2020-10-09

AddLife Kompetenscentrum – ett samarbete mellan akademi, industri och offentlig sektor för additiv tillverkning inom livsvetenskaper

Centret leds av institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet och finansieras av akademin, industrin och VINNOVA i lika delar, med…

Läs mer

2020-10-09

Innovationsjakten- jakten på innovativa lösningar på vårdens behov. Varför ska företagen bry sig?

Vi kommer att ta er igenom konceptet Innovationsjakten och beskriva vilka hinder som en region stöter på vid samverkan med…

Läs mer

2020-10-09

Bokstart i Sverige: en uppföljning. Del av digital Bokstart-dag

Konsultföretaget Governo:s uppdrag att genomföra en uppföljning av Bokstart i Sverige samlar erfarenheter och kunskap men också rekommendationer och förslag…

Läs mer

2020-10-09

Nästa generations läkemedelsforskare: ett ekosystem för forskning och kompetensutveckling i samverkan

SweDelivers aktiviteter är tungt forskningsinriktade men inkluderar även ett arbetspaket för kompetensutveckling och livslångt lärande. Här utbildas så väl unga…

Läs mer

2020-10-09

Innovationsveckan Kronoverg – Poddlunch #3. Strategiarbete? Suck!

Med utgångspunkt i Sveriges nationella digitaliseringsstrategi och i arbetet med att ta fram regionala strategier och handlingsplaner, resoneras här kring…

Läs mer

2020-10-09

AI.m – for the future

AI.m är ett projekt som drivs av Högskolan i Halmstad och HighFive där SME-bolag i regionen får möjlighet att genomgå…

Läs mer

2020-10-09

Broar som hanterar morgondagens utmaningar – hur Umeå arbetat med idékoncept

I projektet har Umeå utforskat begreppet framtidssäkring och vad detta kan innebära i praktiken, kopplat till en tematik kring morgondagens…

Läs mer

2020-10-09

Swedish Edtest – en testbädd för digitala lärverktyg

Uppsala kommuns utbildningsförvaltning deltar sedan 2019 i det nationella Vinnova-stödda projektet Swedish Edtest. Det är med och skapar en testbädd…

Läs mer

2020-10-09

Expertkraft – smartare vård tillsammans

Just nu testar vi konceptet Innovationsnoder i primärvården tillsammans med fyra vårdcentraler i region Uppsala. En Innovationsnod är en verksamhet…

Läs mer

2020-10-09

Testa center skapar branschöverskridande samarbeten

Den nationella forskningsinfrastrukturen Testa Center anordnar i oktober tillsammans med STUNS Life science, Cytiva och Region Uppsala en utmaningsdriven tävling,…

Läs mer

2020-10-09

Innovation inom upphandlingar

Under passet kommer presentationer med Q&A att hållas med följande teman: 1. Våra kollegor från Finansdepartementet i Finland kommer berätta…

Läs mer

2020-10-09

Så har Umeå arbetat med att framtidssäkra en stadsdel för morgondagens mobilitet

Teknikutvecklingen accelererar ständigt och tiden från ny produkt till mogen marknad krymper. Parallellt präglas stadsbyggnad traditionellt av långa processer som…

Läs mer

2020-10-09

Kom igång med normkreativa metoder – exempel och lärdomar från Göteborgs Stad och RISE

Julia Jonasson Tolv berättar hur du enkelt kan komma igång för att få in ett mer normkritiskt perspektiv på ditt…

Läs mer

2020-10-09

Planeringsprocesser för transportinfrastruktur

Charlotta Fredriksson och Kristina Westermark från WSP berättar om erfarenheter från bland annat åtgärdsvalsstudier för kollektivtrafik, med kommuner som huvudsaklig…

Läs mer

2020-10-09

Exponentiell tech och hållbarhet

Teknikutvecklingen och klimatomställningen är megatrender som kommer påverka näringslivet mer än någonting annat de kommande decennierna. Hur kan vi förstå…

Läs mer

2020-10-09

Bokstart i Coronatider – del av digital dela-dag

Under våren och sommaren har en del Bokstartprojekt pausats på grund av smittrisk vid möten med familjer, brist på personal…

Läs mer

2020-10-09

Bygga hus av hus – Återhus!

