2021-10-08

Världens Största Workshop: Avslutning Innovationslabb

Vi bjuder in dig till vår live-studie på Yesbox Göteborg där vi redovisar innovationslabbet från 4-7 oktober. Vi lyfter upp…

Läs mer

2021-10-08

Hållbara Smarta Parker: Testa din produkt, maskin eller idé?

Resursfrågan är allt viktigare i vårt samhälle. Samtidigt ökar grönskans betydelse i våra allt tätare städer, för ett gott och…

Läs mer

2021-10-08

11 prototyper i 4 kommuner med 1 gemensam mission: hållbara skolmåltider

Det här seminariet handlar om att dela vad som faktiskt görs och hur man med systeminnovation kan skapa förändring på…

Läs mer

2021-10-08

Framtidens vård i spåren av Corona

Hur kan dessa lärdomar bidra till en innovation av vården och hälsosektorn i stort och hur tänker allmänheten? Samverkan och…

Läs mer

2021-10-08

EU:s jord till bord-strategi och hur vi utvecklar livsmedelskedjan i Västernorrland – workshop

Personer från näringslivet, myndigheter och akademi bjuds in till samtal om hur de kan bidra till att utveckla Västernorrlands livsmedelskedja…

Läs mer

2021-10-08

A roundtable on how the power of innovation can lead the path for gender equality

Sustainable Development Goals, also known as the SDGs, are all also tied to one another. While SDG 5 stands to…

Läs mer

2021-10-08

Hållbar hälsa e-tjänst och app

Informationen i Hållbar hälsa är lättlästa med korta och informativa texter samt bilder. Detta för att väcka nyfikenhet och intresse…

Läs mer

2021-10-08

IoT i kommunens tjänst

Projekt vid Luleå Kommun och Lunet drivs för att utforska möjligheterna kring IoT och hur det kan utveckla vårt erbjudande…

Läs mer

2021-10-08

Globalt Välbefinnande – Bortom BNP

Välkommen till ett seminarium om välbefinnande på nya sätt och på alla nivåer – individ och organisation, såväl som region,…

Läs mer

2021-10-08

Proof of Business – Innovationssamarbetet för förenklat företagande

Vem och vad kan vi lita på i en digital värld? Kan vi lita på att det företag vi vill…

Läs mer

2021-10-08

Boet, ett digitalt verksamhetsstöd som främjar delaktighet, inflytande och självbestämmande.

Presentation av det digitala verksamhetsstödet Boet. Sedan 2019 har Halmstads kommun tillsammans med Välfärdsteknik Sverige AB arbetat fram produkten Boet,…

Läs mer

2021-10-08

EU:s livsmedelsstrategi – från Bryssel till Härnösand

I maj 2020 presenterade EU-kommissionen Från jord till bord-strategin som en av de centrala delarna i den europeiska gröna given….

Läs mer

2021-10-08

Framtidens protein och uppbyggandet av ett ekosystem inom food- och agtech

De kommer tala om ett nytt EU-finansierat projekt LIFE RE:FOOD som kommer skapa framtidens protein från restprodukter och även fungera…

Läs mer

2021-10-08

Utvecklingsarbetet Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld

Örnsköldsviks kommun har de senaste åren intensifierat arbetet för jämställdhet och frihet från våld. Utvecklingsarbetet ett jämställt Örnsköldsvik fritt från…

Läs mer

2021-10-08

Ta chansen att vara med och utveckla ett kommande producentansvar för fiskeredskap av plast

Senast december 2024 ska ett helt nytt producentansvar för fiskeredskap i plast träda ikraft i Sverige enligt ett EU-direktiv. Det…

Läs mer

2021-10-08

Innovationslabbet fyller 1 år

Under Innovationsveckan 2020 invigde Uppsala kommun Innovationslabbet. Visionen och syftet med labbet är att bidra till bättre innovationsprojekt – men…

Läs mer

2021-10-08

EU Horizon R&I Programme – Pre-Commercial Procurement as a mechanism to facilitate innovation and implementation of R&D services into public sector.

