HEDERSOMNÄMNANDE: Från 2 veckor till 2 minuter – minskad administration i sjukvården

Kort beskrivning

Blå Appen är ett digitalt verktyg där medborgare, patienter får besvara frågor i formulär, skattningsskalor. Sjukvården skickar frågorna via sms eller mail. Inkomna svar rättas och standardiserade texter till journaler sker på sekunden.

Potential att sprida 

Blå Appen utvecklades specifikt för BUP, men är nu på väg att breddinföras över hela Region Skånes sjukvård. Appen går att använda vid alla sjukvårdsenheter, samma grundfunktioner, man bara byter formulär. Det är även möjligt för andra regioner, privata aktörer m.fl. att använda Blå Appen, det sker då via avtal med företaget Stretch.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Sjukvården hade analoga rutiner, papper, penna, telefonintervjuer. Insamlat material skulle hanteras, beräknas och administreras icke digitalt.

Lösningen

Blå Appen är ett digitalt verktyg där medborgare, patienter får besvara frågor i formulär, skattningsskalor. Sjukvården skickar frågorna via sms eller mail. Inkomna svar rättas och standardiserade texter till journaler sker på sekunden. Stöd i standardiserade vårdprocesser för medarbetare inom sjukvården, BUP. Modernt, säkert som tar bort oerhört mycket tid för administration och erbjuder medborgare, patienter en användarvänlig och enhetlig digital kommunikation.

Nytta

Administration att samla in underlag i alla delar av vårdprocesserna vid bedömningar, utredningar, behandlingar och uppföljningar som tidigare har kunnat ta veckor i administration och väntetider kan nu ske på bara någon minut. Med minskad administration kan vården minska köer, öka tillgänglighet och erbjuda en modern lösning.

Utvecklingsarbetet

Blå Appen utvecklades först som ett stöd i ett forskningsprojekt, sedan sågs nyttan kunna vara för hela specialist BUP, sedan för Första linjen, Vuxenpsykiatrin, habilitering, onkologin osv.

Bidragslämnare: Region Skåne, Psykiatri Skåne, BUP

Kontaktperson: Annika Nilsson, annika.b.nilsson@skane.se

Läs mer

Informationsfolder – Blå Appen