Välkommen till ett rundabordssamtal med Codesign, Fabege, NCC och RISE om möjligheterna till att uppnå cirkulära materialflöden i stor skala….

Läs mer

2020-10-09

Kompetens för innovation och innovationsledning – hur då?

Det nystartade projektet “E-lärande för ökad innovationskraft” syftar till att stärka innovationskompetensen hos ledare i Uppsala kommun och Helsingborg stad….

Läs mer

2020-10-09

Det digitala mötet och den nya arbetsplatsen

Inspiration och diskussion, handfasta tips och framtidsspaningar. Hur ser den nya arbetsplatsen ut? Hur möts vi i framtiden och hur…

Läs mer

2020-10-09

Digitala omsorgsmöten i pandemins spår – Hur tar vi trygga och säkra videomöten till äldreomsorgen?

Coronapandemin har gjort att fler fått upp ögonen för digitala vårdmöten. Mellan januari och maj hade de privata digitala vårdgivarna…

Läs mer

2020-10-09

Hållbar innovation för ett Skellefteå i omvandling

Finaldagen för innovationsveckan blir en blandning av samtal, paneler och goda exempel från kommunkoncernen med utgångspunkt från gemensam strategi för…

Läs mer

2020-10-08

REKO-ring webbinarium (föredraget hålls på engelska)

Den 8 oktober sänder vi live från Textile Fashion Center, Borås angående det växande fenomenet REKO-ringar. Anna Kjellberg från Ekovera…

Läs mer

2020-10-08

Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Bildmonitorering för ökad trygghet under Covid-19

Vi inleder seminariet med att visa en film med Anna Hedman och Frida Sandström, planeringsledare resp. controller på Sahlgrenska Universitetssjukhuset,…

Läs mer

2020-10-08

Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Delia: digitalt verktyg för patientdelaktighet

Vi inleder seminariet med att visa en film med Sandra Weineland, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och docent, samt…

Läs mer

2020-10-08

Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Kartläggning av innovationssystemet på ett sjukhus

Vi inleder seminariet med att visa en film med Maria Holmén innovationsledare på Innovationsplattformen, som berättar om projektet. Under tiden…

Läs mer

2020-10-08

Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Spelplan för bättre nationell utveckling och upphandling

Vi inleder seminariet med att visa en film med Erik Mårtensson Djäken, enhetschef på Innovationsplattformen, som berättar om projektet. Under…

Läs mer

2020-10-08

Diverse and inclusive workplaces – Share, Mingle and Inspire

How can we take action for a more inclusive labour market and discover overlooked potential? How can workplaces recruit a…

Läs mer

2020-10-08

Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Digital smärtskola

Vi inleder seminariet med att visa en film med Cecilia Tesdorpf Ehrenborg och Anna Börgeson, arbetsterapeut resp. fysioterapeut på SÄS,…

Läs mer

2020-10-08

Ökad innovationskraft inom samhällsbyggnadssektorn

Produktivitetsökningen inom samhällsbyggnadssektorn har i princip varit noll de senaste tjugo åren.  Konsultföretaget McKinsey pekar i flera rapporter på att…

Läs mer

2020-10-08

Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – VGR som Innovationsmotor

Vi inleder seminariet med att visa en förinspelad film med Maria Stjerndahl och Erik Mårtensson Djäken, innovationsledare resp. enhetschef på…

Läs mer

2020-10-08

Innovationsveckan Kronoberg – Poddlunch #2. Tre-box-modellen

Detta och mycket mer diskuteras i detta avsnitt av Transformationspodden. Ingen anmälan behövs, begränsat antal platser.

