2019-09-27

VINNARE 2019: MatGlad-apparna låter alla lyckas i köket oavsett förkunskap, förmåga eller funktionsvariation

Kort beskrivning Matglad-apparna är kognitiva hjälpmedel för personer med intellektuella funktionsvariationer i hela landet. Matglad-apparna bidrar till att öka matglädjen…

Läs mer

2019-09-25

HEDERSOMNÄMNANDE: Från 2 veckor till 2 minuter – minskad administration i sjukvården

Kort beskrivning Blå Appen är ett digitalt verktyg där medborgare, patienter får besvara frågor i formulär, skattningsskalor. Sjukvården skickar frågorna…

Läs mer

2019-09-25

HEDERSOMNÄMNANDE: Smarta kartan hjälper städer med delningsekonomi

Kort beskrivning Smarta kartan är en medborgardriven tjänst som hjälper städer och dess medborgare med delningsekonomi. Med hjälp av en…

Läs mer

2019-09-27

Bokningstjänst för ämnessamtal på gymnasiet

Kort beskrivning Med en innovativ bokningstjänst för ämnessamtal är det nu lättare att realisera idéen om personligt möte mellan lärare,…

Läs mer

2019-09-25

Digitala rörelsefilmer för hälsa!

Kort beskrivning Genom nya digitala rörelsefilmer som känns härliga att se på och är enkla att ta till sig –…

Läs mer

Efter barnförhöret folder

2019-09-25

Fler barn har fått tillgång till stöd och information vid misstanke om barnmisshandel

Kort beskrivning Med utgångspunkt i modellen ”Efter barnförhöret” får fler barn och föräldrar tillgång till stöd och information vid misstanke…

Läs mer

2019-09-24

Friskare och hållbarare medarbetare med Hållbar Vardag

Kort beskrivning Vår ambition är att alla våra medarbetare ska ha en hållbar vardag på jobbet och hemma. Tack vare…

Läs mer

2019-09-27

Färre återinläggningar i psykiatrin efter färdighetsträning i slutenvården.

Kort beskrivning Genom att utbilda sjuksköterskor och skötare till färdighetstränare inom dialektisk beteendeterapi (DBT)  kan vi erbjuda en svårbehandlad patientgrupp,…

Läs mer

OPI-handboken

2019-09-27

Förenklat innovationssamarbete mellan offentlig och privat sektor

Kort beskrivning Handboken förenklar innovationssamarbete mellan offentlig och privat aktör i ett tidigt skede, utan att det försvårar en eventuell…

Läs mer

2019-09-25

Hej då plastpåse

Kort beskrivning ”Hej då platspåse” är ett initiativ av lokalvården i Kungsbacka. Plastpåsar togs bort i papperskorgar, där det var…

Läs mer

2019-09-27

Hälsocoach online – Ett modernt stöd för individer som vill förändra sina levnadsvanor

Kort beskrivning Hälsocoach online vänder sig till invånare inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar med digitala möten för att fler människor…

Läs mer

2019-09-27

KliMATlådan

Kort beskrivning KliMATlådan” Personalen får köpa överbliven skolmat, för att spara på miljön och minska matsvinn. Du tar med dig…

Läs mer

2019-09-25

Konceptbussen – Förbättrad kundupplevelse ombord på stadsbuss

Kort beskrivning Konceptbussen togs fram genom klassiskt service design manér med ett tydligt användarfokus. Genom observationer, djupintervjuer skapade vi oss…

Läs mer

Midjeväska med böcker i

2019-09-25

Kontaktskapande midjeväskor lockar till samtal med barn

Kort beskrivning Då personalen har på sig midjeväskor fyllda med språkstimulerande saker uppstår kontakt och samtal med barnen i våra…

Läs mer

2019-09-25

Miljövänlig återvinning och kunskapsspridning med Retur-Cykeln

Kort beskrivning Retur-cykeln skapar möjlighet för invånare att ta ansvar för sin egen avfallshantering även då de inte har tillgång…

