2020-10-06

Produktionskontoret – Ryggraden för vård via nätet

Vi berättar hur vi validerar innehållet i program, hur vi arbetar med mål samt hur vi löpande arbetar med förbättringar….

Läs mer

2020-10-05

Kan AI förbättra kvalitén i återvunnet avfall?

Tillsammans med Högskolan i Skövde undersöker Avfallshantering Östra Skaraborg potentialen hos AI att bidra till en bättre kvalitet i återvunnit…

Läs mer

2020-10-05

Hbg Talks – om innovation

Ta med din lunch och låt den smaka samtidigt som du inspireras och har möjlighet att delta i intressanta diskussioner…

Läs mer

2019-10-04

Helsingborg sammanfattar och reflekterar över veckan som gått

Ta med din lunch och låt den smaka samtidigt som du får en sammanfattning över veckans olika lunchföreläsningar. Lunchföreläsningen leds…

Läs mer

2019-10-04

Kompetensförsörjning som främjar innovation

I rekryteringssammanhang kan det vara svårt att tänka utanför boxen – men kanske är det precis vad vi behöver göra…

Läs mer

2019-10-04

Hur förbättrar vi möjligheterna för utrikes födda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden?

Syftet med seminariet är att utifrån presentationer av goda exempel gemensamt diskutera möjligheter och svårigheter med att åstadkomma en fungerande…

Läs mer

2019-10-04

AI-nätverk – lärdomar och reflektioner

Artificiell intelligens (AI) har varit på mångas läppar under senaste två åren. Under 2018 gick starten för ett AI-nätverk för…

Läs mer

2019-10-04

Virtual Reality (VR) för utbildning och ökad kompetens – exempel från vård och omsorg

Virtual Reality (VR) erbjuder en möjlighet att träna på arbetsmoment i en trygg och säker miljö. På vilka sätt skulle…

Läs mer

2019-10-04

Mer systematik – mer innovation?

Hur kan offentlig sektor jobba mer systematiskt för att bli bättre på att leda för innovation? Och vilka utmaningar finns…

Läs mer

2019-10-04

Region Stockholms landsbygdskonferens

Stockholms län är Sveriges tredje största landsbygdslän, med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna. Region Stockholm arbetar för en levande…

Läs mer

2019-10-04

Lärande i förändring

Program 8.30 – 9.00 Registrering, mingel m kaffe och smörgås 9.00 – 9.10 Välkommen till Innovationsveckan! Jaana Kiiskinen, utvecklingsledare i…

Läs mer

2019-10-04

Från labb till förvaltning: hur går vi från innovativa projekt till offentlig förvaltning?

Hur får vi innovationer att komma till verklig nytta? Svenska regioner har tillsammans med Tillväxtverket och Reglab utvecklat BRP+, ett…

Läs mer

2019-10-04

Innovationsrådgivning på nya sätt

Samtal om hur Nacka och Start-up Stockholm arbetar för att skapa mer innovation hos medborgarna.

2019-10-03

Nya lösningar för att möta utmaningar inom vård och omsorg

Social innovation –nya sätt att möta samhällets utmaningar. Jeanette Rosén, Coompanion Jönköpings län VISAM Arena – stödjer idésprutor inom vård…

Läs mer

2019-10-03

Social innovation och den ideella sektorns kraft i Norrbotten

Program 15.30-16.00 Fika och mingel för er som är på plats Anmälan om man vill ha fika: http://simplesignup.se/event/155401-innovationsveckan-social-innovation-i-norrbotten 16.00 –…

Läs mer

2019-10-03

Ungdomar innoverar kring välfärdens utmaningar

Under seminariet får du följa en medarbetares ide om att minska fallrisken på ett vård-och omsorgsboende. Du kommer att få…

Läs mer

2019-10-03

Strukturerat stöd vid demens – PER-modellen

Kom och lyssna på till en framgångsrik modell som gynnar samhället, enskilda samt personal inom vård och omsorg. Föreläsare: Annika…

Läs mer

2019-10-03

År 2022 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer!