What is Horizon Europe? Horizon Europe is the EU’s key funding programme for research and innovation with a budget of…

Läs mer

2021-10-08

Göteborg – Sveriges innovationsmotor: The Yard – ny tillväxtarena för techbolag

Hör Marika Ogrelius Engström och Ulrika Palmblad Gröön från Älvstranden Utveckling berätta om arbetet med “The Yard” – den nya…

Läs mer

2021-10-08

Kompetensförsörjning i praktiken (KIP)

Under eventet kommer du att möta företrädare från olika delar av näringslivet (framförallt tillverkande industri), som på olika sätt arbetar…

Läs mer

2021-10-08

Learning Breakfast – Innovationsledning i kommuner med RISE

Om Learning Breakfast och Learning Lunch Detta är ett smakprov på konceptet LOFT Learning Lunch. Det är ett koncept inom…

Läs mer

2021-10-07

#InnovationsveckanKronoberg – Hur socialt entreprenörskap förebygger kriminalitet – Ett djupgående samtal med sonen till Pablo Escobar

Hur socialt entreprenörskap förebygger kriminalitet – Ett djupgående samtal med sonen till Pablo Escobar Jobbar du med ungdomar, är du…

Läs mer

2021-10-07

Vad handlar projektet Stadsnära odling om?

Under 2021 har kommunstyrelsen bidragit till att starta upp projekt stadsnära odling. Fokus är rehabilitering och sysselsättning för människor i…

Läs mer

2021-10-07

Innovation i offentlig sektor – nya siffror

Under 2021 har undersökningen Innovation i offentlig sektor 2019-2020 genomförts i syfte att öka kunskapen om innovation och innovationsaktiviteter i…

Läs mer

2021-10-07

UNOPS S3i Innovation Center Sweden – hur man skapar en sant global innovationsmotor

För att lösa de globala målen till 2030 behövs stora krafttag av hela samhället. Då 75% av världens BNP är…

Läs mer

2021-10-07

#InnovationsveckanKronoberg – Digitala simuleringsövningar för blåljuspersonal – pedagogik för framtiden?

Traditionellt är inomorganisatoriska övningar, med storskaliga scenarion en central del i utbildningsverksamheten. Detta är logistiskt utmanande både vad gällande tid…

Läs mer

2021-10-07

Jobbar du annorlunda? Om innovation och mellanrumsarbete

Mellanrummet präglas av en experimenterande, utforskande, och lekfull anda. Det är här vi kopplar ihop olika människor med en variation…

Läs mer

2021-10-07

I hjärnan på en rekryterare

Ni kommer att få följa med in i hjärnan på en rekryterare och psykologin som påverkar oss mer än vad…

Läs mer

2021-10-07

Automatiserad handläggning av Försörjningsstöd

Under hösten 2020 påbörjades ett projekt för automatiserad handläggning av försörjningsstöd inom socialtjänsten Luleå kommun. Seminariet beskriver det pågående arbetet…

Läs mer

2021-10-07

Innovation som leder till kreativt och flexibelt socialt arbete

Avdelningen för barn och unga brottas med hög arbetsbelastning för socialsekreterare. Många ärenden som kommer in är komplexa och tenderar…

Läs mer

2021-10-07

Följarskap som innovationsstrategi

Jon Rognes och Mattias Axelsson från Handelshögskolan har under flera år undersökt hur offentlig sektor på ett smart och effektivt…

Läs mer

2021-10-07

Helsingborg tar nästa steg in i framtiden – H22 City Expo!

De senaste åren har vi i Helsingborgs stad tillsammans med våra samarbetspartners förändrat hela stadens DNA till att bli innovationsdriven…

Läs mer

2021-10-07

Göteborg – Sveriges innovationsmotor: Om ElectriCity-samarbetet som en framgångsrik testbädd för innovation i kollektivtrafiken

ElectriCity-samarbetet satte tidigt elbussar på Göteborgs gator. Tack vare nära samverkan mellan industri, offentlig sektor och akademi och tester i…

Läs mer

2021-10-07

Ett välfungerande designsystem- grunden för myndighetssamarbete

Arbetsförmedlingens designsystem är inte bara en webbplats, kod, design eller en teknisk lösning. Det är ett helt nytt sätt att…

Läs mer

2021-10-07

Re:store Höga Kusten – skapandet av Norrlands första återbruksgalleria

I gallerian kommer det dels finnas ett koncept där entreprenörerna kan hyra in sig på gemensam kassa och personal, eller…

Läs mer

2021-10-07

Hallå! Det är dags att ta ditt läkemedel – tryck på knappen!

