VINNARE 2019: MatGlad-apparna låter alla lyckas i köket oavsett förkunskap, förmåga eller funktionsvariation

Kort beskrivning

Matglad-apparna är kognitiva hjälpmedel för personer med intellektuella funktionsvariationer i hela landet. Matglad-apparna bidrar till att öka matglädjen i aktuell målgrupp och ger inspiration kring mat och måltider, livsmedelsval och tillagning.

Potential att sprida 

MatGlad-apparna kan användas av personer med kognitiva funktionsvariationer inom t ex socialpsykiatrin/neuropsykiatrin. De kan också användas av personer som pga skada/sjukdom inte har förmågan att själva planera och laga sina egna måltider t ex  vid utbrändhet, utmattningssyndrom, demenssjukdom etc.  MatGlad-apparna kan även användas av personer med förvärvade hjärnskador och stroke. De kan användas av föräldrar/anhöriga till målgruppen och av omsorgspersonal samt av pedagoger inom särskolan.
 

Längre beskrivning

Förbättringsområde

MatGlad-apparna utvecklades efter att ett behov identifierats där man såg att ett verktyg behövdes för att förbättra maten för personer med intellektuella funktionsvariationer i Borås Stad. De boende hade stora problem att klara matlagningen med de bristfälliga hjälpmedel som fanns. Att läsa, förstå och tillgodogöra sig innehållet i vanliga kokböcker fungerade ej och då de inte kunde ta till sig informationen blev följden ohälsosam mat i form av snabbmat vilket ledde till höga ohälsotal. Hushållningssällskapet Västra kontaktades som utvecklade först en matlagningsapp på lätt svenska

(MatGlad) och sedan en app med film-, bild- och talstöd (MatGlad-helt-enkelt). Med MatGlad-apparna tar personer med intellektuella funktionsvariationer ansvar för sin egen matlagning, vilket stärker självkänsla, ger träning och rörlighet. Idén är att ge personer som är beroende av andras matlagning möjlighet att laga sin egen mat. Idag används MatGlad-apparna i hela landet och är nedladdade ca 200000 ggr.

Lösningen

MatGlad och MatGlad-helt-enkelt är kostnadsfria appar som på ett tydligt o lätt språk ger kognitivt stöd till personer med funktionsvariationer. Matglad-apparna har producerats med ny teknik och är banbrytande i sin pedagogik och plattform. De är innovativa och har en unik design/utformning. MatGlad (på lätt svenska) och MatGlad-helt-enkelt (med film- och talstöd) har blivit verktyg för planering, inköp och matlagning samt ger information, inspiration och matglädje. MatGlad-apparna används av personer med funktionsvariationer och omsorgspersonal i hela Sverige. Apparna MatGlad och MatGlad-helt-enkelt guidar genom matlagningen från början till den färdiga måltiden.  Allting tillagas i kronologisk ordning så att både huvudrätt och tillbehör blir klara samtidigt. Apparna innehåller lättlagade recept (kopplade till praktiska inköpslistor) med stegvisa instruktioner för veckans alla dagar. Dessutom innehåller MatGlad-appen en planeringsguide för veckomatsedel.

Nytta

Personer med funktionsvariationer är ofta i olika grad beroende av andra när det gäller måltidssituationen, vad måltiderna består av och hur de tillagas. Matglad-apparna är pedagogiska stöd för LSS-personal i sitt motivationsarbete för att skapa bra måltider för de som bor i grupp- eller serviceboenden. LSS-personalen ska motivera utan att samtidigt inkräkta på den boendes integritet. MatGlad-apparna är då både ett hjälpmedel och en inspirationskälla för personalen. Många exempel kan ges på att MatGlad-apparna bidrar till en ökad matglädje och livskvalitet. Att det är viktigt att äta bra vet ”alla”, men ibland är det själva matlagningen som är svår och sätter upp hinder. MatGlad är då ett verktyg som sänker trösklarna och gör det både roligare och enklare att laga sin egen mat. MatGlad-appen visar att innovativt tänkande inte bara handlar om att utveckla nya saker, utan lika mycket om att packa vardagliga uppgifter och processer på ett smart sätt.

Utvecklingsarbetet

HS Västra har huvudansvaret för MatGlad med Margareta Frost som projektledare.  Styrgruppen har dragit upp riktlinjer för utvecklingen tillsammans med referens- och expertgrupp (sakkunniga). En förtroendefull relation mellan styrgruppen/utvecklarna och referens- samt testgrupper har varit viktigt för resultatet. Samarbetspartners (Borås Stad/Alingsås kommun/FUB/Grunden/Prima Cura) har haft en stor och avgörande roll för utvecklingen med ett kontinuerligt testarbete med feedback och återkoppling.

Bidragslämnare: Alingsås stad och Hushållningssällskapet Västra

Kontaktperson: Margareta Frost, margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Läs mer