Digitala rörelsefilmer för hälsa!

Kort beskrivning

Genom nya digitala rörelsefilmer som känns härliga att se på och är enkla att ta till sig – filmer i vacker miljö med tydlig Gotlandsankytning, bidrar vi till att fler människor får ökade möjligheter att självständigt främja sin hälsa och skapa ökat välbefinnande – genom alla åldrar och i olika tider i livet!

Potential att sprida 

Stor potential för främjad hälsa. Filmerna kan användas inom t.ex särskilda boenden, inom omsorgen, på sjukhus eller i vilken annan verksamhet som vill. Filmerna har lagts ut på https://gotland.se/rorelsefilmer samt på Region Gotlands Youtubekonto och är tillgängliga för alla.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Den “preventiva paradoxen” visar oss att ju fler människor som gör små hälsoförbättringar, desto bättre – jämfört med om några få människor gör stora åtgärder. Som en del av vårt hälsofrämjande arbete i stort och också särskilt det fallförebyggande arbete som bedrivs året runt på Gotland, ville vi genom att utveckla rörelsefilmer digitalt skapa ökade möjligheter för fler tillfällen av balans- och styrketräning liksom sittjympa på våra fasta mötesplatser för personer 65+ samt utveckla arbetet med mobila mötesplatser.

Lösningen

Med hjälp av våra mobiler spelade vi sommaren 2019 in ett antal olika rörelsefilmer –  balans- och rörelseträning & sittjympa, på varierande ca 3-20 minuter, för att passa olika behov och omständigheter.

Fysioterapeut planerade filmernas innehåll utifrån olika målgruppers behov, för att underlätta och få fler människor intresserade. Huvudmålgrupp vid planering av filminspelning var personer 65+ på våra mötesplatser men också personer som hellre skulle välja att se filmerna hemifrån än att fysiskt besöka våra verksamheter.

Därutöver tillkom bonuseffekterna av att filmerna kan användas inom t.ex särskilda boenden, inom omsorgen, på sjukhus eller i vilken annan verksamhet som vill.

Extra-extra blev bonusen att filmerna har lagts på Region Gotlands intranät för att även medarbetare inom Region Gotland ska kunna ta del av filmerna som del av pausjympa på kontoret/som del av sammanträden.

Nytta

Redan nu ser vi att filmerna får stort genomslag. Filmerna har redan fått fler användningsområden än vad vi själva anade i samband med filmning. Vi är just nu i implementeringsfas där information går ut till olika verksamheter och är tänkta att börja användas i verksamhet. Filmerna är redan i bruk på mötesplatser och har börjat spridas i de kanaler vi har samt kommer att lyftas ytterligare inför Trill Int Ikull – fallförebyggande kampanjvecka i början av oktober.

Nyttan blir

– ökade möjligheter till fler tillfällen av rörelse/balansträning på våra mötesplatser genom att frivilliga i verksamheten enklare kan leda sittande eller stående rörelseträning för våra gäster

– att alla åldersgrupper kan använda sig av träningen från den plats man befinner sig genom att ha access till filmerna på Gotland.se samt Youtube

– personal inom Region Gotland kan få ökat välbefinnande och hälsa i arbetet och i stort, genom att få möjlighet att ta aktiva pauser med avslutande guidat fokus på återhämtning.

Utvecklingsarbetet

Initialt började arbetet under 2018 med att spela in filer som låg på stationära datorer på en av våra mötesplatser. Från att vi började diskutera möjligheten att spela in och lägga online, har arbetet genomförts på kort tid – sommaren 2019.

Framgångsfaktor har varit att kunna spela in via mobilen på enkelt sätt,  möjligheten att redigera i iMovie för att därefter iordningsställas i enlighet med grafisk profil.

Bidragslämnare: Hälsofrämjande enheten, socialförvaltningen, Region Gotland

Kontaktperson: Tove Öberg, tove.oberg@gotland.se

Läs mer

https://gotland.se/rorelsefilmer