Vi visar medicingivaren med en kort film samt ger en kort bakgrund till varför Örnsköldsviks kommun valde att testa medicingivaren…

Läs mer

2021-10-07

Samverket – Hur formar vi framtidens innovations- och coworkinghubbar för offentlig verksamhet?

I den här interaktiva föreläsningen kommer du få höra mer om Vinnovas satsning på coworking inom offentlig sektor som lett…

Läs mer

2021-10-07

Panta på stan! – Pilotstudie för pant på engångsmuggar

I projektet, Ett digitalt system för ökad källsortering och engagemang i offentlig miljö (sk Panta på stan!), ska vi utföra…

Läs mer

2021-10-07

Gamification/innovation/forskning- Hur kan vi hjälpa barn och ungdomar att lindra sina symptom?

dimh AB och Göteborgs universitet kommer presentera en modell på ett arbetssätt om hur man kan möta barn och ungdomar….

Läs mer

2021-10-07

Från slump till struktur – på väg mot en innovativ organisation

Stockholms stad arbetar aktivt för att främja en organisation med hög innovationskapacitet. I det här seminariet delar vi med oss…

Läs mer

2021-10-07

Mänskliga rättigheter i praktiken

Seroj Ghazarian, utvecklingsledare, berättar hur han på ett enkelt och pedagogiskt sätt, skapar nyfikenhet och höjer kompetensen hos stadens medarbetare…

Läs mer

2021-10-07

Nu skapar vi Hex22 – 34 dagar dataparty under H22 city expo!!

Under programpunkten kommer vi, intiativtagarna till Hex22, berätta mer om konceptet och bjuda in dig som vill att vara med….

Läs mer

2021-10-07

Sätt mål för energianvändning och klimatutsläpp vid planering och renovering av en stadsdel

Du kommer få ta del av erfarenheter och lärdomar från workshops med 6 kommuner i EU-projektet MULTIPLY. IVL kommer även…

Läs mer

2021-10-07

Innovationsmodell för medicinsk teknik

Inom ramen för Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) och projekten Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland (MT4North) och…

Läs mer

2021-10-07

Så stärker vi samarbetet mellan startups och offentlig sektor

Sveriges startups är i framkant när det gäller att skapa innovativa lösningar för att möta stora samhällsutmaningar såsom miljö och…

Läs mer

2021-10-07

#InnovationsveckanKronoberg – Utvecklingsdag- Tema digitalisering och välfärdsinnovation inom vård och omsorg

Dagen leds av Verklighetslabbet som följer med oss under en inspirerande resa genom digital transformation. Vi har föreläsare som Annelie…

Läs mer

2021-10-07

Systemdesign och innovation för komplexa samhällsutmaningar

Välkommen till ett seminarium där vi berättar om hur vi har utvecklat metoder, förhållningssätt och förutsättningar för systemdesign och innovation…

Läs mer

2021-10-07

Att göra och förstå sin research innan vi fattar beslut

Konsumentverkets enhet för digitala tjänster startade sin förändringsresa från klassisk vattenfall till lättrörligt och användarfokuserat arbetssätt för några år sedan….

Läs mer

2021-10-07

Ekosystem – en möjliggörare för innovation

Varför är innovation så viktigt och varför behövs samarbete (ekosystem) och hur kan man nå dessa? Du kommer att få…

Läs mer

2021-10-06

Kost- och lokalvård genom historien

Pia Hultgren och Poa Pettersson berättar om hur staden historiskt ändrat uppfattning om kost och lokalvård. Från att inte alls…

Läs mer

2021-10-06

Använd kompetensen rätt – en workshop för effektivare organisation

På Sociala omsorgsförvaltningen i Borås har workshopen använts av enhetscheferna. Kerstin Niklasson kommer att berätta om metoden som medfört en…

Läs mer

2021-10-06

Digital ledsagning – Ett hjälpmedel för ökad tillgänglighet inom kollektivtrafiken – IoT world

Välkommen att lyssna till Carin Carelid, Östgötatrafiken, som berättar om ett Vinnovafinasierat projekt för att ledsaga synskadade i kollektivtrafiken. Lösningen…

Läs mer

2021-10-06

Kan man verkligen mäta hälsa och vad ska det vara bra för?

