tjänst i din verksamhet kontakta Annika Nilsson, regional verksamhetsutvecklare Bup Skåne annika.b.nilsson@skane.se