2020-10-08

Så tar du en idé till framgång – seminarium med Magnus Penker

De bästa idéerna är en kombination av flera olika idéer och perspektiv som tillsammans kan lösa en större utmaning. Magnus…

Läs mer

2020-10-08

Tjänsteinnovation i FINSAM

FINSAM Landskrona Svalöv har likt många andra förbund haft en medelsfördelning som byggt på att förbundets medlemmar har ansökt om…

Läs mer

2020-10-08

Framtidens besöksnäring – Destinationsutveckling med sikte på 2030

Under 2020 har Göteborg av EU-kommissionen utsetts till European Capital of Smart Tourism. Smart Turism bygger på delarna hållbarhet, tillgänglighet,…

Läs mer

2020-10-08

Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Digital ätskola minskar barns svårigheter att äta

Vi inleder seminariet med att visa en förinspelad film med Camilla Cameron och Jenny Harlid, dietist resp. logoped, på Södra…

Läs mer

2020-10-08

Att hitta sin idé och förstå dess potential

Under detta webinar kommer du genom två innovativa exempel från Västerbotten få inspiration och tips på hur du kan hitta…

Läs mer

2020-10-08

Centrum för välfärdsstudier – ett forskningscentrum för samtidens välfärdsfrågor

Centrum för välfärdsstudier, CVS, är en centrumbildning vid Högskolan i Borås. I presentationen berättar Marita Flisbäck, föreståndare för CVS och…

Läs mer

2020-10-08

Prova på-workshop – ny app som gör vardagen roligare

I den här filmen presenteras några av de idéer som appen/plattformen bygger på: https://www.youtube.com/watch?v=IgRsYizNpvc Varje slide representerar en idé som…

Läs mer

2020-10-08

Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov – Gemensam innovationsprocess för hälso- och sjukvården i VGR

Vi inleder seminariet med att visa en film med Sandra Olsson, projektledare på Innovationsplattformen, som berättar om projektet. Under tiden…

Läs mer

2020-10-08

Innovation i samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens behov

PROGRAM 10.45 – Introduktion: Välkomna till dagens event! Vi visar förinspelad film där Stina Isaksson, enhetschef för FoUUI på Södra…

Läs mer

2020-10-08

Kan hackaton vara till nytta i offentlig förvaltning?

Vi sänder online från DIGG och presenterar pilot-konceptet Hack for Sweden 365, som har plockats fram utifrån våra erfarenheter från…

Läs mer

2020-10-08

E-signering – hur vet man om en lösning uppfyller kraven från verksamheten, DIGG och Eidas?

Under en föreläsning med efterföljande frågestund beskriver representanter från projekt e-signering i Örebro kommun vad man behöver tänka på när…

Läs mer

2020-10-08

Innovation + Tillit = Sant

Hur kan vi skapa förutsättningar för chefer och ledare att stödja en innovativ organisation? Hur ser det framtida ledarskapet ut?…

Läs mer

2020-10-08

Innovation för social hållbarhet – Sjuhärads samordningsförbund

Hur förvaltas och drivs innovation framåt i uppdraget att rehabilitera fler till arbete i Sjuhärad? Välkommen till en dragning med…

Läs mer

2020-10-08

Innovation i samverkan

Det är endast tillsammans som vi kan hitta lösningar som fungerar för många samt är enkla, tillgängliga och skapar nytta…

Läs mer

2020-10-08

Samverkansarbete – ideella och offentliga aktörer

Både offentlig sektor och många av civilsamhällets aktörer arbetar aktivt för ortens invånares hälsa på olika sätt. Med samma mål…

Läs mer

2020-10-08

Gamification som metod för integration och personlig utveckling

Tillsammans med Ulriksbergskyrkan i Växjö har Erikshjälpen varit med och utvecklat Neighbourhood – ett unikt koncept och en social innovation,…

Läs mer

2020-10-08

Presentation Day about virtual and augmented reality in health and social care

Welcome to a day where we discover the potential of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) in health and…

Läs mer

2020-10-08

Hur vi blåste liv i den utdöende enkäten

Att fylla i en enkät kan vid första anblick upplevas snabbt och enkelt. Men ganska snabbt kan dock känslan av…

Läs mer

2020-10-08

Hur svårt kan det vara att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen?