I år är det 20 år sedan Borås Stad tog fram sitt första Välfärdsbokslut. Sedan dess har stadens organisation ändrat…

Läs mer

2021-10-06

Årets INNOVATION och Årets bästa IMPLEMENTERING- RESULTATET

I seminariet som sänds vi TEAMS, presenteras på tisdag 5 oktober Region Stockholms innovationsverksamhet och Innovationsfonden kort. Därefter får vi…

Läs mer

2021-10-06

Göteborg, vassa på Öppna Data

Kim Lantto berättar vad Öppna data är, varför detta görs och hur Göteborgs Stad blev en av de bästa inom…

Läs mer

2021-10-06

Att utveckla former för att leda skolan på ett annat sätt

December 2018, tittade Anna-Maria Isaksson ut över skolgården och ställde frågan högt till sig själv: -Vad ska jag göra för…

Läs mer

2021-10-06

Från vision till verklighet – hur transformeras en stad?

Under programpunkten kommer Lisa Olsson (Innovations- och transformationschef) tillsammans med Karolina Ekerlund (Intraprenör och Innovationsledare) dela med sig av lärdomar…

Läs mer

2021-10-06

Vad är stadsodling?

Klimathot, krisberedskap, fattigdom, sysselsättning och rehabilitering – detta är några av många skäl till varför stadsodling är ett fenomen som…

Läs mer

2021-10-06

Internet of Things för Framtidens Materialförsörjning inom Offentlig Sektor – IoT world

I detta projekt undersöks flödet och där avses aktiviteter såsom inköp/upphandling, kvalitetssäkring, lagring och leveranser av produkter, samt ett välfungerande…

Läs mer

2021-10-06

Vår digitaliseringsresa!

Hur ökar vi tillgänglighet, rättssäkerhet och effektivitet i vår verksamhet? Det är frågorna som startade Samhällsbyggnadsförvaltningens digitaliseringsresa 2021-2025. Ett systematiskt…

Läs mer

2021-10-06

10 år av medskapande metoder och arbetssätt

I över ett decennium ha Örnsköldsviks kommun arbetat systematisk med medskapande metoder och arbetssätt, både i platsutvecklingsprocesser och i interna…

Läs mer

2021-10-06

Smart snöröjning och halkbekämpning – så optimerar Växjö på en helt ny nivå för kommunalt vägnät

Du kommer få ta del av aktuell status från det pågående utvecklingsarbetet inom projektet Diaccess i Växjö, där Klimator AB…

Läs mer

2021-10-06

Digitala författningar – en enhetligare tillämpning av regler

Vid detta seminarium berättar Boverket om sitt arbete med digitala författningar. Ett arbete som är resultatet av det regeringsuppdrag myndigheten…

Läs mer

2021-10-06

Framtidens klimatneutrala infrastruktur måste upphandlas nu

Kom med och bidra till framtidens klimatneutrala infrastruktur! I beställarnätverket Klimatneutral anläggningssektor samverkar offentliga organisationer och företag i hela Sverige…

Läs mer

2021-10-06

Från Fritidsgård till Öppen ungdomsverksamhet

Borås Stads fritidsgårdar har alltid varit en viktig plats för unga och erbjudit trygga vuxna att prata med, träffa kompisar…

Läs mer

2021-10-06

Uppkopplade containrar – IoT world

För att kunna svara på dessa frågor har denna första del i projektet framförallt handlat om utvärdering av sensorer och…

Läs mer

2021-10-06

Proaktiv IT-säkerhet för säker digital vård och omsorg

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium kring proaktiv IT-säkerhet för digital vård och omsorg! Genom att arbeta med kontinuerlig och proaktiv…

Läs mer

2021-10-06

Att växa med bibehållen kvalité och ökad kontroll

Hur är det att gå från en liten personberoende supportfunktion till en fullskalig support- och förvaltningsorganisation? Hans och Karin på…

Läs mer

2021-10-06

Sommarjobbande innovatörer

Elina Järkil och Gabriella Keisz berättar hur man får generation Z att innovera för staden. Medverkande: Elina Järkil, planeringsledare och…

Läs mer

2021-10-06

Hur kan vi förändra medborgares resvanor?

