Lätt att sprida-priset 2019

Lätt att sprida-priset delades ut för första gången under Innovationsveckan 2019. 30 bidrag skickades in till tävlingen, och över 1000 personer tog del av lösningarna och röstade på sin favorit. Vinnaren blev bidraget MatGlad-apparna.

Här kan du läsa mer om 2019 års bidrag till Lätt att sprida-priset. Bidragen kommer från olika delar av offentlig sektor. En del handlar om lösningar som man utvecklat och implementerat på egen hand i sin verksamhet, andra om framgångsrikt införande av redan befintliga tjänster eller arbetssätt som man tror kan vara av nytta för andra.

Bokningstjänst för ämnessamtal på gymnasiet

Med en innovativ bokningstjänst för ämnessamtal är det nu lättare att realisera idéen om personligt möte mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Resultatet är både ökad måluppfyllelse och en kraftigt förenklad administrativ arbetsinsats.

Digitala rörelsefilmer för hälsa!

Genom nya digitala rörelsefilmer som känns härliga att se på och är enkla att ta till sig - filmer i vacker miljö med tydlig Gotlandsankytning, bidrar vi till att fler människor får ökade möjligheter att självständigt främja sin hälsa och skapa ökat välbefinnande - genom alla åldrar och i olika tider i livet!

Färre återinläggningar i psykiatrin efter färdighetsträning i slutenvården.

Genom att utbilda sjuksköterskor och skötare till färdighetstränare inom dialektisk beteendeterapi (DBT) kan vi erbjuda en svårbehandlad patientgrupp, patienter med självskadebeteende, meningsfull slutenvård. Patienterna får kartlägga sina triggers, förstå sina känslor och färdighetsträna för att hitta ett mer funktionellt sätt att hantera sina känslor.

Hej då plastpåse

”Hej då platspåse” är ett initiativ av lokalvården i Kungsbacka. Plastpåsar togs bort i papperskorgar, där det var möjligt.

KliMATlådan

KliMATlådan" Personalen får köpa överbliven skolmat, för att spara på miljön och minska matsvinn. Du tar med dig en tom matlåda hemifrån som du fyller med mat som blivit över i serveringsdiskarna. Betalningen sker genom swish.

Personcentrerad granskning av vårdplaner

En ökad personcentrering i vårdplanernas innehåll har inneburit att patienterna blivit mer delaktiga i upprättandet och utvärderingen av sin egna vårdplaner. Större hänsyn har tagits till patientens egna berättelse, synpunkter och resurser. Att använda en granskningsmetod har varit värdefullt för att gå vidare i kvalitetsarbetet. Själva mötet med patienten, de spontana samtalen och aktiviteterna ingår också i det personcentrerade tankesättet, men kanske svårare att mäta.

Safewards, vägen till trygghet

Safewards är en väl beprövad personcentrerad intervention för att reducera hot och våld. Genom att ta till sig Safewards som delats via internet och ge varandra stöd via Skype vill vi skapa en bättre vård och arbetsmiljö

Skapa superkraft för digital transformation

En enkel tävling med en kompetensresa som pris visade sig lösa många nutida och framtida utmaningar - samtidigt! Vinnande team fick utse en medarbetare som blev våra första robotutvecklare. Vi skapade därmed goda exempel och tilltro till ny teknik och framtiden.

Surfsupport för seniorer med gymnasieelever som lärare!

Genom en ny samverkan mellan gymnasieskola och öppen, förebyggande verksamhet för personer 65+, har vi inom Region Gotland lyckats att skapa en viktig mötesplats mellan generationer - där den digitala inkluderingen har en central plats och där vi sett goda effekter i både digital kompetens och mervärde i form av goda möten.

Vi gör varandra bra

Genom att systematiskt, strukturellt och fokuserat arbeta med problemlösning och uppföljning av patienternas förbättringsförslag, kunnat öka kvalitén för patienterna och förbättra avdelningens arbetssätt.

Vårdhund på remiss

Hundens förmåga att skapa motivation till fysisk, kognitiv och sociala förmågor samtidigt som den lugnar, tröstar och ger glädje till våra äldre gör den till en viktig resurs inom äldrevården.