För att lyckas med spridningen av välfärdsteknik inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad Centrum behövde vi erbjuda möjligheten för till exempel…

Läs mer

2020-10-08

Medborgare som medskapare – Så utvecklar vi samverkan inom offentlig verksamhet

Tillsammans stödjer och finansierar Samordningsförbund runt om i landet samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)…

Läs mer

2020-10-08

Innovation i verkligheten

Vi delar med oss av erfarenheterna med att delta i startupscenen Ignite Sweden och våra både lyckade och mindre lyckade…

Läs mer

2020-10-08

Innovationsveckan Kronoberg – Sociala innovationer – vad är det och vad kan det betyda för Region Kronoberg?

Sociala innovationer, liksom innovation i stort, uppstår inte av sig själv. All innovation kräver en struktur och ett stöd som…

Läs mer

2020-10-08

Inspireras av Högskolans forskning

Årets INFINIT-dag genomförs den 8 oktober på ASSAR, deltagare kan även medverka via zoom. Projektledare för respektive projekt presenterar sina…

Läs mer

2020-10-07

Gemensam digital infrastruktur för offentlig sektor

Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar för informationsutbyte som finns i jämförbara länder. Regeringen har därför gett DIGG i…

Läs mer

2020-10-07

Boende i centrum för smarta städers värdenätverk

En smart stad har inte bara en sol i horisonten utan innebär mycket hårt arbete och komplexa avväganden i nya…

Läs mer

2020-10-07

“Hur kan vi få till systemförändringar för att förbättra användning och tillgänglighet av antibiotika?”

Flera konkreta förslag har tagits fram så som att skapa säkerhetslager, centralisera inköpet och bygga nya datasystem. Men det finns…

Läs mer

2020-10-07

Framtidens lekplats – interaktiv, föränderlig och uppkopplad

Installationerna, i form av en sagokoja där man kan uppleva interaktiva sagor och två stora magiska ägg, bygger på skärmfri…

Läs mer

2020-10-07

Workshop inom Green Valleys – en utvecklingsplattform för grön bioraffinering och cirkulär bioekonomi

Testanläggningen på Naturbruksskolan Sötåsen invigs 7/10 och i samband med det arrangeras en workshop för intressenter inom grön ekonomi och…

Läs mer

2020-10-07

Innovationsveckan Kronoberg – Uppsamlingsheat Tjänstedesign

Anmälan krävs senast den 5/10. Oanmälda är välkomna i mån av plats!

2020-10-07

Hur kan offentlig sektor bli proaktiv i att hantera komplexa utmaningar?

OECDs Observatory for Public Sector Innovation (OPSI) har ett ambitiöst program kallat “Anticipatory Innovation Governance Program” för att utforska nya…

Läs mer

2020-10-07

Innovation procurement: examples and inspiration from Austria and the Netherlands

Welcome to this webinar on innovation procurement. Learn more about innovation procurement and listen to organisations from Austria and the…

Läs mer

2020-10-07

Framtidsspaning – så arbetar vi med tänkbara framtidsbilder i Göteborgs Stad

Vid utveckling av service och tjänster gäller det att inte bara utgå från nutida behov utan även framtida. Hur kan…

Läs mer

2020-10-07

Finansiering för ökad samverkan och innovation

Samverkans- och projektledare Olle Bergdahl vid UU Innovation berättar om finansiering för ökad samverkan och innovation. Du får lyssna till…

Läs mer

2020-10-07

Ethical and Societal Risks of AI – How Public Sector Organizations Can Work Responsibly

The Vinnova project – Framework for Sustainable AI, aims at creating a practical framework and tools for avoiding the ethical…

Läs mer

2020-10-07

Innovationsveckan Kronoberg – Poddlunch #1. Verksamhetsutveckling och Innovation

Detta och mycket mer diskuteras i detta avsnitt av Transformationspodden. Ingen anmälan behövs, begränsat antal platser.

2020-10-07

Hållbarhet i flera led – från digitalisering till bolagsbyggande

Hållbarhet. Många tänker i första hand på miljö och klimat, vilket är helt rätt! Men det är så mycket mer….