Ta med din lunch och låt den smaka samtidigt som du inspireras och har möjlighet att ställa frågor till Micco…

Läs mer

2019-10-03

Lokala energisystem – viktig pusselbit i energiomställningen

Aktiviteterna finansieras genom EU-projektet Fossil-free Energy Districts, FED. FED är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen…

Läs mer

2019-10-03

Innovationer på det mellanstora sjukhuset – Robotar som administrativa assistenter i sjukvårdenssystemen

Södra Älvsborgs Sjukhus är ett mellanstort sjukhus i Västra Götalandsregionen med verksamhet förlagd i Borås och Skene. Här arbetar vi…

Läs mer

2019-10-03

Att förena innovations- och upphandlingsprocessen för främjandet av medborgardriven innovation?

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar medborgardriven utveckling i samband med investering av nya samhällstjänster. Vi samtalar om transparenta…

Läs mer

2019-10-03

Innovationer på det mellanstora sjukhuset – Framgångsrikt patientsäkerhetsarbete med Gröna korset – Digitalisering kan hjälpa oss göra det ännu bättre

Södra Älvsborgs Sjukhus är ett mellanstort sjukhus i Västra Götalandsregionen med verksamhet förlagd i Borås och Skene. Här arbetar vi…

Läs mer

2019-10-03

Innovationsveckan i Borås: Dag 4

Mer information om föreläsningarna och aktiviteterna uppdateras kontinuerligt här: https://www.innovationsplattformboras.se/projekt/innovationsveckaniboras2019

2019-10-03

Hur arbetar “en sann” region med innovation?

Sedan januari i år finns inte längre några landsting och alla landets regioner har ansvar för att arbeta med innovation…

Läs mer

2019-10-03

Innovationer på det mellanstora sjukhuset – Strategiarbete på Södra Älvsborgs Sjukhus – mha 4000 kreativa medarbetare

Södra Älvsborgs Sjukhus är ett mellanstort sjukhus i Västra Götalandsregionen med verksamhet förlagd i Borås och Skene. Här arbetar vi…

Läs mer

2019-10-03

Hur lyckas ni med er innovationsupphandling?

Kommuner, regioner och statliga myndigheter köper in varor och tjänster för 683 miljarder kronor om året. Den offentliga affären utgör…

Läs mer

2019-10-03

Tillsammans förnyar vi Sverige, men hur?

• Annika Bränström, senior rådgivare på DIGG som de senaste 25 åren arbetat nationellt och internationellt med utveckling och digitalisering…

Läs mer

2019-10-02

Nya lösningar för att möta utmaningar inom vård och omsorg

Social innovation –nya sätt att möta samhällets utmaningarJeanette Rosén, Coompanion Jönköpings län VISAM Arena – stödjer idésprutor inom vård och…

Läs mer

2019-10-02

Framtidens digitala vård och omsorg

Ett ekosystem i samverkan Vård – och omsorgssektorn står inför omfattande utmaningar med stora demografiska förändringar och minskad tillgång till…

Läs mer

2019-10-02

Det mellanstora sjukhusets innovationskraft – Hjälp! Vad skall hända med mig?

Södra Älvsborgs Sjukhus är ett mellanstort sjukhus i Västra Götalandsregionen med verksamhet förlagd i Borås och Skene. Här arbetar vi…

Läs mer

2019-10-02

Offentlig verksamhet + näringslivet = nya innovativa lösningar – men hur löser vi det juridiska i Helsingborg?

Ta med din lunch och låt den smaka samtidigt som du inspireras och har möjlighet att ställa frågor till Petra…

Läs mer

2019-10-02

Klimatberäkningen som blev musik

På ett webbinarium som Forum för miljösmart konsumtion arrangerade i våras berättade Umeå kommun om hur de har undersökt invånarnas…

Läs mer

2019-10-02

Textilier och hållbarhet – vad kan vi göra för att öka takten i omställningen?

