test

2019-10-04

Hack for Heritage 2019

Vad händer när människor från vitt skilda kompetensområden möts och skapar fritt utifrån kulturarvsdata? Hack for Heritage är ett tillfälle…

Läs mer

2019-10-04

Pristutdelning “Lätt att sprida”-priset och summering av Innovationsveckan

Webbsändning med representanter från SKL och Vinnova.

2019-10-04

Hack 4 Gävle Pre Party- 24 h Hackaton

Under Hacket delar vi in oss i blandade grupper som arbetar fram konkreta förslag på hur ett problem ska lösas….

Läs mer

2019-10-04

Hur kan vi på normerande/tillsynande myndigheter arbeta med innovation?

André Guardado Lundqvist (jurist) och Per Nordkvist (avdelningschef) berättar om Finansinspektionens innovationscenter och hur deras arbetssätt fungerar i praktiken, sedan…

Läs mer

2019-10-04

Region Sörmland – sammanfattning av veckan

Lokal på Mälarsjukhuset för möjlighet till mingel och vernissage.

2019-10-04

DigitalWell Break-In

Här skapas en mötesplats för entreprenörer och företag, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhälle. Finalen på Innovationsveckan startar med frukost och…

Läs mer

2019-10-03

Kan vi jobba tillsammans?

Behov-lösningar-beskrivningar, vi återkommer med slutgiltigt program. Före/under och efter besöket En välkomnande och trygg miljö “Lätt att hitta rätt”

2019-10-01

Nätverksfrukost

Syftet med nätverksfrukosten är att engagerade företagare, representanter från vård, omsorg och företagsfrämjande aktörer ska erbjudas en möjlighet att träffas…

Läs mer

2019-09-30

Introduktion -“Vad är en innovation?”

Heldag med drop-in aktiviteter. Utställningar med goda exempel på problemområden och ny-tänk. Introduktion till Innovationsprocessen och det nya Innovationsrummet. Föreläsning…

Läs mer