2021-10-05

Demokratilabb – En strategi för hur unga blir del av lösningen till de viktiga framtidsfrågorna

Välkommen till denna workshop där vi utifrån ett konkret case, tar del av strategin Demokratilabb och i dialog fördjupar vad…

Läs mer

2020-10-09

Innovationsjakten- jakten på innovativa lösningar på vårdens behov. Varför ska företagen bry sig?

Vi kommer att ta er igenom konceptet Innovationsjakten och beskriva vilka hinder som en region stöter på vid samverkan med…

Läs mer

2020-10-09

Expertkraft – smartare vård tillsammans

Just nu testar vi konceptet Innovationsnoder i primärvården tillsammans med fyra vårdcentraler i region Uppsala. En Innovationsnod är en verksamhet…

Läs mer

2020-10-09

Innovation inom upphandlingar

Under passet kommer presentationer med Q&A att hållas med följande teman: 1. Representanter från Hansel, den statliga enheten för samordnad…

Läs mer

2020-10-09

Vad ska vi med tunneln till? – Från mobilitet till tillgänglighet i planeringen

Charlotta Fredriksson, Kristina Westermark och Patrik Tornberg från WSP, samt Eleonor Sibborn från Region Stockholm, delar med sig av sina…

Läs mer

2020-10-09

Klimatbudget som verktyg i kommunalt klimatarbete

Sollentuna kommun bjuder in till ett samtal om hur kommuner kan utveckla sitt klimatarbete. Många kommuner arbetar idag med att…

Läs mer

2020-10-09

Fusion Cities

The demands of the employment market are changing rapidly. What you learn in school inadequately prepares you for real work-life…

Läs mer

2020-10-09

Digitala omsorgsmöten i pandemins spår – Hur tar vi trygga och säkra videomöten till äldreomsorgen?

Coronapandemin har gjort att fler fått upp ögonen för digitala vårdmöten. Mellan januari och maj hade de privata digitala vårdgivarna…

Läs mer

2020-10-08

Innovations- och lärdomssalong

Chefer och medarbetare i Stockholms stad som arbetat helt eller delvis på distans under pandemin eller som bjuder in till…

Läs mer

2020-10-08

Innovationsveckan Kronoberg – FDM 3D printing Industrial Applications- customized tooling

Workshopen hålls på engelska.

2020-10-08

Innovationsveckan Kronoberg – Poddlunch #2. Tre-box-modellen

Detta och mycket mer diskuteras i detta avsnitt av Transformationspodden. Ingen anmälan behövs, begränsat antal platser.

2020-10-08

Scenariolunch: så kan jämställda verksamhets- och affärsmodeller gagna din organisation

Välkommen till webbinariet Scenariolunch där du får chans att bekanta dig med ett nytt digitalt verktyg Richer Business! Richer Business…

Läs mer

2020-10-08

Prova på-workshop – ny app som gör vardagen roligare

I den här filmen presenteras några av de idéer som appen/plattformen bygger på: https://www.youtube.com/watch?v=IgRsYizNpvc Varje slide representerar en idé som…

Läs mer

2020-10-08

IoT Sveriges årskonferens 8 oktober 2020 – IoT Studio Talks och Workshops

Vi genomför årskonferensen digitalt från Uppsala – med först IoT Studio Talks kl 10-12, och på eftermiddagen kl 13-15 IoT…

Läs mer

2020-10-08

Presentation Day about virtual and augmented reality in health and social care

Welcome to a day where we discover the potential of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) in health and…

Läs mer

2020-10-08

Innovationsveckan Kronoberg – Sociala innovationer – vad är det och vad kan det betyda för Region Kronoberg?

Sociala innovationer, liksom innovation i stort, uppstår inte av sig själv. All innovation kräver en struktur och ett stöd som…

Läs mer

2020-10-07

Workshop inom Green Valleys – en utvecklingsplattform för grön bioraffinering och cirkulär bioekonomi

Testanläggningen på Naturbruksskolan Sötåsen invigs 7/10 och i samband med det arrangeras en workshop för intressenter inom grön ekonomi och…

Läs mer

2020-10-07

Innovationsveckan Kronoberg – Uppsamlingsheat Tjänstedesign

Anmälan krävs senast den 5/10. Oanmälda är välkomna i mån av plats!

