2023-10-06

Vad är det värt? – Diggs nya beräkningsverktyg för nyttor och kostnader

Verktyget ger ett stöd för att lättare identifiera, beskriva och värdera nyttor och kostnader när en organisation står inför en…

Läs mer

2023-10-06

Följ med Kävlinge på resan mot nya måltidskoncept för äldre.

Äldre som kommer hem från en sjukhusvistelse kan ofta ha smärta, temporära eller permanenta funktionsnedsättningar som påverkar deras livssituation. Ofta…

Läs mer

2023-10-06

Innovation på schemat engagerar unga i kommunens hållbarhetsarbete

Våra utsläpp av koldioxid är för höga i världen och i Luleå. Vi behöver vända utvecklingen snabbt, för att bidra…

Läs mer

2023-10-06

Praktikfall, Bodens kommun: Att breddinföra det digitala verksamhetsstödet Boet inom LSS Bostad med särskild service

För tredje året i rad ordnar Boet tillsammans med befintliga kunder webbinarier under Innovationsveckan. Första året, 2021, satt medarbetare från…

Läs mer

2023-10-06

Hur hämtar vi hem effekterna?

Så här jobbar vi med effekthemtagning för innovation i Helsingborg stad! Innovation i Helsingborg handlar om nya och bättre sätt…

Läs mer

2023-10-06

Social sustainable Impact Model: a prototype toolkit for gender inclusive innovation ecosystems

The EQUALS-EU project is finalising activities focused on gender inclusive innovation eco-systems. Among the outputs of the project is Sustainable…

Läs mer

2023-10-06

Lärdomar från Livsmedelsverkets medborgarpanel om hållbar livsmedelskonsumtion

Under våren genomfördes en nationell medborgarpanel där dryga 60 personer fick möjlighet att bidra med sina perspektiv och förslag på…

Läs mer

2023-10-06

I fokus – om innovation och upphandling: Tema solceller och solenergi

Detta webbinarium är en uppföljning på det seminariet som ägde rum den 8 september. Läs mer om det på Aforis…

Läs mer

2023-10-06

Dina Nyheter från framtiden

Ibland känns det som att framtiden rusar mot oss och liksom bara händer. Men genom att utforska olika möjliga framtider,…

Läs mer

2023-10-06

Jag trodde att vi visste vad folk ville ha, nu frågar vi istället!

Välkommen till ett samtal om hur användardriven innovation kan öka lärandet i våra organisationer! Eller för att bli mer specifik,…

Läs mer

2023-10-06

Immaterialrätternas betydelse för värdeskapande innovationer

Hanteringen av immateriella rättigheter är grundläggande för möjligheterna att använda och skapa värde ur innovation. Samtidigt finns en stor osäkerhet…

Läs mer

2023-10-06

Hur tänker Hello Future kring det värde innovation bidrar till?

Många av oss känner till innovationspartnern Hello Future. Kanske följer du deras populära podd ”Transformationspodden” om och kring innovation. Hello…

Läs mer

2023-10-06

Hur nyttiggör vi vårdens och omsorgens data i projektet SARDIN?

I Vinnovas satsning ”Systemdemonstrator för nyttiggörande av vårdens och omsorgens data”, som stängde den 21 juni, sökte man projekt som…

Läs mer

2023-10-05

Digital kompetens lyfter Västerbotten – erfarenheter av att skapa lärande i och för samverkan

Region Västerbotten har under många år arbetat med att stärka digital kompetens hos högsta ledning, chefer och medarbetare i länets…

Läs mer

2023-10-05

Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle syftar till stärka och stimulera kommuner och civilsamhällets egen förmåga att tillgodogöra sig…

Läs mer

2023-10-05

Vad är nyttan med att mäta regioners innovationsekosystem, går det?

Mätmodellen Metric, Measurement of Regional Innovation Capacity, har utvecklats tillsammans med innovationsforskare, ett arbete som fortfarande pågår – nu i…

Läs mer

2023-10-05

Digitalisering i Arktiskt klimat ger en innovativt uppkopplad isbana i Luleå = Arctic IoT

Arctic IoT är ett prototyputvecklingsprojekt med syfte att stärka Luleå kommuns förmåga att initiera, leda samverkan och implementera innovativa IoT-lösningar…

Läs mer

2023-10-05

Hur kan vi påverka och stärka innovationsekosystemet att bli mer jämställt och inkluderande?

Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med hur skapas förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande…

Läs mer

2023-10-05

Att vara nyfiken på framtiden – en trendspaning

Rapporten presenterar tre huvudsakliga utmaningar: det gröna skiftet, den digitala omställningen och det nya samhällskontraktet. I årets rapport är fokus…

Läs mer

2023-10-05

Innovationsledning av en hel Regions innovationsekosystem, går det att göra systematiskt?

Lärpass hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med Innovationsledareutbildningar, kvartalsmöten och uppföljning för att utveckla ett system…

Läs mer

2023-10-05

Innovationsledare – de nya hjältarna som kommer att rädda världen?

PROGRAM: “På rätt spår mot hållbar framtid” (JOLANTA WALLSTRÖM, Projektledare Standardisering Informationsteknik & Ledningssystem, Svenska Institutet för Standarder – moderator)…

Läs mer

2023-10-05

Erfarenhetsbanken ger spridning åt framgångsrika arbetssätt – så kan du bidra till hållbara skolmåltider

Söker du inspiration för att komma vidare med en utmaning, eller har ni utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt? Med hjälp av…

Läs mer

2023-10-05

Vi behöver innovera hur vi innoverar – välkommen till lansering av Samverkets playbook

Precis som coworking inom näringslivet har visat sig stärka innovationskraften hos företag har Samverket erbjudit offentlig sektor att i innovativa…

Läs mer

2023-10-05

Hur kan en kommun främja cirkulär samhällsplanering?

Byggsektorn står för ca 20% av Sveriges utsläpp av växthusgaser och ca 40% av Sveriges avfall. Majoriteten av en byggnads…

Läs mer

2023-10-05

“Hitta rätt!” – Ett samarbete mellan Eppow och Region Jönköping för att bemöta kompetensförsörjningen inom vården

Välkommen till ett samtal om framtidens jobb inom vården och vad vi kan göra för att fler ska välja och…

Läs mer

2023-10-05

Från stuprör till samarbete – hur gör man det viktiga till ett ”måste” och hur går man från enskilda aktiviteter till Hela skolan – Hela dagen?

Vallentuna kommun har under 2 års tid utforskat möjligheter och hinder, vad som driver olika intressenter och vad som krävs…

Läs mer

2023-10-05

Upphandla i en app?

I missionen ”Ett nytt recept för skolmåltider” har den offentliga upphandlingen identifierats som en möjlig ”hävstångspunkt” för att förändra livsmedelssystemet…

Läs mer

2023-10-05

Integrationsarbete med ett kommunalt helhetstänk

BIU Online har 50 kommunikatörer som pratar 26 olika språk placerade runt om i landet. Via kommunal samverkan kan vi…

Läs mer

2023-10-05

Ungdomsperspektiv – en fråga för vuxna!

När vi arbetar med centrala samhällsfrågor behöver vi ta hänsyn till barn och ungas demokratiska och mänskliga rättigheter. Ett fungerande…

Läs mer

2023-10-05

Innovationsspeedens guldkorn

Göteborgs Stad innovationsprogram har pågått mellan 2018 och 2023. En av strategierna har varit kompetensstärkande insatser. Målet har varit att…

Läs mer

2023-10-05

Ett nytt recept för skolmåltider – en förmiddag om hur myndigheter och kommuner arbetar tillsammans för ett hållbart skolmåltidssystem

Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön och samhället på många sätt, hela livsmedelskedjan från jord till…

Läs mer

2023-10-05

Omvärldsanalys i en föränderlig värld – så arbetar Kungsbacka med omvärldsbevakning

Under denna webbinarium kommer Niclas Siljedahl, utvecklingsledare och omvärldsbevakare (vår egen Kairos Future 😉) berätta om Kungsbacka kommuns nya arbetssätt…

Läs mer

2023-10-05

Mobilitet under omställning

Mobilitet och transporter utgörs av ett komplext nätverk i vårt samhälle som är uppbyggt av en mängd sammanflätade element. Området…

