2020-10-09

Bokstart i Sverige: en uppföljning. Del av digital Bokstart-dag

Konsultföretaget Governo:s uppdrag att genomföra en uppföljning av Bokstart i Sverige samlar erfarenheter och kunskap men också rekommendationer och förslag…

Läs mer

2020-10-09

Vem vinner Lätt att sprida-priset 2020?

Lätt att sprida-priset är en utmärkelse som delas ut under Innovationsveckan för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i…

Läs mer

2020-10-09

Bokstart i Coronatider – del av digital dela-dag

Under våren och sommaren har en del Bokstartprojekt pausats på grund av smittrisk vid möten med familjer, brist på personal…

Läs mer

2020-10-09

Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

Under fem förmiddagar öppnar vi – Sara Tunheden och Ulrika Lundin på SKR:s Innovationsguiden – upp våra kalendrar för ett…

Läs mer

2020-10-09

Hållbar innovation för ett Skellefteå i omvandling

Finaldagen för innovationsveckan blir en blandning av samtal, paneler och goda exempel från kommunkoncernen med utgångspunkt från gemensam strategi för…

Läs mer

2020-10-08

REKO-ring webbinarium (föredraget hålls på engelska)

Den 8 oktober sänder vi live från Textile Fashion Center, Borås angående det växande fenomenet REKO-ringar. Anna Kjellberg från Ekovera…

Läs mer

Bild på en grusväg mot horisonten

2020-10-08

SKR samtalar om: Hur sprider vi nya smarta lösningar snabbare i offentlig sektor?

Det finns en stora möjligheter att öka effektivitet i offentlig sektor genom att smarta lösningar implementeras hos fler offentliga aktörer…

Läs mer

2020-10-08

Scenariolunch: så kan jämställda verksamhets- och affärsmodeller gagna din organisation

Välkommen till webbinariet Scenariolunch där du får chans att bekanta dig med ett nytt digitalt verktyg Richer Business! Richer Business…

Läs mer

2020-10-08

Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

Under fem förmiddagar öppnar vi – Sara Tunheden och Ulrika Lundin på SKR:s Innovationsguiden – upp våra kalendrar för ett…

Läs mer

2020-10-08

Innovation i en storstad – hur då?

Under förmiddagen presenteras kommunens frammejslade byggstenar för ökad innovationskraft. I arbetet ingår bland annat kommunens pilotsatsning “Innovationslabbet”, en innovationsverkstad för…

Läs mer

Bild på en grusväg mot horisonten

2020-10-07

SKR samtalar om: Inbäddad forskning i Helsingborgs stad

Intresset för att bedriva forskning om innovation i offentlig verksamhet har under de senaste åren ökat. Dock är det sällan…

Läs mer

2020-10-07

Boende i centrum för smarta städers värdenätverk

En smart stad har inte bara en sol i horisonten utan innebär mycket hårt arbete och komplexa avväganden i nya…

Läs mer

2020-10-07

Innovation genom samverkan mellan universitet och kommun

Både Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har samverkansavtal med Uppsala kommun. Ett viktigt syfte är att stimulera den innovationskraft som…

Läs mer

2020-10-07

Tjänstedesign inom familjehemsvården

Beskrivning av ett utvecklingsprojekt om socialtjänstens familjehemsvård. I projektet har metoden tjänstedesign använts. Vi kommer att beskriva arbetet med tjänstedesign…

Läs mer

2020-10-07

Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

Under fem förmiddagar öppnar vi – Sara Tunheden och Ulrika Lundin på SKR:s Innovationsguiden – upp våra kalendrar för ett…

Läs mer

2020-10-07

Hack Helsingborg Tillsammans

Helsingborg är på uppdrag att vara en av Europas mest innovativa städer år 2022. Vi har några stora utmaningar att…

Läs mer

2020-10-07

Skatteverkets hackathon

Skatteverkets årliga hackathon är en samlingspunkt där alla goda idéer ges möjlighet till förädling – med eller utan inslag av…

Läs mer

2020-10-06

MobilityXlab Future Mobility Awards

Välkommen att lyssna till experter inom fordonsindustrin och IoT diskutera framtidens mobilitet, möt åtta nominerade startups (från olika delar av…

Läs mer

Bild på en grusväg mot horisonten

2020-10-06

SKR samtalar om: Norge vässar politiken för innovation i offentlig sektor

Den norska regeringen presenterade i juni 2020 skrivelsen ”En innovativ offentlig sektor”. Där lyfts utvecklingsbehov som den norska regeringen bedömer…

Läs mer

2020-10-06

Nya vägar till nya livsmedelsprocesser och grönt protein

Amir forskar på livsmedelsprocesser och nya källor till grönt protein. Han kommer bland annat berätta om marknadstillväxten för alternativa proteinkällor…

Läs mer

2020-10-06

Toppledarsamtal om innovation i offentlig sektor

För andra året i rad arrangeras Innovationsveckan för offentlig verksamhet i Sverige. Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och…

Läs mer

2020-10-06

Fokus på missions!

Ett missionsriktat angreppssätt är ett nytt sätt att ta sig an vår tids samhällsutmaningar i syfte att uppnå systemförändring och…

Läs mer

2020-10-06

Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

Under fem förmiddagar öppnar vi – Sara Tunheden och Ulrika Lundin på SKR:s Innovationsguiden – upp våra kalendrar för ett…

Läs mer

2020-10-06

Unga och egenmakt, delaktighet och entreprenörskap

Plattformen och arbetssättet inom Ung utveckling presenteras. Ung utveckling tipsar om aktiviteter kopplat till jobb, studier och entreprenörskap. Ett spår…

Läs mer

Bild på en grusväg mot horisonten

2020-10-05

SKR samtalar om: KOMET, regulatoriska växthus och försöksverksamhet

Vi möter Jon Simonsson som leder arbetet i regeringens kommitté för teknologisk innovation och etik (KOMET). Samtalet kommer bl.a. handla…

Läs mer

2020-10-05

Fråga experterna – boka rådgivning med SKR:s Innovationsguiden

Under fem förmiddagar öppnar vi – Sara Tunheden och Ulrika Lundin på SKR:s Innovationsguiden – upp våra kalendrar för ett…

Läs mer

2020-10-05

Idéhackaton med seniorer och studenter på KTH!

Många innovationer och lösningar finns på marknaden; men hur når vi varandra? Aging2.0 Idé-hackathon är ett unikt event där seniorer…

Läs mer