2022-09-30

Bup Skåne online för ökat psykiskt välbefinnande i samhället

Med hjälp av Bup Skåne online bidrar region Skåne till att göra insatser för psykisk hälsa tillgängliga för alla. Antalet…

Läs mer

2022-09-30

Visualiserad klimatdata i våra klassrum

Eleverna på Västra Ramlösa skola får tillgång till stadens och skolans klimatdata, på så sätt blir det lättare för eleverna…

Läs mer

2022-09-30

Återvinning Anytime – dygnet runt, året om

Återvinning Anytime skapar tillgänglighet till återvinning dygnet runt för våra invånare. Idag har många problem att få livspusslet att gå…

Läs mer

2022-09-30

Dikeskartan – innovation som ringar på vattnet

Diken utgör 70% av Sveriges vattendrag och det är många aktörer i samhället som behöver veta var de finns – …

Läs mer

2022-09-30

Innovationsplattform för öppen innovation

Innovation.helsingborg.se är navet i Helsingborgs satsning på innovation. Här samlar staden sina stadsgemensamma utmaningar och hela innovationsportföljen. Innovationsplattformen är byggd…

Läs mer

2022-09-30

AI-verktyg för framkomliga vägar

Med hjälp av ett AI-verktyg i mobiler som placeras i framrutan på sopbilar kan Helsingborg läsa av hur vägbanan mår….

Läs mer