Läs mer

2019-09-25

Möjliggörare av medborgarnas driv, motivation och ambition

Kort beskrivning Personer med stora och små idéer som vill vara med och driva Helsingborg mot stadens vision kan få…

Läs mer

2019-09-25

Personcentrerad granskning av vårdplaner

Kort beskrivning En ökad personcentrering i vårdplanernas innehåll har inneburit att patienterna blivit mer delaktiga i upprättandet och utvärderingen av…

Läs mer

2019-09-25

Sadima. Kommunikation i mödravårdssamtal mellan barnmorskor och gravida

Kort beskrivning Vi har gjort ett dialogstöd för Ipad, SADIMA – för barnmorskor och arabisktalande kvinnor. Appen används i vårdmöten…

Läs mer

2019-09-25

Safewards, vägen till trygghet

Kort beskrivning Safewards är en väl beprövad personcentrerad intervention för att reducera hot och våld. Genom att ta till sig…

Läs mer

2019-09-27

Skapa superkraft för digital transformation

Kort beskrivning En enkel tävling med en kompetensresa som pris visade sig lösa många nutida och framtida utmaningar – samtidigt!…

Läs mer

2019-09-25

Smart samhälle – en kunskaps och mötesplats för digitaliseringens möjligheter

Kort beskrivning Smarta samhället – är en mötes- och kunskapsplats som sprider information om digitaliserings möjligheter inom alla områden. Flera…

Läs mer

2019-09-25

Spridning av goda innovativa exempel som är nya, nyttiga och nyttiggjorda

Kort beskrivning I reportageform lyfter vi varje månad minst en medarbetaridé, “Månadens goda exempel”, som kommit till nytta för oss…

Läs mer

2019-09-25

Stöd till kommunikation i vården med pedagogisk visualisering

Kort beskrivning Ett nytt sätt att visualisera och synliggöra styrdokument med ikoner och film som även finns digitalt. För att…

Läs mer

2019-09-25

Surfsupport för seniorer med gymnasieelever som lärare!

Kort beskrivning Genom en ny samverkan mellan gymnasieskola och öppen, förebyggande verksamhet för personer 65+, har vi inom Region Gotland…

Läs mer

2019-09-25

Teknikjakten – stärkt digital självkänsla och självförtroende genom spelifieriat lärande i grupp

Kort beskrivning Folkbiblioteken i Umeå ville bli ännu bättre på att hjälpa människor bli digitalt delaktiga och nå ut till…

Läs mer

2019-09-27

Verktyg för gruppkontrakt ger öppnare klimat i grupparbeten för studenter

Kort beskrivning ”Att arbeta i grupp” görs tillgängligt där studenter och lärare möts digitalt. Appen ger studenter verktyg att tidigt…

Läs mer

2019-09-25

Vi gör varandra bra

Kort beskrivning Genom att systematiskt, strukturellt och fokuserat arbeta med problemlösning och uppföljning av patienternas förbättringsförslag, kunnat öka kvalitén för…

Läs mer

2019-09-25

Vårdhund på remiss

Kort beskrivning Hundens förmåga att skapa motivation till fysisk, kognitiv och sociala förmågor samtidigt som den lugnar, tröstar och ger…

Läs mer

2019-09-27

Webbtidboken ger möjligheter för ungdomar att vara delaktiga i val av tid för besök

Kort beskrivning Webbtidboken  på Ungdomshälsan i Norrköping ger möjligheter för ungdomar att vara delaktiga i val av vårdgivare och tid…

Läs mer

2019-09-27

Ökad trygghet och delaktighet för äldre genom förändrad roll för undersköterskan

Kort beskrivning Undersköterskorna ”för patientens talan” i de sammanhang där patienten eller närstående inte själva kan, t.ex. under ronden med…

Läs mer