Läs mer

2023-10-05

Skåne Innovation Day 2023 – Invest In Innovation

En heldag med fokus på att investera i innovation Ett innovativt näringsliv skapar hög produktivitet och stärker ekonomins förnyelse- och…

Läs mer

2023-10-04

Så kan systematisk innovationsledning bli ett stöd för klimatanpassning

Det finns många aspekter att ta hänsyn till för de som ska hantera såväl dagens som kommande effekter av ett…

Läs mer

2023-10-04

One Stop Myndighetsshop: Myndigheter i samverkan för radikal innovation

För att uppnå målen i Agenda 2030 och Sveriges Livsmedelsstrategi finns det stora behov av att öka innovationshöjden i det…

Läs mer

2023-10-04

Utvecklingen av framtidens delningsbostad i Svenska Bostäders regi – från idé till verklighet

Hösten 2022 inledde Svenska Bostäder projektet Framtidens delningsbostad där målet var att undersöka hur Svenska Bostäder kan bygga och förvalta…

Läs mer

2023-10-04

När behoven får styra- Digisupport

Digisupport är en plattform för att nå ut till våra användare med support och information kring våra digitala tjänster och…

Läs mer

2023-10-04

I Fokus – Dialog är nyckeln till goda affärer

I Uppsala är man säker: Innovation krävs för att nå uppsatta mål. En kultur av att arbeta tillsammans och att…

Läs mer

2023-10-04

Offentliga organisationer och innovativa SMF skapar framtidens lösningar

Under det här seminariet kommer vi presentera exempel på hur dessa aktörer tillsammans har potentialen att omforma den offentliga sektorn…

Läs mer

2023-10-04

Framtidens material finns redan – så kan samhället lyfta med grafen

Nu är det nästan 20 år sedan grafen, det första tvådimensionella materialet, upptäcktes. Sveriges kraftsamling för att snabba på grafens…

Läs mer

2023-10-04

Verktyg för design och utvärdering av innovationsprojekt som ger effekt!

Genom att förstå och visualisera resultat och effekt kan vi säkerställa att lösningar som faktiskt gör skillnad sprids och kommer…

Läs mer

2023-10-04

Dialogupphandling – detaljera behovet och få rätt anbud

Samverkan parterna emellan gör det möjligt att identifiera och minimera risk, samt att avtalsvillkor som inte tjänar syftet identifieras och…

Läs mer

2023-10-04

Förbättra ärendeåterkopplingen till företag och privatpersoner med Mina ärenden

Vad är en kundhändelse? Hur ser morgondagens digitala ärendeåterkoppling ut? Vilken nytta har en myndighet av en standardiserad infrastruktur för…

Läs mer

2023-10-04

Fordonsdalen – för en hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri

Fordonsdalen är samlingsnamnet för ett flertal projekt som har drivits av Region Stockholm, KTH och Kista Science City sedan 2020….

Läs mer

2023-10-04

Hur ni kan arkivera er webb och sociala medier – i samarbete med Stockholms Stad

Arkiwera är en produkt som skapades för att hjälpa organisationer att spara information som har publicerats på sociala medier, som…

Läs mer

2023-10-04

Hur kan systemtänkande, innovation och design hjälpa oss att lösa våra stora samhällsutmaningar?

Vi lever i en tid där vi ofta stöter på återkommande problem utan att kunna hitta en enskild förklaring eller…

Läs mer

2023-10-04

BEAst: en digital standard för en grön värdekedja – från ide till byggnad i drift

BEAst är inget datasystem – mer ett arbetssätt och en meddelandestandard – där syftet är att frigöra tid från administration,…

Läs mer

2023-10-04

Innovativt utvecklingsarbete i Luleå Kommun: Evenemangsverksamheten

Under 2022 genomfördes en förstudie om hur Luleå Kommun borde arbeta för att vara attraktiva för externa arrangörer och evenemangsaktörer….