Läs mer

2020-10-07

Barnens agenda i vården – om designen av ett spel för ökad delaktighet

Barn med sjukdom eller funktionsnedsättningar ska bli mer delaktiga i beslut som rör deras hälsa och livssituation. Det är syftet…

Läs mer

2020-10-07

Ledarlabbet – en innovativ satsning för medarbetare som vill bli chefer

Konceptet är nytt och utvecklas löpande, under hösten tar vi med oss deltagarna på olika träningsinspirerande träffar – exempelvis Samtalslabbet,…

Läs mer

2020-10-07

Hur kan vi använda innovation för att tillsammans bygga framtidens klimatsmarta stad?

Inom både privat och offentlig sektor finns en stark ambition att med nya metoder och tekniker både planera, konstruera och…

Läs mer

2020-10-07

Jämställdhet i kollektivtrafiken för ökad användning

Transport i sig kan inte lösa jämställdhetsfrågor, men att förbättra kvinnors rörlighet kan förbättra ekonomiska möjligheter och bygga jämnare och…

Läs mer

2020-10-07

Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad hälso- och sjukvård med hjälp av tillämpad AI

Den informationsdrivna vården är grunden för en transformation så att vi kan att möta framtidens behov och förväntningar. Kye Andersson,…

Läs mer

2020-10-07

Rundabordssamtal om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor

Inkludera har sedan 2011 skapat över 100 samarbeten, och de sociala organisationer vi stöttar har i år avtal med 80…

Läs mer

2020-10-07

Alternativ till fysiska visningar av hyresbostäder

Uppsala Bostadsförmedling har behövt tänka om och tänka nytt på grund av pandemin, inte minst kring fysiska visningar av bostäder…

Läs mer

2020-10-07

Offentlig sektors digitalisering: Innovationens roll och förutsättningar

Johan Magnusson, docent vid Göteborgs universitet och föreståndare för SCDI Göteborg, hjälper oss att bredda vår syn på vad innovation…

Läs mer

2020-10-07

Vi måste sluta uppfinna hjulet – här är lösningen!

Sverige är bra på innovation, tvåa i Global Innovation Index 2020. Men – vi uppfinner hjulet om och om igen….

Läs mer

2020-10-07

Framtidens cancervård bygger vi tillsammans – Upprop till innovation på systemnivå!

För att sträva mot våra visioner krävs innovativa lösningar och arbetssätt inom flera delar av samhället. Utmaningarna är för stora…

Läs mer

2020-10-07

Digital skola – hot eller möjlighet? Distansundervisning i forskning och praktik.

Det kan kännas ensamt och vara svårt att komma upp på morgonen, men samtidigt kan det vara lättnad att slippa…

Läs mer

2020-10-07

Innovationsveckan Kronoberg – Beteendedesign och Nudging

Detta och mer därtill får du veta på denna inspirerande föreläsningen med Niklas Laninge, Psykologifabriken.

2020-10-06

Innovativ styrning – hur situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning skapar tillit och effektivitet

Att göra styrningen mer tillitsbaserad och transparent har lyfts fram som ett recept för att nå bortom den traditionella styrlogiken….

Läs mer

2020-10-06

Virtual reality i undervisning på gymnasiet? Historielärare och forskare i innovativ och explorativ samverkan

Moderna digitala teknologier kan ge mervärden i undervisning och för lärande, men så är inte alltid fallet. För lärare kan…

Läs mer

2020-10-06

MobilityXlab Future Mobility Awards

Välkommen att lyssna till experter inom fordonsindustrin och IoT diskutera framtidens mobilitet, möt åtta nominerade startups (från olika delar av…

Läs mer

2020-10-06

Gränsgångare och ledarskap i mellanrummen

Samtalet kommer att kretsa kring teman som handlar om ”gränser” och roller som ”gränsgångare” och varför ett gränsöverskridande ledarskap behövs…