2020-10-07

Hur kan offentlig sektor bli proaktiv i att hantera komplexa utmaningar?

OECDs Observatory for Public Sector Innovation (OPSI) har ett ambitiöst program kallat “Anticipatory Innovation Governance Program” för att utforska nya…

Läs mer

2020-10-07

Digitalt först – hur gör vi smarta bibliotek tillsammans?

Många verksamheter har under våren skruvat upp sin digitala närvaro, och fler har upptäckt bibliotekens digitala utbud. Hur kan e-böcker…

Läs mer

2020-10-07

Innovationsveckan Kronoberg – Poddlunch #1. Verksamhetsutveckling och Innovation

Detta och mycket mer diskuteras i detta avsnitt av Transformationspodden. Ingen anmälan behövs, begränsat antal platser.

2020-10-07

Vård utan vårdinrättning, vad är ett vårdrum? (”post-corona”) – Kreativ workshop

Bakgrund: Under pressat läge för provtagning av Covid-19 lärde sig Region Sörmland ett nytt arbetssätt och blev föregångare till hur…

Läs mer

2020-10-07

Rundabordssamtal om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor

Inkludera har sedan 2011 skapat över 100 samarbeten, och de sociala organisationer vi stöttar har i år avtal med 80…

Läs mer

2020-10-07

Social Innovation i Norr 2020 – Social Innovation för barn och unga

Konferensen arrangeras nu för fjärde året i rad. Vanligtvis i Norr- eller Västerbotten men denna gång helt digitalt.

2020-10-07

Innovationsveckan Kronoberg – Beteendedesign och Nudging

Detta och mer därtill får du veta på denna inspirerande föreläsningen med Niklas Laninge, Psykologifabriken.

2020-10-06

Virtual reality i undervisning på gymnasiet? Historielärare och forskare i innovativ och explorativ samverkan

Moderna digitala teknologier kan ge mervärden i undervisning och för lärande, men så är inte alltid fallet. För lärare kan…

Läs mer

2020-10-06

Skellefteå utan gränser

Detta seminarium kommer att behandla hur företag från regionen driver sin utvecklingsresa. Vi kommer även att titta på exempel av…

Läs mer

2020-10-06

Innovationssprint: Hur kan kommuner i Sverige samarbeta kring gemensamma utmaningar?

Utmaningsfrågan: Hur kan vi (290) kommuner bli bättre på att samarbeta och samutveckla kring gemensamma utmaningar? Bakgrund: Ja, vi vet…

Läs mer

2020-10-06

Hur hjälps vi åt för att ställa om till biobaserade plaster?

Högre krav från regioner och kommuner är en viktig drivkraft för att snabbare lyckas ställa om till större andel biobaserade…

Läs mer

2020-10-06

Beställarnätverk och beställargrupper som verktyg för innovation

Hur kan kommuner gå före, vara innovativa och sätta ambitiösa mål i enlighet med Agenda 2030? Hur kan kommuner samarbeta…

Läs mer

2020-10-06

Nätverksbaserat ledarskap, möjligheter och erfarenheter. Exempel från Våler kommun i Norge.

Världen lär sig att arbeta distribuerat. I vår nuvarande och framtida världssituation är det öppet huruvida kunskapsarbetarna kommer tillbaka till…

Läs mer

2020-10-06

Skånes Energiting 2020

Skånes Energiting 2020 är skånes mötesplats för klimat- och energifrågor. Här lyfter vi det senaste inom området under parallella arenor….

Läs mer

2020-10-06

Välkommen att delta och nätverka på den danska Innovationsdagen för offentlig sektor

Du kan blandt andet opleve: Inspirationssamtaler: Hør fra ledende innovationsaktører, der sætter retning for mere radikalt innovationsarbejde – hør fx…

Läs mer

2020-10-06

Demensvänlig innovationssprint

I innovationssprintarna utgår vi från verkliga problem och behov som finns i verksamheterna och arbetar tillsammans fram olika lösningar. På…

Läs mer

2020-10-05

Multifunktionshuset i Södra Hemlingby- Hur ska vi mäta mervärderna?

Träffen kommer att inledas med en introduktion till Förberedelseprojekt för testbädd för mulitifunktionshus i Södra Hemlingby i Gävle. Därefter för…

Läs mer