Läs mer

2023-10-04

Välkommen till ”sociala ekonomidagen”

Vi vill hälsa arbetsmarknadsenheter, näringslivsavdelningar, upphandlingsenheter och idéburen sektor välkomna till en dag om vår gemensamma fortsatta utveckling. Arbetsintegrerade sociala…

Läs mer

2023-10-03

Helsingborg stad feat. Kungsbacka kommun – ena (innovations)kraften för ett bättre samhälle

Äntligen hände det! Tisdag den 3:e oktober, mitt under innovationsveckan, är Helsingborg stads avdelning för Innovation och transformation på besök…

Läs mer

2023-10-03

Impact Innovation – så får vi till systemomställning i praktiken

Impact Innovation är namnet på Sveriges nästa stora innovationssatsning med sikte mot 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi…

Läs mer

2023-10-03

Innovation i Stockholms stad – Vad behöver finnas på plats för att arbeta med innovation?

Stockholms stads nya e-utbildning om innovation är tillgänglig för alla stadens medarbetare. Utbildningen är i tre moduler och detta seminarium…

Läs mer

2023-10-03

Hissa – det idédrivna innovationsarbetet

HISSA – Hitta, Involvera, Studera, Systematisera och Agera är en möjlighet för alla medarbetare i förvaltningen att lyfta idéer och…

Läs mer

2023-10-03

Tänk inte på vad du tror kan hända. Tänk på barnen.

Många beteenden skapas under ungdomsåren och följer med individen upp i vuxen ålder. När det gäller fysisk aktivitet så är…

Läs mer

2023-10-03

Presentation av nationell digital anhörigguide inom området psykisk ohälsa

Den digitala kunskapsguiden innehåller moduler om att vara anhörig, beskrivningar av olika psykiatriska diagnoser, vilket stöd som finns att få…

Läs mer

2023-10-03

Tänk om alla myndigheter använde samma klarspråk

Vi pratar nästan dagligen i vårt samhälle om att digitalisering leder till demokrati. Det är inte helt sant. I värsta…

Läs mer

2023-10-03

Garderoben Sös – kläder för patienter som saknar egna vid hemgång

Garderoben är ett pilotprojekt och en del av Sös miljö- och hållbarhetsarbete med fokus på patientens behov, cirkularitet och minskat…

Läs mer

2023-10-03

Hur ni kan arkivera er webb och sociala medier – i samarbete med Stockholms Stad

Arkiwera är en produkt som skapades för att hjälpa organisationer att spara information som har publicerats på sociala medier, som…

Läs mer

2023-10-03

Från föreläsare till avatar

När den senaste trendrapporten skulle lanseras valde Christina och Jesper att göra det i Metaverse. Det blev en möjlighet både…

Läs mer

2023-10-03

Thriving Northern Cities

Norra Sverige står inför en samhällsomställning där städernas tillväxt står i fokus. Arbetsmarknaden växer markant, bland annat genom stora gröna…

Läs mer

2023-10-02

Innovation i Stockholms stad – Vad är innovation och varför behöver vi arbeta med det?

Stockholms stads nya e-utbildning om innovation är tillgänglig för alla stadens medarbetare på vår utbildningsplattform. Utbildningen är i tre moduler…

Läs mer

2023-10-02

IoTak -Smarta tak för en snabbare klimatomställning

Projektet IoTak undersöker nya arbetssätt kring tak och grönytor där planering, optimering och utvärdering sker med hjälp av data. Projektets…

Läs mer

2023-10-02

Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv – en lysande idé

Innovation i offentlig sektor är en förutsättning för att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Genom att köpa, införa och använda…

Läs mer

2023-10-02

Toppledarsamtal

En ökad osäkerhet i vårt närområde och internationellt  påverkar oss både privat och professionellt. Även organisationer behöver förhålla sig till…

Läs mer

2023-10-02

Betydelsen av ledarskap vid förändringsarbete och digitalisering inom LSS BmSS

Boet är ett verksamhetsnära och användarvänligt verktyg som främjar delaktighet, inflytande och självbestämmande för den enskilde, men också ett verktyg…

Läs mer

2023-10-02

Innovation i ett urbant matsystem

Varmt välkommen till lunchseminariet där du får ta del av såväl frågeställningar som insikter om hur städernas aktörer kan samverka…

Läs mer