För att nå hela vägen till klimatmålet om att transportsektorn ska ha minskat sin klimatpåverkan med 70 procent år 2030…

Läs mer

2021-10-06

Den svenska innovationsnoden för cybersäkerhet

RISE driver en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor – en…

Läs mer

2021-10-06

Gammalt blir nytt : Driftsloggar ger verksamhetsvärde

En incident i tandvårdsstödet där en tandläkarmottagning anropade systemet 50 gånger mer än vanligt under en kort period och dessutom…

Läs mer

2021-10-06

InnovationsveckanKronoberg – Sustaid – Samverkan för hållbara och innovativa lösningar i kris och katastrof – i Sverige, Europa & Världen runt

Klimatet förändras med efterverkningar som naturkatastrofer och vattenbrist, som nu även blivit kännbart i Europa. Samtidigt som världen fortfarande kämpar…

Läs mer

2021-10-06

Kreativ marknadsdialog – en beprövad metod för att få in innovativa lösningar i offentlig upphandling

Kreativ marknadsdialog ger den upphandlande organisationen möjligheter att utveckla djupare insikter om verksamhetens och användarnas behov och att samskapa potentiella…

Läs mer

2021-10-06

Kreativa och affärsinriktade möten är grunden till smarta lösningar!

De tre projekten Future Cleantech Solutions, North Sweden Cleantech, Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelerera till kommersialisering som alla delfinansieras av Örnsköldsvik kommun…

Läs mer

2021-10-06

Stöd till anhöriga – från lagens BÖR till stadens VILL

Anhöriga har en samhällsbärande funktion och är en oersättlig resurs. Många av dem tas för givet, och deras behov av…

Läs mer

2021-10-06

Göteborg – Sveriges Innovationsmotor: Cirkulärt byggande skapar nya affärsmöjligheter

I arbetet med Hoppet och andra initiativ och projekt i Göteborg framgår det tydligt att det finns potential att såväl…

Läs mer

2021-10-06

Hissa språket! – från uppmärksammat behov till språkverksamhet

Lyssna till vilka vinster långgående samverkan mellan olika yrkesgrupper kan generera. Genom olika specifika erfarenheter och kunskaper har förskollärare, bibliotekarier,…

Läs mer

2021-10-06

Förändring på riktigt – hur gör ledare som lyckas?

I Centrum för ledarskap i Småland vid Linnéuniversitetet jobbar forskare och konsulter nära verksamma chefer, ledare och entreprenörer för att…

Läs mer

2021-10-06

Framtidens mobilitet – ett självkörande Halmstad

Under detta minst sagt händelserika pass kommer vi börja med att lyssna till en inspirerande föreläsning om framtidens komplexa ekosystem…

Läs mer

2021-10-06

Vikten av sociala relationer i integrationsprocessen

Fadderverksamheten på Arbetslivsförvaltningen i Borås har i flera år arbetat med att stötta nyanlända med att hitta vägar in i…

Läs mer

2021-10-06

Digital transformation och innovationer inom hälso- och sjukvård, miljö och arbetslivet

Ett hållbart digitaliserat Sverige står inför nya utmaningar som ska lösas på nya och kreativa sätt. Det skapar även helt…

Läs mer

2021-10-06

Nya arbetssätt för att hantera mänsklighetens största utmaning

Borås Stad har länge arbetat med klimatfrågan vilket också har gett tydliga resultat. De senaste åren har arbetet intensiverats och…

Läs mer

2021-10-06

Ett par exempel på innovation från Helsingborg

Under programpunkten kommer ett par kollegor från vår organisation att vara med. Det blir kortare presentationer följt av ett gemensamt…

Läs mer

2021-10-06

#innovationsveckan Kronoberg – Problemförståelse leder dig till rätt lösning

Seminariet kommer behandla varför det är så viktigt att utgå från rätt problem och ge er insikt i varför det…

