test

2019-10-04

Innovation and complex system challenges

The Swedish Environmental Protection Agency works with complex system and society challenges. Many of the challenges can not be resolved…

Läs mer

2019-10-03

Digital Detox/ Free Your Mind

Linköpings Kommun bjuder kommuninnevånarna till ett event där alla som deltar får gå “Offline” under två timmar för att uppleva…

Läs mer

2019-10-03

Innovation och komplexa systemutmaningar

Naturvårdsverket arbetar med komplexa system- och samhällsutmaningar. Många av utmaningarna kan inte lösas på den tid som behövs, om man…

Läs mer

2019-10-03

Går det att köpa sociala innovationer?

Sverige står inför stora samhällsutmaningar som kräver innovativa krafter och initiativ för att lösas. Sociala innovationer möter dessa utmaningar och…

Läs mer

2019-10-03

Välfärdsteknik på vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad

Du som är enhetschef eller ansvarig chef på stadens vård- och omsorgsboenden är välkommen att delta vid denna nätverks- och…

Läs mer

2019-10-03

Innovation för offentlig sektor – hur svårt kan det va´?

Den här förmiddagen får du möjlighet att göra detta, samtidigt som du får inspiration och verktyg för att komma vidare…

Läs mer

2019-10-03

Testbädd Göteborg bjuder in till testbäddsträff

Förmiddagen, som äger rum under Innovationsveckan, fokuseras på inspiration och kunskapsdelning kring, drift, utveckling, policyfrågor och finansiering av testbäddar. Vi…

Läs mer

2019-10-02

Empatistation – Try and walk a mile in my shoes

Tjänstedesign handlar mycket om att förstå och byta perspektiv. Ett bra sätt är genom empati. På empatistationen får du använda…

Läs mer

2019-10-02

Innovation och komplexa systemutmaningar

Naturvårdsverket arbetar med komplexa system- och samhällsutmaningar. Många av utmaningarna kan inte lösas på den tid som behövs, om man…

Läs mer

2019-10-02

Digital adaptive aids – innovationworkshop for VR

Program: * CMRA – presentation of the project Collaborative Mixed Reality Aid by project manager Alexandra Björnham * Guest expert…

Läs mer

2019-10-02

Ett verklighetslabb för blåljussektorn

Mer information kommer. Se även vår hemsida www.msb.se/eria

2019-10-01

Innovation och komplexa systemutmaningar

Naturvårdsverket arbetar med komplexa system- och samhällsutmaningar. Många av utmaningarna kan inte lösas på den tid som behövs, om man…

Läs mer

2019-10-01

Digitala adaptiva hjälpmedel – workshop för innovation med VR

Program: * CMRA – presentation av projektet Collaborative Mixed Reality Aid av projektledare Alexandra Björnham * Gästexpert – Anna Bäckström…

Läs mer

2019-09-30

Tjänstedesign – prova på användbara verktyg

Vi återkommer med mer information. Anmälan genom den blåa knappen nedan.

2019-09-30

Innovation och komplexa systemutmaningar

==== Detta datum är fullbokat. Platser finns dock 1, 2, 3 och 4 oktober ==== Naturvårdsverket arbetar med komplexa system-…

Läs mer

2019-09-30

Samarbete på riktigt!

I ett av Gävles nya bostadsområden, Södra Hemlingby, ska en fastighet byggas som ska inrymma skola, förskola, vård och omsorgsboende…

Läs mer