2021-10-04

Skogs-Wifi, en innovativ mötesplats för kontorsarbete eller möten

Härnösands kommun har lanserat skogs-wifi för att uppmuntra kontorsarbete och möten ute i naturen. Skogs-wifi är en solcellsdriven router som…

Läs mer

2021-10-04

Drönagränser: utred fastighetsgränser med hjälp av drönare

I Värmdö använder kommunen drönare för att säkerställa fastighetsgränser. Fastighetsägare hjälper till genom att markera sina tomtgränser på ett synligt…

Läs mer

2021-10-04

Teknikjakten – Ett enkelt och roligt sätt att arbeta med digital delaktighet

Teknikjakten låter deltagaren lära sig mer om teknik genom att på ett roligt och spännande vis lösa olika typer av…

Läs mer

2021-10-04

Skoskydd av återanvänt tyg – medskapande som ger minskad miljöbelastning och skapar social hållbarhet

Kungsbacka har slutat att använda engångsskoskydd av plast i Teknikens hus och använder nu skoskydd i återanvänt tyg. Trots pandemiåret…

Läs mer

2021-10-04

Sustainable Poetry – Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter för ett samskapande lärande har barn och unga i förskolor och skolor fått möjlighet att…

Läs mer

2021-10-04

Digisupport – Digitalt stöd och förenklade arbetsprocesser för skolan

Digisupport är en plattform för att nå ut till lärare med digitala tjänster och processer. Genom att använda supporten kan…

Läs mer