Sadima. Kommunikation i mödravårdssamtal mellan barnmorskor och gravida

Kort beskrivning

Vi har gjort ett dialogstöd för Ipad, SADIMA – för barnmorskor och arabisktalande kvinnor. Appen används i vårdmöten när tolk inte finns och främjar kvinnornas medicinska och psykosociala behov och patientsäkerhet samt avlastar barnmorskors jobbstress.

Potential att sprida 

Appen SADIMA är gratis och tillgänglig för mödravården i hela Sverige via App Store. Vi har informerat om resultat på konferenser, artiklar och rapporter, liksom till samordningsbarnmorskor, som diskuterar innovationer inom mödravården. Vi har demonstrerat appen inom mödravården, så att den kan komma till användning i hela Sverige. Principen för appen skulle lätt kunna skalas upp och användas i andra vårdkontexter, även utanför Sverige.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Det är brister i kommunikationen mellan utlandsfödda kvinnor och barnmorskor i mödravården. Därför har en app utvecklats som dialogstöd. Normkritik är motiverad, eftersom den svenska vårdens syn på utrikesfödda kan vara en del av problemet. Normkritiken inriktas framför allt på jämlikhet mellan kvinnor med olika etnicitet. Mödravården ska bli mer jämlik och dialogisk och patientsäker. Appen i Ipaden ska komplettera tolkar, eftersom kvinnorna då fritt kan tala med barnmorskorna om känsliga ämnen när ingen tolk är med.

Lösningen

En app har utvecklats som dialogstöd i samverkan med barnmorskor och gravida kvinnor i mödravården och mjukvaruföretaget PIXL baserat i USA och Kanada. Projektet har godkänts av Etikprövningsnämnden i Linköping. I appen informerar vi om mödravård. Studien görs iterativt i samarbete med barnmorskor och kvinnor. Appen SADIMA kan laddas ner till Ipad, så att kvinnorna fritt kan tala med barnmorskorna om känsliga ämnen när ingen tolk är med. Appen med bilder, filmer och uppläst tal ökar förståelsen, särskilt för dem som är analfabeter. Appen förklarar vad som händer vid vårdmötena, och varför.

Nytta

Bruket av appen kan förbättra och kvalitetssäkra mödravården genom att kvinnorna och deras partner ökar sin förståelse om vad graviditet, fosterutveckling och föräldraskap är och genom att barnmorskorna kan kontrollera att kvinnorna har fått korrekt information, vilket minskar stressen för dem. Kvinnorna ökar sina kunskaper och sin handlingsberedskap, vilket gör dem mer jämställda med svensktalande kvinnor. Vi visar på de möjligheter och risker som finns i kommunikation där parterna inte förstår varandra och hur kommunikationen kan främjas genom ett dialogstödet SADIMA i vården.

Utvecklingsarbetet

Appen har gjorts i samarbete med barnmorskor, arabisk- och svensktalande kvinnor och app-utvecklarna PIXL. Vi analyserar i workshoppar, utvecklar en testapp, testar den i mödravården och gör appen alltmer användarvänlig för kvinnor och barnmorskor. Metoderna som används är intervju, text- och diskursanalys, multimodal och normkritisk analys med dubbel reflexivitet (svenskt och arabiskt). Appen ska kvalitetssäkras genom utvärdering. Därefter ska den nyttiggöras och spridas i mödravården i Sverige.

Bidragslämnare: Linnéuniversitetet och Region Kalmar Län

Kontaktperson: Gunilla Byrman, gunilla.byrman@lnu.se

Läs mer

Länk till appen i Appstore – (https://apps.apple.com/se/app/sadima/id1453256056).