Möjliggörare av medborgarnas driv, motivation och ambition

Kort beskrivning

Personer med stora och små idéer som vill vara med och driva Helsingborg mot stadens vision kan få coachning och ansöka upp till 100 000 kornor för att förverkliga sin idé. Idéerna bedöms utifrån potentitella samhällsnyttan för staden.

Potential att sprida 

Visionsfonden är en enkel metod som skapar engagemang och uppmuntrar till att vara delaktig i skapandet av framtidens stad. Det som egentligen behövs är att bestäma sig för att ta vara på medborgarnas idéer, avsätta en viss del av stadsbudgeten samt att utse en ansvarig och börja med spridning av engagemanget kring Visionsfonden.

Längre beskrivning

Förbättringsområde

Helsingborgs stad strävar mot skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för människor, organisationer och företag. Vi saknade tidigare en möjliggörare för att ta vara på medborgarnas idéer.

Lösningen

Lösningen är att vem som helst i världen kan ansöka om att bidra till framtidens stad för invånarna i Helsingborg. Genom Visionsfonden kan personen får coachning gällande sin innovation och ansöka upp till 100 000 kronor för att förverkliga sin idé.

Vi jobbar mycket med våra sociala medier – Instagram och Facebook. Men är också ute på olika events och planerar egna work-shops för allmänheten för att sprida ordet om Visionsfonden men också coacha i hur man ansöker. Vi får även hjälp av dem som har fått beviljat och genomför sitt projekt då de taggar oss i olika inlägg eller sprider ordet om Visionsfonden när de pratar med andra. Alla förvaltningar har också kännedom om Visionsfonden och möter de en medborgare som har idéer så tipsar de om Visionsfonden.

Nytta

Lite medel ger högt mervärde. En miljon om året har gjort att vi har kunnat bevilja 97 projektidéer. Vi möjliggör att vem som helst kan vara med och skapa vår framtida stad och vi kan ta vara på innovativa idéer som finns i vår omvärld. Projektidéer som engagerar särskilda grupper eller svarar på ett eller flera behov som finns i staden värdesätts.

Utvecklingsarbetet

En del av stadens vision är att staden ska vara en plattform som tar vara på medbogarnas innovationer. Beslut fattades att avsätta en miljon kronor per år för personer som vill testa idéer som bygger på visionens strävan mot ett skapande, gemensam, global, pulsernade och balanserad stad för människor, organisationer och företag som lever och verkar i Helsingborg.

Bidragslämnare: Helsingborg stad

Kontaktperson: Semra Redzepagic, semra.redzepagic@helsingborg.se

Läs mer

https://helsingborg.se/kommun-och-politik/helsingborg-2035/visionsfonden/