Skapa superkraft för digital transformation

Kort beskrivning

En enkel tävling med en kompetensresa som pris visade sig lösa många nutida och framtida utmaningar – samtidigt! Vinnande team fick utse en medarbetare som blev våra första robotutvecklare. Vi skapade därmed goda exempel och tilltro till ny teknik och framtiden.

Potential att sprida 

Lösningen är enkel att kopiera och använda för andra nyheter som är på intåg i organisationer. Nyttan är densamma, oavsett organisation. En viktig förutsättning är att ni som organisation vill ha fler som aktivt vill bidra att forma framtiden för er verksamhet.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Vi stod inför flera problem/utmaningar som har beröringspunkter till varandra:

A. Vi har arbetsuppgifter med manuella, monotona och tidskrävande moment, som behöver en lösning för att skapa nöjdare medarbetare, och skapa kortare ledtid för ökad kundnöjdhet. Budgeten omöjliggör systemutveckling. Kan vi hitta en annan billigare lösning?

B. Vi behöver öka vår digitala kompetens och träna på användningsområden för nya tekniker. Det är viktigt för att leverera smartare tjänster, anpassade för det digitala samhället. Inte minst för att möjliggöra nya nyttor tillsammans med andra. Digitalisering är en lagsport. Kan vi hitta nya sätt att öka takten?

C. Omvärldsanalyser visar ett växande kompetensbehov som utmynnar från ökad digitalisering, som samhället har svårigheter att lösa. Vi är många som konkurrerar om samma kompetens. Parallellt står vissa yrkesgrupper inför ett potentiellt hot, att bli ersatta av teknik som AI och  robotar. Kan vi hitta ett nytt sätt att möta detta i framtiden?

Lösningen

Vi behövde börja träna robotisering i enklare former och tog in Robotic Process Automation (RPA). För att visa på framtidens möjligheter lanserade vi en tävling! Verksamhetskunniga kunde komma in med förslag på användningsområden för den nya tekniken som kan lösa problem på ett kostnadseffektivt sätt. Bästa förslaget fick priset att delta i en kompetensresa! Utsedd medarbetare i vinnande team fick bli vår första robotutvecklare. Vi skapade därmed goda exempel och tilltro till ny teknik och framtiden. D.v.s. en lösning på andra samtida problem och framtidsutmaningar (B och C).

Tävlingen engagerade! Vi utsåg två vinnare som kort därefter har tröjor med “Robotutvecklare@SPV” och med “#RPA” på ryggen. Den nya tekniken togs an i rasande fart och “Kundservice-Fanny” och “Statliga avtals-Joanna” var snart de som kan “new tech”. De blev våra främsta ambassadörer för framtiden. Alla kan vara med! Vi möjliggör samtidigt nya sätt att leverera bättre tjänster och få nöjdare kunder.

Nytta

Vi skapar ökad förändringskraft, ökad kompetens och inte minst bättre tjänster för våra kunder. Nyttan är också ökad framtidstro hos dem som kan uppleva ett hot från digitalisering och nya tekniker. Det är verkligen en kompetensresa – att exempelvis gå från att vara just den traditionella ”Kundservice-Fanny” till ”Robot-Fanny”. Att vara den som för talan för tekniken, att utveckla tekniken, att vara den som är bäst på ”det nya”.

Det vi åstadkommit hittills är bara början på oändliga möjligheter som kan skapas om vi tar digitalisering och ny teknik utanför IT- och utvecklingsavdelningar. Vår första tävling har bl.a. har medfört att minst 20% av (främst) vår administrativa personal gått utbildningen Elements of AI. Många har pratat om ”roboten” som en intresseväckare.

Utvecklingsarbetet

Idéer utifrån utmaningar kombinerat med trender skapade idé om tävling. En POC visade att idén var möjlig, och därefter driftsattes den tekniska lösningen. Den stora lösningen handlade dock om människorna.

Bidragslämnare: Statens tjänstepensionsverk

Kontaktperson: Erika Sjödin, erika.sjodin@spv.se