Miljöpåverkan från vår textilkonsumtion är framför allt kopplad till inköp av nya varor. Det behövs insatser i alla delar av…

Läs mer

2019-10-02

Innovationsveckan i Borås: Dag 3

Mer information om föreläsningarna och aktiviteterna uppdateras kontinuerligt här: https://www.innovationsplattformboras.se/projekt/innovationsveckaniboras2019

2019-10-02

Jämställdhet och innovation – ett kunskaps- och inspirationsseminarium

Välkommen till kunskaps- och inspirationsseminarium om genus, jämställdhet och innovation. Jämställdhet är, precis som alla perspektiv vi ska ta hänsyn…

Läs mer

2019-10-02

Innovation med öppna data – nästa steg i Sveriges digitala omställning

OECD-rapporten om digitalisering i Sverige lyfte fram innovation med öppna data som ett område där Sverige har mycket att lära…

Läs mer

2019-10-02

Digitalt lärande för inkludering

Digital learning for inclusion Innovation is often about daring to start, test and evaluate. This morning we listen to Sarah…

Läs mer

2019-10-02

Från innovation till verklighet i kommunal verksamhet

Program (uppdateras löpande): – Inledning av kommunstyrelsens ordförande i Ystad, Kristina Bendz – Innovationsupphandling Syd, samverkan över kommungränserna och erfarenheter…

Läs mer

2019-10-02

INSTÄLLD: AI, innovation och ledarskap

Vad behöver dagens och morgondagens ledare, politiker och journalister veta om AI? Går det att tänka sig innovation framöver som…

Läs mer

2019-10-01

Nya lösningar för att möta utmaningar inom vård och omsorg

Social innovation –nya sätt att möta samhällets utmaningarJeanette Rosén, Coompanion Jönköpings län VISAM Arena – stödjer idésprutor inom vård och…

Läs mer

2019-10-01

Går det att köpa sociala innovationer?

Sverige står inför stora samhällsutmaningar som kräver innovativa krafter och initiativ för att lösas. Sociala innovationer möter dessa utmaningar och…

Läs mer

2019-10-01

Innovationer på det mellanstora sjukhuset – Hälsocoach online – hälsovinster på invånarens villkor

Södra Älvsborgs Sjukhus är ett mellanstort sjukhus i Västra Götalandsregionen med verksamhet förlagd i Borås och Skene. Här arbetar vi…

Läs mer

2019-10-01

Att förena innovations- och upphandlingsprocessen för främjandet av medborgardriven innovation?

Medborgarna ställer allt högre krav på samhällsservice och välfärdstjänster, oavsett om den levereras av offentliga eller privata aktörer. Uttalade och…

Läs mer

2019-10-01

Framtidens livsmedelsindustri, är du redo för foodtech-revolutionen?

Över hela världen arbetar forskare och företag med utmaningen att tillgodose en växande befolknings behov av föda. Samtidigt behöver vi…

Läs mer

2019-10-01

Att leda innovation inom omsorg-hälso och sjukvård

I det här webbinariet delar vi med oss av erfarenheter vunna i Innovationsprojektet som Region Dalarna och Uppsala universitet drivit…

Läs mer

2019-10-01

Hur lyckas ni med er innovationsupphandling?

Kommuner, regioner och statliga myndigheter köper in varor och tjänster för 683 miljarder kronor om året. Den offentliga affären utgör…

Läs mer

2019-10-01

1278 dagar med Innovationsguiden i Göteborgs Stad

Vi berättar om hur vi har implementerat metod och mindset från Innovationsguiden i Göteborgs Stad. Under sändningen kommer det finnas…

Läs mer

2019-10-01

Helsingborg satsar på innovation för att skapa en bättre välfärd

Ta med din lunch och låt den smaka samtidigt som du inspireras av Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och Stadsdirektören i…

Läs mer

2019-10-01

En hållbar vattenförsörjning Testbädd Storsudret

Kom och lyssna när Shadi El Habash berättar om arbetet.

2019-10-01

Webbseminarium om medarbetardriven förnyelse – goda exempel från Region och kommun

Inledning Vad är innovation i offentlig sektor och hur kan vi göra för att det inte ska låta så stort…

Läs mer

2019-10-01

Legostaden “Sandstad”

Kom och lyssna när Mikael Ringkvist berättar om arbetet.

