Hedersomnämnande 2020 – Bildstöd för att öka barns delaktighet inom socialtjänsten

Kort om lösningen: Ett enkelt bildstöd som på ett pedagogiskt och lekfullt sätt beskriver socialtjänstens utredningsprocess på en övergripande nivå. Syftet med bildstödet är att hjälpa barn att få ökad förståelse för socialtjänsten, men också för sin unika situation och utredning.

Hur kan man börja göra likadant/använda lösningen?

Bildstödet finns att hämta på https://www.kumla.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/till-dig-som-ar-ung/du-som-ar-kallad-pa-mote.html, under fliken ”Vad kommer att hända nu”.  Bilderna som använts är hämtade från www.bildstod.se