Läs mer

2021-10-06

Testa verktyg för ansvarsfull teknikutveckling

Klockan 09-10 bjuder Komet in till en presentation för att berätta om etik och hållbarhet och visa verktyget. Du som…

Läs mer

2021-10-06

Från fjärrstyrd flygtrafikledning till drönare i samhällets tjänst

I forsknings- och innovationsarenan LARC – LFV Aviation Research Center inbäddad på Örnsköldsvik Airport bedrivs forskning och innovation i världsklass…

Läs mer

2021-10-06

Kista Data Day

Kista är en plats för innovation, ICT och hållbarhet – en plats där samverkan står i centrum för att hitta…

Läs mer

2021-10-06

Smart Snöröjning till frukost

I projektet tas forskning från Mittuniversitetet vidare, kommersialiseras av privata aktörer och ska nu testas i Örnsköldsvik och Ånge. Kommunerna…

Läs mer

2021-10-06

Är byggbranschen så konservativ som det sägs?

Vi har samlat byggare och beställare som bidrar utifrån sitt perspektiv och construction-tech bolag som vill implementera nya innovationer/teknik i…

Läs mer

2021-10-06

Innovationsledning – vad är det och varför är det viktigt?

Sveriges innovationsförmåga är en given utgångspunkt för att kunna möta nutida utmaningar och möjligheter som den globala ekonomin och samverkan…

Läs mer

2021-10-06

Impact investeringar – Hur utvecklar vi det sociala investeringslandskapet i Sverige?

Intresset för socialt entreprenörskap växer och vi ser ett värde i ökade förutsättningar för företag och organisationer att utvecklas och…

Läs mer

2021-10-06

EU-finansiering av ett utvecklingsprojekt – hur gör man?

Medverkar på detta digitala event gör experter på extern finansiering från: Växjö kommun, Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Linneuniversitetet. De…

Läs mer

2021-10-06

Experimentera tillsammans! Så löser vi felaktig läkemedelsanvändning med policylabb

Medverkande: Agneta Karlsson, generaldirektör TLV Anna Montgomery, projektledare regeringsuppdraget om farmaceutiska tjänster Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening Jenny Pettersson-Lindberg, Tjänstedesigner,…

Läs mer

2021-10-06

Medborgarna som medskapare i klimatomställningen – Klimatfrukost 14

Viable Cities har genom arbetet med Klimatkontrakt 2030 identifierat flera områden som behöver utforskas för att snabba på klimatomställningen i…

Läs mer

2021-10-06

Stoppa oseriösa från att delta i offentlig upphandling! Kapitel13 – Äntligen är lösningen här!

På Innovationsveckan visas för första gången tjänsten ”kapitel.13” upp för en bred publik. En helt unik tjänst som gör det…

Läs mer

2021-10-06

Facilitera välfärd och möta invånarbehov med upphandling som verktyg – framgångsfaktorer och utmaningar

Idag sätter vi ofta ett likhetstecken mellan välfärd och kommunens tjänsteleveranser. Men om man ser att välfärd handlar om den…

Läs mer

2021-10-05

Sammantaget – Vad tar vi med oss från dagarna den 4e och 5e oktober?

Jan Olausson och Carola Samuelsson som båda arbetar på avdelning Kvalité och Utveckling i Borås Stad, samtalar om 13 föreläsningar…

Läs mer

2021-10-05

Innovationer i praktiken – Helsingborgs Stad delar med sig av sitt innovationsarbete

Helsingborg är just nu på en resa att införliva innovationsarbete som en naturlig del av verksamheten. Lisa Olsson delar med…

Läs mer

2021-10-05

Så upphandlar du för innovation

Växjö kommun har genom projektet Diaccess tillämpat upphandling av innovationspartnerskap, i syfte att få näringslivets hjälp att finna nya lösningar…

Läs mer

2021-10-05

Från idé till verklighet – elvägsresan och att bygga innovationsplattformen Future by Lund

Klimat, resurskris, och urbanisering skapar mycket stora behov av nya lösningar. Vi behöver samverkan mellan tekniska och icke tekniska system….

Läs mer