2019-10-01

Forskning för smartare underhåll av infrastruktur

Förmiddagen ger inblickar några av de resultat Mistra InfraMaint har åstadkommit hittills: Förvalta sina tillgångar – vad innebär det? Hur…

Läs mer

2019-10-01

Ny behandling av deponigas på Visby Deponi

Lyssna på När Lisa Larsson berättar om arbetet.

2019-10-01

Vatten – trots vattenbrist för ett grönt och rent Sommar-Gotland!

Med Ulf Almgren och Anders Ekström vid tekniska förvaltningen, Region Gotland.

2019-10-01

Innovationsveckan i Borås: Dag 2

Mer information om föreläsningarna och aktiviteterna uppdateras kontinuerligt här: https://www.innovationsplattformboras.se/projekt/innovationsveckaniboras2019

2019-10-01

Att sälja till offentlig sektor – inom hälsa, vård och omsorg

Ta chansen att få en översikt över flera av de områden som är viktiga för att bli en framgångsrik leverantör…

Läs mer

2019-10-01

Tillsammans för förnyelse

Se föreläsningarna i efterhand här>> Dagen är indelad i sex olika ämnesområde med ett par korta föreläsningar inom varje område…

Läs mer

2019-10-01

Från idé till lyckad planering på exploateringskontoret i Nacka Kommun

Utmaningar för exploateringskontor i växande kommuner. • Från verksamhet till politik • Villkorade infrastruktursatsningar • Ökat fokus på bostadsplanering •…

Läs mer

2019-09-30

Innovation i Kungsbacka

Panelsamtalet kommer bestå av följande programpunkter: – Allt ska göras men alla behöver inte göra allt. Ett nytt sätt att…

Läs mer

2019-09-30

Mitt ASIH

Inspirationsföreläsning om hur man med enkla metoder kan ta reda på vad patienter, närstående och medarbetare har för behov. Utifrån…

Läs mer

2019-09-30

Driv och engagemang i våra verksamheter – kom och inspireras!

I Västra Göteborg kommer vi den 30 september att ha en eftermiddag med tema innovation och förändringsarbete. Där får du…

Läs mer

2019-09-30

3 metoder som radikalt ökar innovationshöjden i dina workshops

Vi kommer under föreläsningen att berätta om hur du – planerar för innovation – skapar en tillitskultur i din organisation…

Läs mer

2019-09-30

SKL webbsänder om innovation och spridningsarbete

13.00 – 13.30 Innovera, sprida och återanvända – möjligheter och utmaningar 13.00 Samtal om vikten av innovation och varför SKL…

Läs mer

2019-09-30

Helsingborgs nya bikupa “HBG Works” – första kommunala acceleratorn i Sverige!

Ta med din lunch och låt den smaka samtidigt som du inspireras och har möjlighet att ställa frågor till Martin…

Läs mer

2019-09-30

Save the date! – Carl Rosén besöker Skellefteå

Finansprofilen, ägarstyrningsexperten och Aktiespararnas före detta vd Carl Rosén bytte jobb under våren 2019 inom Näringsdepartementet och är från och…

Läs mer

2019-09-30

Urban Lunch-time: Innovation och stadsutveckling – en forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun

Våra städer och kommuner arbetar hårt i en tid av komplexa frågor och stora förändringar. Innovation lyfts gärna fram som…

Läs mer

2019-09-30

Innovationsveckan i Borås: Dag 1

Mer information om föreläsningarna och aktiviteterna uppdateras kontinuerligt här: https://www.innovationsplattformboras.se/projekt/innovationsveckaniboras2019

2019-09-30

Erfarenheter, lärdomar och exempel – Stockholms stad berättar om sitt övergripande arbete för att främja en höjd innovationskapacitet med fokus på digitalisering

Program: • Ledning- och organisation – så främjar Stockholms stad en höjd innovationskapacitet – Magdalena Bosson, stadsdirektör, Stockholms stad •…

Läs mer