OPI-handboken

Förenklat innovationssamarbete mellan offentlig och privat sektor

Kort beskrivning

Handboken förenklar innovationssamarbete mellan offentlig och privat aktör i ett tidigt skede, utan att det försvårar en eventuell framtida upphandling av lösningen.

Potential att sprida 

Offentlig sektor handlar för 20% av Sveriges BNP. Om offentlig sektor kan bli bättre på att driva innovationssamarbeten med det svenska näringslivet kan innovationskraften öka markant vilket leder till bättre välfärd, mer arbetstillfällen samt kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Handboken finns för fri nedladdning här >>

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Staden har varit en del av ett EU-projekt där vi ville främja innovativa lösningar genom att matcha offentlig sektors utmaningar med marknadens innovationer. Projektet resulterade i en handbok som vägleder i hur offentlig och privat sektor kan samarbeta om nya produkter och tjänster utan att vara köpare och säljare till varandra. Istället är vi likvärdiga utvecklingspartners. Handboken beskriver tillvägagångssättet och innehåller även en avtalsmall. Följer parterna metoden kan de utveckla ett förtroendefullt samarbete men ändå efter avslutat projekt genomföra en vanlig upphandling.

Lösningen

För att nå de globala målen måste nytänkande uppmuntras. Ett tätt utbyte är viktigt i ett tidigt skede mellan offentlig och privat sektor för att hitta nya sätt att lösa problem. Samarbetet måste starta före en upphandling för att utforska behovet.

Nytta

Näringslivsklimatet blir mer innovativt när offentlig sektor delar med sig av sin kompetens, kännedom kring framtida behov och tillgång medborgarnas preferenser. Därmed kan innovation utifrån medborgarnas behov utvecklas snabbare och komma snabbare till marknaden. Nya testade produkter och tjänster kan ger nya arbetstillfällen och ökade affärer för det lokala näringslivet.

Utvecklingsarbetet

Handboken togs fram inom ramen för ett danskt och svenskt EU-projekt som hette Cleantech Tipp. Erfarenheterna från olika case samlades i handboken. Handboken har sedan bearbetats av stadens inköpsenhet och stadsjuridiska enheten.

Bidragslämnare: Helsingborgs stad

Kontaktperson: Petra Rantzow, petra.rantzow@helsingborg.se. För att ta del av handboken, mejla annika.persson3@helsingborg.se