Läs mer

2020-10-06

Skellefteå utan gränser

Detta seminarium kommer att behandla hur företag från regionen driver sin utvecklingsresa. Vi kommer även att titta på exempel av…

Läs mer

2020-10-06

Medarbetarkraft och användarengagemang – så skapar Järfälla nya lösningar inom socialpsykatrin

Elisabeth Helgöstam, samordnare för välfärdsteknik i Järfälla, berättar om arbetsprocessen tillsammans med medarbetare inom socialpsykiatrin. Du får se exempel på…

Läs mer

2020-10-06

SMMART – Koldioxidfri energilösning för asfalt

Idag står infrastrukturen för cirka 10 procent av emissionerna från trafik och infrastruktur i väg- och järnvägssektorn. Emissioner vid uppvärmning…

Läs mer

2020-10-06

Morgondagens kompetens – att se sambandet mellan hållbarhet, innovation och kompetensförsörjning.

Miriam Markus-Johansson och Elin Ekström berättar varför de tre pelarna som krävs för morgondagens kompetens är så viktiga och hur…

Läs mer

2020-10-06

Sköra äldre som medskapare i innovationsprocessen i Göteborgs Stad

Våren 2019 startade ett utvecklingsprojekt på äldreboendet Åkerhus. Bakgrunden är att äldreboendet ska rivas och ersättas av ett nytt; Åkerhus…

Läs mer

2020-10-06

Hållbar mobilitet för barns rörelsefrihet

Moderator är Hanna Gerdes, människorättsjurist, Hanna and Goliath Law & Education. I panelen kommer vi att höra från: • Karin…

Läs mer

2020-10-06

Hållbara transporter – köp rent!

Föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte varvas när näringsliv, offentlig sektor och akademin bjuds in för att sätta fokus på aktuella frågor…

Läs mer

2020-10-06

Flexibilitet i elnätet

Föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte varvas när näringsliv, offentlig sektor och akademin bjuds in för att sätta fokus på aktuella frågor…

Läs mer

2020-10-06

Hur hjälps vi åt för att ställa om till biobaserade plaster?

Högre krav från regioner och kommuner är en viktig drivkraft för att snabbare lyckas ställa om till större andel biobaserade…

Läs mer

2020-10-06

Stärkt innovationskraft genom smart specialisering

Världen står inför ett antal globala samhällsutmaningar inom områden som miljö, energi, klimat och demografi. Dessa utmaningar skapar en stor…

Läs mer

2020-10-06

Låt kompetensen komma till sin rätt – kriser kan skapa innovation

Hur har statliga myndigheter arbetat för att möta kompetensutmaningarna på innovativa sätt, och vad kan vi lära oss av erfarenheterna…

Läs mer

2020-10-06

Testa Center och Uppsala universitet utvecklar för efterfrågad spetskompetens

Testa Center är Sveriges testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi. Målgrupperna är forskare, studenter och företag som vill testa och industriellt…

Läs mer

2020-10-06

Offentlig sektor på sociala medier – en del av vårt kulturarv

Reglerna för informationshantering och arkivering gäller även när en myndighet är aktiv på sociala medieplattformar och på webben. Det finns…

Läs mer

2020-10-06

Hur gör man pojkar mer kompetenta i skolan?

I denna föreläsning diskuterar Fredrik skillnaderna i svaren mellan dessa olika grupper av pojkar. Utifrån pojkarnas svar ges reflektioner kring…

Läs mer

2020-10-06

Beställarnätverk och beställargrupper som verktyg för innovation

Hur kan kommuner gå före, vara innovativa och sätta ambitiösa mål i enlighet med Agenda 2030? Hur kan kommuner samarbeta…

Läs mer

2020-10-06

En hållbar affär för alla

Föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte varvas när näringsliv, offentlig sektor och akademin bjuds in för att sätta fokus på aktuella frågor…

Läs mer

2020-10-06

Öppen livesändning: Att realisera en E-servicevision

Umeå kommun har en E-servicevision och strategi vars huvudmål är att alla som tar del av deras e-service (digital information,…

Läs mer